6 nyårslöften för högre konvertering 2014

Carl-Gustav Öberg | 2014-01-27 | Digital marknadsföring

2014 års första månad är snart till ända och förhoppningsvis så har ni inlett det nya året bättre än det förra!

Kanske har ni redan avlagt ett eller flera nyårslöften för hur er verksamhet skall utvecklas?
Visst finns det plats för några till? Det tycker vi absolut att det gör!

Vi ger er därför 6 nyårslöften som alla bör vara en del av ert arbete med konvertering och konverteringsoptimering inför det resterande året!

1. Lämna personliga åsikter, preferenser och smak utanför

”Jag tycker att eftersom alternativ X var det snyggaste så väljer vi det. Jag har en känsla att det kommer fungera mycket bättre. Det var även Anders, vår VD’s, favorit.” – Okänd mellanchef

Konverteringsoptimering handlar aldrig om personliga preferenser, känslor, smak eller kvalificerat tyckande från chefer eller medarbetare.

Konverteringsoptimering handlar alltid om data och test. Samtliga hypoteser som driver ett test skall basera på kvantitativ och kvalitativ data från besökare och användare. Sedan kan man addera principer och teori. När någon baserar ett val på en kvalificerad gissning så skall man alltid dra öronen åt sig.

2) Implementera fler relevanta datapunkter

Google Analytics kan ge er en mycket stor mängd data om vad som sker på din webbplats – men ofta inte så mycket mer än så. Man får sällan eller aldrig svar på varför användare beter sig som de gör.

Vårt andra nyårslöfte är att utveckla vår datainsamling med andra verktyg som kan bistå oss med värdefulla insikter om våra besökare.

Några exempel:

  • Enkäter/undersökningar – att använda strukturerade, och på er webbplats, i tid och plats rätt placerade enkäter så som 4Q kan ge värdefull insikt i vad dina besökare upplever som problematiskt.
  • Användartest – användartest behöver inte vara dyra eller avancerade. Enkla test med upp till 5 personer och med relevanta testscenarion kan identifiera upp till 85 % av alla problemområden. Testa hellre flera gånger med färre personer än en gång med många personer.
  • Konkurrensanalys – vad gör dina konkurrenter? Analysera löpande konkurrenter och närliggande marknader för att se om någon gör något du också kan dra nytta av.
  • Kundtjänst – din kundtjänst är värdefull! Dagligen får den ta emot klagomål och frågor på hur din webbplats fungerar. Dra nytta av detta!
  • Intervjuer – vad säger användarna? Prata med dom i avslappnade former så kommer du snabbt märka av vad de tycker är problematiskt med att besöka er webbplats.
  • Session-replay – nu börjar vi prata avancerade insatser. Men ack så värdefulla. Med session-replay så kan du återskapa exakt hur användare har integrerat med din webbplats, från musklick, till scroll och formulär – och allt där i mellan.

3) Kapitalisera på mobila besökare

I rapporten framgår att den mobila boomen fortsätter. Andelen som kopplar upp sig mot internet med en mobiltelefon har ökat från 22 till 65 procent på bara tre år. 31 procent använder en surfplatta. Men den mobila utrustningen ersätter inte traditionella datorer utan fungerar som komplement. Bara 0,7 procent använder uteslutande mobil utrustning för att koppla upp sig.
– Internet och Svenskarna 2013, .se

Mobil användning är något som till synes kommer att fortsätta växa explosionsartat de kommande åren. Det kommer definitivt innebära utmaningar att nå samma användarvänlighet i mobila enheter som på den ordinära webben. Ligg därför steget före. Att segmentera, analysera och testa er mobila webbplats och mobila besökare idag kommer ge i marknadsfördelar i morgon.

4) Planera bättre

Att lyckas med konvertering handlar om att arbeta strukturerat och över tid. Det är enklare att nå 1000 % förbättring med 1000 tester än att nå 1000 % förbättring med 1 test. Men 1000 test tar tid att genomföra och kräver planering.

Planera därför redan nu för resurser, budget, tester och mål för testerna som skall gälla för 2014, månad för månad. Det hjälper er att lämna den ”krisbaserade” testningen där tester sker för att åtgärda problem som dyker upp av någon anledning. Testa och optimera istället för långsiktiga vinster.

Föregå problemen och testa inför nya releaser och testa löpande områden där högsta möjliga förbättringspotential föreligger för ert företag.

5) Våga förlora

Konvertering handlar om att våga testa, att våga titta på data och etablera en eller flera teser där somliga inte kommer vara vinnare. Det är inget problem. Även negativa utfall är positiva i den bemärkelsen att de hjälper dig sortera bort teorier, grepp och lösningar som inte är vägvinnande.

Att acceptera misslyckade konverteringsinsatser och lära sig från dessa är ett mycket viktigt steg mot en data- och testdriven företagskultur.

6) Aldrig glömma 90/10-regeln

Nu har vi redan pratat verktyg till viss del i den här artikeln. Men det är mycket viktigt att komma ihåg att verktygen är just det, verktyg. Konvertering och konverteringsoptimering handlar till 90 % om människan.

Allokera tiden som behövs för att lära er verktygen, grunderna, principerna och teorierna. Men framför allt allokera tid för att faktiskt testa och analysera. Att analysera data och finna sammanhang kan inget verktyg göra åt er. Erfaranhet väger också tungt, något man bara kan få genom att faktiskt lägga tid på en aktivitet.

Carl-Gustav Öberg

Carl-Gustav kallas CG eller Calle och är också en av BBO:s grundare. Han brinner för entreprenörskap och har skapat resultat online sedan 2003. CG tenderar att nörda ner sig i det han är intresserad av, som digital marknadsföring, bilsport, skidåkning, matlagning och kombuchabryggning.