Företagsekonomi i en digital värld

BBO | 2017-01-10 | Digital marknadsföring

Företagsekonomi – Läran om att hushålla med begränsade resurser.

I alla tider har vi fått lära oss att man bör hushålla med begränsade resurser. Vad innebär egentligen ”begränsade resurser” i en digital värld – Där fysiska ting inte är handelsvaran?

Jag skulle vilja omformulera detta uttryck till modern tid: Företagsekonomi – Läran om att hushålla med begränsad kompetens.

Nu börjar vi nudda vid något väldigt intressant.

Idag finns en hel bransch sysselsatt som ett led av att företag ofta börjar med att gå till en webbyrå. En snygg, modern sajt tas fram – Ofta utan någon som helst koppling till hur en sajt bör byggas för att ranka organiskt (kostnadsfritt i sökmotorer). Tiden går och företaget undrar varför de både har lyckats tappa organisk trafik likväl som att trafiken inte konverterar (köper eller gör någon action i resan mot ett köp).

Det är nu ledningen börjar vrida lite på sig och kontaktar en SEO-byrå. Här kommer den första käftsmällen efter en gedigen sökordsanalys – Sajten pratar inte det språk målgruppen använder när de söker efter produkterna eller tjänsterna som företaget vill sälja. Det saknas dedikerade landningssidor för viktiga sökord och efter en webbplatsanalys får ledningen svart på vitt att hemsidans tekniska aspekter fallerar. I värsta fall kommer även insikter först nu kring hur stor företagets potentiella målgrupp är.

Hur hade scenariot sett ut med ett omvänt kompetensflöde?

För att citera min käre far med över 30 års erfarenhet som arkitekt; “Det är billigare att göra ändringar på papper än att göra det när man väl bygger.”

Det är så sant. Ett omvänt kompetensflöde med start hos en digital marknadsföringsbyrå hade kunnat kapa framtida kostnader och möjliggöra:

 1. Att företaget får insikter om hur stor deras potentiella målgrupp är
  (Hur många sökningar finns, inom angett geografiskt område efter det företaget saluför per månad?)
 2. Insikter om vilka söktermer målgruppen använder
  (När de söker efter tjänster/produkter som företaget säljer. Ytterligare insikter skulle kunna innefatta vad målgruppen har för problem, funderingar eller önskemål baserat på termer.)
 3. Insikter om att företaget är helt ute och cyklar
  (Tänk så fantastiskt att få reda på detta redan innan en lägger ner hundratusentals kronor på en ny sajt. Kanske är det hela affärsidén som behöver en make-over för att matcha kundefterfrågan.)
 4. Insikter om landningssidor som krävs för att ranka organiskt
  (Hur sajten och innehåll bör struktureras baserat på vad målgruppen söker efter är A och O.)
 5. Insikter om tekniska framgångsfaktorer för att ranka organiskt
  (Hur sajten rent tekniskt bör byggas för att erhålla konkurrensfördelar.)

För att dra detta till sin spets vill jag påstå att detta är toppen av isberget. Det finns nämligen en till typ av dumsnålhet inom digital ekonomistyrning och marknadsföring. Det är dumsnålheten som uppstår när ledningen envist vill hålla fast vid vad de har skapat.

Vad blir då det ekonomiskt långsiktiga resultatet av detta?

Inom betald annonsering skulle effekten av att inte ha dedikerade landningssidor för sökord, tydliga call-to-actions (vad man vill att besökaren ska göra) samt dåligt anpassad sajt för mobiltrafik och för långa laddningstider, kunna innefatta:

 1. Att företaget får betala mer per klick än konkurrenterna
  (För att synas på samma sökord och annonsposition.)
 2. Att Google väljer att visa företagets annonser mer sällan
  (Visningsandelen går ner som ett led av lågt kvalitetsresultat för sökord.)
 3. Att företaget betalar för relevant trafik som inte konverterar
  (Som ett led av få/dåliga konverteringspunkter, lång laddningstid eller få tydliga USPar.)

Om vi nu återgår till vad jag skrev i inledningen ” Läran om att hushålla med begränsad kompetens”, når vi snart inläggets klimax.

För hur mycket tror ni att företag idag skulle spara genom att ta in rätt kompetens i rätt ordning?

Helt ärligt – En hel del. Jag har med egna ögon sett företag minska sin kostnad per konvertering samtidigt som antalet konverteringar har ökat med en lägre budget för annonsering.

Det finns inga ”quick-fixes” inom digital marknadsföring. Speciellt inte om man som företag vill ligga i framkant, så lönsamt som möjligt. Nästa gång ni finner er i valet och kvalet att pruta på ert bästa säljverktyg, er hemsida. Läs detta igen.