Se inkommande länkar i Google Analytics

BBO | 2011-08-12 | Analys

Det finns många olika sätt man kan använda sig utav för att hitta sina inkommande länkar. De vanligast kanske är yahoo siteexplorer, opensiteexplorer och majesticseo. Vad man dock kanske inte tänker på är att man kan se inkommande länkar direkt i Google Analytics. Detta bygger dock på att besökaren klickade på länken för att sedan landa på din webbplats. Men för att enkelt börja spåra detta behöver vi skapa ett filter till vår profil. Detta eftersom man som standard tyvärr inte kan se hela URL:en en besökare kom ifrån.

För att skapa ett filter går du till det stället i analytics där du ser alla din profiler. Välj sedan den profil där du vill tillämpa filtret genom att klicka på redigera. Scrolla sedan ner en bit och klicka på ”Lägg till filter”.

Filterinställningar

Nu kan du förhoppningsvis om du kommit rätt ställe ställa in inställningarna för vårt filter, följ bara anvisningar nedan.

  1. Ge filtret ett namn.
  2. Ange anpassat filter som filtertyp.
  3. Välj sedan Avancerat.
  4. I ”Fält A -> Utdrag A” anger vi i rullistgardinen ”Hänvisning” i input fältet skriver vi ”(.*)”
  5. ”Fält B -> Utdrag B” kan vi lämna tomt.
  6. I ”Utdata till -> Konstruktör”anger vi i rullistgardinen ”Användardefinierad” i input fältet skriver vi ”$A1”
  7. Fält A anger vi som obligatoriskt.
  8. Fält B ej obligatoriskt.
  9. Åsidosätt fält för utdata: Ja.
  10. Skillnad på små och stora bokstäver: nej

Nu kommer vi Google analytics kunna se från vilka URL:er våra besökare hittar till vår webbplats. För att sedan se våra inkommande länkar i analytics kan vi gå till ”Besökare -> Användardefinierad”. Man kan även få fram dem i andra rapporter genom att använda sig utav aspekten  ”Användardefinierad”. Tänk dock på att det är först från och med att när du tillämpar filtrer som det börjar att gälla, så vi kommer tyvärr inte kunna få filtret att fungera på tidigare data.