SEO à la Scandinavia

Carl-Gustav Öberg | 2017-01-03 | Sökmotoroptimering

I december 2016 publicerades en artikel av Georgi Todorov som jämför SEO-marknaden i 22 europeiska länder. Syftet med artikeln var att jämföra hur man sökmotoroptimerar bäst i varje land. Därför valde Todorov att intervjua SEO-specialister i respektive land för att få den bästa insynen i det dagliga arbetet samt förståelse för vilken strategi som rekommenderas.
Georgi Todorov fick inspiration från Elena Terenteva som gjort en liknande jämförelse, SEO around the World. Medan Elena Terenteva försökt sig på en global jämförelse fokuserar Todorov på Europa, eftersom han själv är verksam inom Europa och ville göra en djupdykning kring det ”lokala” arbetet.
Jag blev själv tillfrågad att delta i artikeln, i och med mitt deltagande representerar mitt svar Sveriges SEO-arbete. I mitt svar utgick jag från mina egna tankar och mitt perspektiv på arbetet, samt vad jag anser är en vinnande strategi i Sverige. Eftersom alla deltagande specialister gjort samma sak får artikeln en personlig touch som ger en realistisk bild på hur det faktiskt är, istället för att någon utomstående analyserar. Men, värt att tänka på är att de personliga åsikterna inte alltid behöver stämma överens med det generella arbetet.
Efter att ha läst artikeln insåg jag på allvar att det faktiskt finns stora skillnader i arbetet som man kanske inte alltid tänker på, utan utgår från att ”Google är Google” oavsett vilket land du är verksam inom. Artikeln bevisar motsatsen, att skillnaden mellan länderna kan vara enorm.

Skandinavien

Artikeln ger även ökad förståelse för hur utvecklingen över tid sett ut, hur några länder befinner sig långt fram medan andra precis tagit de första kliven mot en SEO-fierad tillvaro. Jag upplevde det som allra mest intressant att det även bland de skandinaviska länderna fanns anmärkningsvärda skillnader. Därför fokuserar min sammanställning nedan på Sverige och våra skandinaviska grannländer.

Norge

Norge anses vara det land i Skandinavien som har lägst konkurrens i organisk synlighet. Hummingbird-, Panda- och Penguinuppdateringarna har påverkat den norska marknaden positivt, medan den senaste uppdateringen RankBrain hittills inte nått Norge men förväntas vara på ingång.
Numera har SEO fått en självklar roll i budgeten för den digitala marknadsföringen. Trots det finns det endast ett fåtal aktiva professionella SEO-experter, men även här syns en uppåtgående trend där yrket blir allt mer populärt och behovet av tjänsten ökar.

Danmark 

Eftersom Danmark är ett litet land blir det tydligt att färre företag konkurrerar om positionerna på Google, samtidigt som det också innebär att sökvolymen generellt är lägre.
Det har tagit lång tid för danska företag att inse relevansen av SEO men de senaste två åren har en totalvändning uppmärksammats, där även de mindre företagen börjat visa ett intresse för och sökt sig till SEO.
I Danmark ser framtiden ljus ut för SEO-specialisterna, då SEO har gått från att ha ett dåligt rykte till att bli en självklarhet i företagens digitala marknadsbudget.

Finland

Finska SEO-experter är väldigt få till antalet och arbetar främst inom små företag. Den största utmaningen för finska SEO-experter är inte att konkurrera med varandra utan beskrivs istället vara att övertyga kunderna om fördelarna med SEO samt även digital marknadsföring generellt.
Eftersom Finland är ett litet land med endast fem miljoner invånare smalnar även möjligheten att bygga länkar, vilket gör att bra och kvalitativa länkar spelar en avgörande roll i det dagliga arbetet.
Ytterligare en utmärkande sak som skiljer Finland från de andra skandinaviska länderna är att det finska språket är rankat som det näst svåraste i världen efter kinesiska, vilket verkar vara en utmaning för Google. En av SEO-Specialisterna upplever att de inte får in rätt data i de vanliga SEO-verktygen och tror att en bakomliggande faktor till det kan vara det svåra språket. Som en lösning på problemet har den finska marknaden tagit fram egna sätt att göra sökordsanalyser på.
Precis som för Norge och Danmark är Finland i en fas där konkurrensen ökar och företagen börjar förstå potentialen med sökmotoroptimering.

Sverige

Svenskar har alltid legat i framkant vad gäller internettjänster och teknologi, vilket lett till att den svenska SEO-marknaden blivit den i särklass mest konkurrenskraftiga av de skandinaviska marknaderna. Det i sin tur har gjort att kunskapen inom SEO generellt sett är högre i Sverige än i grannländerna. Från att ha varit en liten del av den digitala marknadsföringen har SEO blivit den viktigaste kanalen för många svenska företag. Stora företag kan dock ha svårigheter med att implementera tekniska åtgärder vilket har öppnat möjligheten för mindre företag att slåss om de organiska placeringarna på Google.
Eftersom Sverige är långt fram i SEO-utvecklingen betyder det att man vid förändring eller implementering av nya uppdateringar behöver agera snabbt och anpassa sig till de nya spelreglerna fort.

Rumänien

För att sätta arbetet i de skandinaviska länderna i ett större perspektiv har jag valt att jämföra dem med ytterligare ett europeiskt land, Rumänien. När jag började med SEO i London 2012 jobbade vi då mycket med att köpa länkar från bloggnätverk/länknätverk, vilket enligt artikeln verkar vara vad Rumänien ägnar mycket fokus åt i dagsläget, alltså fem år senare. Det verkar alltså som att algoritm-uppdateringarna inte nått rumänska Google fullt ut ännu då strategin de använder är “gammal” i svenskars ögon.

Summering

Som jag nämner i artikeln använder 94% av den svenska befolkningen Google. Medan den generelle svensken ser det dagliga användandet som en självklarhet, finns det länder i Europa där majoriteten av befolkningen inte använder sig av Google alls. I exempelvis Portugal är arbetet mer fokuserat på designen av hemsidan och konverteringsproblem. Därför ignoreras behovet av att optimera innehållet för sökmotorer, samtidigt som den största marknadsföringskanalen fortfarande är TV:n.
Det som är mest intressant med artikeln är att se hur samma bransch skiljer sig mycket från land till land, med bland annat befolkningsmängd, språk eller uppdateringar som bakomliggande orsaker. Våra grannländer är i ett stadie där det fortfarande är svårt att utbilda företag samt övertyga dem om nyttan i att arbeta löpande med SEO medan vi i Sverige ser det som en naturlig del i onlinemarknadsföringen. Kompetensen i Sverige är generellt högre inom området än vad den är i de andra skandinaviska länderna.

Att applicera en vinnande svensk SEO-strategi i grannlandet kan man tycka bör fungera men det är inte en självklarhet. Artikeln bekräftar att det är olika strategier som fungerar i varje unikt land och därför är det viktigt att man anpassar sig efter Googles uppdateringar i respektive land för att sedan implementera en fungerande strategi.

  • I Finland är den största utmaningen inte att konkurrera med varandra utan att få företagen att förstå nyttan med att arbeta löpande med SEO.
  • Norge har lägst konkurrens av alla länder i Skandinavien vad gäller organisk synlighet och det verkar inte som att den senaste algoritm-uppdateringen RankBrain implementerats fullt ut i Norge ännu, men att Hummingbird, Panda och Penguin påverkat SEO-tänket positivt.
  • För två år sedan gjordes en totalvändning i Danmark vad gäller behovet av sökmotoroptimering. Behovet växer och även mindre företag förstår nyttan av det.
  • Sverige har alltid legat i framkant generellt sett gällande teknik och Internet. Google i Sverige ligger därmed också i framkant och här gäller det att anpassa sig efter uppdateringar fort.

Sammanställningen är baserad på artikeln 36+ Experts Share Insights about SEO Around Europe där detta är åsikter från aktiva SEO-Specialister i respektive land.

Carl-Gustav Öberg

Carl-Gustav kallas CG eller Calle och är också en av BBO:s grundare. Han brinner för entreprenörskap och har skapat resultat online sedan 2003. CG tenderar att nörda ner sig i det han är intresserad av, som digital marknadsföring, bilsport, skidåkning, matlagning och kombuchabryggning.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad och ta del av tips och trix kring digital marknadsföring! I vårt nyhetsbrev får du våra senaste spaningar och lär dig mer om ämnen om vi tror kan vara intressanta för dig som arbetar med kommunikation på de digitala plattformarna.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas enligt gällande integritetspolicy

Alla rättigheter förbehållna © 2023

Våra kontor

Stigbergsliden 7
414 63 Göteborg, Sweden

Drottninggatan 71C
111 36 Stockholm, Sweden

Gran Via de les Corts Catalanes, 613
08007 Barcelona, Spain

Postadress:
Gustaf Dalénsgatan 30
417 24 Göteborg

Orgnr: 556428-5350