Hur kommer marknadsförarens verklighet se ut efter corona?

John | 2021-09-06 | Analys

Ja, hur kommer marknadsföringsvärlden se ut efter pandemin? Det är ännu höljt i dunkel. Men vi på BBO har inte kunnat hålla oss från att sia om framtiden. Så häng med oss på trendspaning!

Målgruppens vanor omformas igen

I våra månadsrapporter visar vi kunderna resultaten av deras digitala marknadsföring. Men vi brukar också diskutera vilka yttre faktorer som kan ha påverkat siffrorna. Sedan pandemin drog igång finns det en helt ny uppsättning yttre faktorer, som naturligtvis också varierar från målgrupp till målgrupp. 

Under den här tiden har de flesta av oss ändrat vårt beteende på olika sätt. Några har upptäckt Zoom-möten. Andra har hittat nya sätt att ta emot kunder på plats. Vissa har fått nya fritidsintressen och hittat nya sätt att umgås med vänner och familj. 

När (vi håller tummarna) vi når ett läge utan restriktioner och rekommendationer, så finns det naturligtvis stora möjligheter att vanor och beteenden skiftar igen. 

Vilka vanor kommer finnas kvar då? Gissningsvis det som har fungerat bra och som människor tycker om. 

Enligt Svenskarna och Internet 2020 vill till exempel 89 procent fortsätta med hemarbete även efter pandemin, men inte byta bort kontoret helt. Jannike Tillå på Internetstiftelsen säger i en artikel på stiftelsens webbplats att hon tror att det handlar om flexibilitet och att få ihop vardagspusslet. I samma artikel citeras också en hemarbetare som tar upp fördelar med arbete på kontoret, till exempel vid kreativa idémöten.

Låt oss säga att fler i din målgrupp kommer jobba hemma även efter pandemin. Kanske kommer det påverka hur de vill bli bemötta av leverantörer. Kanske kommer det påverka vilken tid på dygnet de är mest aktiva på sociala medier. Kanske kommer de e-handla mer eller mindre på arbetstid. 

Det går inte att på förväg säga något säkert om utvecklingen. Men det är en god idé för dig som företagare eller marknadsförare att hålla ögonen öppna. Var ödmjuk inför att ditt företags situation nu under pandemin kanske inte är permanent.

Behöver du hjälp med din digitala marknadsföring?

Kontakta oss här!

Marknadsföring kan få större fokus på empati

När Hubspot skulle sammanställa experters spaningar kring marknadsföringstrender för 2021 såg de en gemensam nämnare – empati

Empati är förmågan till inlevelse i andras känsloliv. Det är och har alltid varit en viktig del i marknadsföring. Utan att förstå målgruppen blir det inte bra reklam. 

Nu när yttre faktorer kan förändras snabbt blir det kanske lite extra viktigt att verkligen förstå hur målgruppen känner, vilka behov de har och hur de kan tänkas reagera i olika scenarion. 

Men att visa empati innebär också att ta hänsyn. Att vara genuin och ha en verklig vilja att skapa tillit och relationer till målgruppen. Att bekräfta deras känslor, som en god lyssnare gör i ett verkligt samtal. 

Vissa marknadsföringsmetoder handlar om att spela på mottagarnas rädslor och osäkerheter för att få dem att genomföra köp. Det mer sympatiska alternativet är att få mottagarna att må lite bättre efter att ha tagit del av marknadsföringen. Att inspirera och stötta i beslut snarare än att skrämma och hetsa till köp. 

All marknadsföring sprids med ett affärsmässigt mål i åtanke, så är det. Men för att empati ska uppfattas som genuin behövs en synergi mellan vad som gynnar företaget – och ett genuint intresse för målgruppen. Platta klyschor duger inte. 

Några företag som har lyckats använda empati i sin marknadsföring nyligen är transferföretaget Arlanda Express, som har lyckats med konststycket att göra reklam för något flygrelaterat på ett stiligt sätt. Även MSB har skapat filmer med tack till alla som har anpassat sitt liv under pandemin.

Marknadsföringen behöver naturligtvis inte handla om corona för att genomsyras av empati. Ett exempel är Apoteket Hjärtat som tillsammans med Mind har skapat en onlineguide. Den ska hjälpa föräldrar att förstå och stötta sina tonårsbarn. 

Att verkligen sätta dig på målgruppens sida av bordet och nörda ner dig i deras känslor, behov och utmaningar kan bli en enorm tillgång för att skapa och sprida marknadsföring som går hem. 

Den digitala konkurrensen hårdnar inom B2B

En undersökning av försäljningsbyrån Columbia Roads visar att B2B-företag har ökat sin digitala försäljning under pandemin (även om den totala försäljningen har minskat). Den visar också att många agerar med att digitalisera sin försäljning – en förändring som B2B-företag har gått och skjutit på. 

Men kommer inte B2B-försäljning gå tillbaka till hur det var innan pandemin när den är över? Vem vet. 

En Trendrapport från eventföretaget Svenska Möten visar att bara 4 procent kommer föredra digitala möten efter pandemin. Men 81 % svarar att det beror på mötets syfte. 

Kanske kan det alltså vara bra att möjliggöra digitala möten med dina kunder. Att även låta potentiella kunder klara av en stor del av köpresan på egen hand online kan spara på ditt företags resurser – och troligen bli en konkurrensfördel.  

Fler fortsätter e-handla

Ingen har väl heller missat e-handelsboomen under pandemin. Under 2020:s andra kvartal växte e-handeln med 49 procent, enligt Postnords E-barometern. Enligt samma undersöknings senaste upplaga växte e-handeln med 53 procent under första kvartalet 2021.

Kommer e-handel förbli starkt även efter pandemin då? Det tror i alla fall John Magnus Roos, som forskar vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. I ett pressmeddelande poängterar han att de som har börjat e-handla brukar fortsätta att göra det.

Digital marknadsföring kan bli allt viktigare

I och med att både B2B- och B2C-kunder blir mer digitala blir det ännu mer relevant att satsa på digital marknadsföring. Och ja, det är klart att vi säger det – eftersom vi är en digital marknadsföringsbyrå. 

Men digital marknadsföring är kostnadseffektivare och enklare att mäta än traditionella alternativ. 

Digitala kanaler är inte bara effektiva sätt att nå ut. Marknadsföringen här kan också optimeras över tid efter vad målgruppen verkligen bryr sig om. Inte efter vad ditt företag vill kommunicera ut för sakens skull, eller vad någon har gissat sig till är bäst. 

Med tiden får du mer och mer information om vad din målgrupp har svarat bra på. I och med det kan du göra mer och mer välinformerade beslut. Allt för att öka dina resultat – och din försäljning. 

Håll dig uppdaterad!

Så här långt in i pandemin kan nog många hålla med om en sak – det är svårt att sia om framtiden. För att hålla dig uppdaterad om hur saker inom digital marknadsföring utvecklar sig, följ oss på sociala medier!

John Axelsson

John har lång erfarenhet av att hantera komplexa upplägg inom digital marknadsföring och brinner för att bygga spännande partnerskap. Han är en av medgrundarna till Be Better Online. När John är ledig står ofta familjen, trädgården eller träning på schemat.