Framtidens sökmarknad – Kan Bing vara något att satsa på?

Josef Danoiu | 2023-06-26 | Sökmotoroptimering

Som digital marknadsförare är det viktigt att ständigt ligga i framkant och förstå hur sökmarknaden utvecklas. Med AI:s intåg ser vi potentialen för spännande förändringar och framväxten av nya möjligheter. Ett företag som på ett spännande sätt aktivt integrerar AI i sin sökmotor är Microsoft i sökmotorn Bing. Trots sin relativt blygsamma närvaro på den svenska marknaden, visar Bing tecken på att fortsätta vara betydande spelare i sökbranschen. Är en investering i närvaro på Bing värdefull att göra redan idag? Låt oss ta en djupare titt på varför Bing kan vara något att satsa på i en alltmer AI-driven sökmarknad.

Det råder en stark känsla av att vi är i slutet av en era på internet, eran före AI:s storskaliga entré. Som i slutet på alla eror finns aspekter av det som kan kännas lite skrämmande för många. Vi som direkt arbetar med att förstå internet och hur människor beter sig på internet har med all rätt lite anledning till att i alla fall skruva på oss lite nervöst. Men det finns också extremt spännande aspekter i förändring.

Faktum är att det här definitivt inte är första gången som internet har stått inför storskalig förändring. En sådan stor förändring är exempelvis när sociala medier gjorde entré på riktigt under tidigt 2010-tal. Det finns otaliga studier som identifierar att inte bara internet förändrades utan också vi som människor som förändrade sättet som vi kommunicerade och delade information på.

I dag, när AI verktygen tillgängliggörs och utvecklas med en rasande takt är vi på väg in i en liknande transformativ era där inte bara internet kommer att förändras, utan också sättet som vi som människor beter oss kan förändras i grunden.

Skakigare sökmarknad med AI:s intåg

I dag är vi vana att navigera webben för att själva hitta informationen vi är på jakt efter. Det kan handla om att utföra webbsökningar, följa länkar, skumma igenom artiklar, utföra uppföljande sökningar och sedan bygga oss en egen bild av den informationen vi har behandlat. Med AI:s intåg är det sannolikt att detta kan förändras. Det är inte en omöjlig tanke att vi inom en snar framtid i stället börjar kommunicera med en AI assistent som utför stegen jag presenterade ovan och i stället ger oss just den informationen som vi är på jakt efter.

I förändring så rubbas gamla sanningar och nya träder fram. En sanning som har funnits under många år är Googles absoluta dominans på sökmarknaden. Men om webbsök i grunden skulle stå inför förändring så finns det också fog att ifrågasätta om denna sanning kommer att bestå även i det nya internet. Google är absolut inte ensamma på marknaden (även om det kan kännas så, speciellt på den svenska sökmarknaden). En annan spännande aktör är Microsoft med sin sökmotor Bing.

Bing och Microsoft tar stora kliv framåt

Bing och Microsoft gör mycket rätt just nu. Från att ha gjort goda tidigare strategiska drag med att tillåta fler populära sökmotorer att köra på Bings motor, vidareutvecklingen av en webbläsare som många hade räknat ut, till tunga investeringar i AI och ett starkt kommunikationsverktyg för företag i Microsoft Teams. Låt oss inte heller glömma det stora antalet datorer som drivs med Microsoft operativsystem Windows.

Där Microsoft blir särskilt spännande är integrationen och sammanflätningen av de olika lösningarna. Bing är standardsökmotorn i Microsofts webbläsare Edge och är fullt integrerat i Windows samt i Microsoft Teams. Bing i sin tur har gjort massiva uppdateringar med integrationen av smarta AI-lösningar från OpenAI. I Edge finns också AI-integrationen i form av vad Microsoft kallar för en ”copilot för webben”.

Copiloten följer med dig i en smart sidomeny på webben och kan utföra uppgifter, oavsett vilken sida du besöker med webbläsaren. Man kan ge copiloten olika uppgifter som att exempelvis summera innehållet på en sida, hämta information från nätet eller att jämföra och rekommendera produkter. Se exempel i bilderna nedan.

Särskilt intressant är det att denna yta innehåller källhänvisningar till ursprungssidor där informationen hämtas men också annonser. Detta är mycket intressanta framtida ytor för oss som arbetar med digital marknadsföring och vill nå användare med denna nya typ av sökningar.

Nuläget på sökmarknaden

Även om framtiden är spännande och det är kittlande att tänka på ett internet som snart vänds upp och ner genom ny och spännande teknik, så finns det också ett nuläge gällande sökmarknaden att ta hänsyn till.

I Sverige har Bing, som enskild sökmotor, en marknadsandel på strax över 4%. Jämför vi detta med Googles ca 93% så är Bing nästan försvinnande små. Vi behöver dock också ta i beräkning att Bing används som motor på ett eller annat sätt i flertalet andra mindre sökmotorer, exempelvis Yahoo! Räknar vi ihop dessas andel av sökmarknaden med Bings andel hamnar vi på ca 6,45% total marknadsandel av sökmarknaden (även detta fortfarande relativt litet). Men låt oss inte räkna ut Bing helt än, vi behöver också ta hänsyn till den stora mängden sökningar som sker varje dag.

I en undersökning som svenskarna och internet gjorde 2018 framgår det att 61% av svenska internetanvändare använder Google sök dagligen. Ponerar vi att de övriga söker någon gång i veckan och att det görs 3-4 Google sökningar per användare så kan vi räkna ut en väldigt grov uppskattning i hur många sökningar som görs både på Google och på Bing.

98% av befolkningen i Sverige betraktas som användare av internet. Begränsar vi oss till vuxna internetanvändare så har vi ca 8,2 miljoner internetanvändare i Sverige. Det ger oss ca 32,8 miljoner Google-sökningar per dag. Bing får med sin marknadsandel på 6,45% (tillsammans med sina partnerskap) då ca 2,3 miljoner sök dagligen.

Detta är inte är en försumbar kvantitet sökningar. Det är därför definitivt värt att ha en närvaro för en del av dessa sökningar.

Fördomar om målgruppen på Bing

En vanlig anledning till att många väljer bort att satsa på Bing är för att man har en något förlegad bild om både sökmotorn och målgruppen som använder sökmotorn. Många tror att Bing-användaren är en digitalt omogen, köpsvag, äldre person.

Jag har hört många olika iterationer av anledningar till att man har den bilden. Ofta bygger det på att Microsoft Edge är den förinstallerade webbläsaren (som då har Bing som standardwebbläsare) på de flesta datorer och att det enbart är användare som inte är tekniskt kunniga nog att byta webbläsare som fortsätter att använda Edge. Man skämtar ibland om att de är så pass tekniskt okunniga att det mest sökta ordet på Bing till och med är ”google” (samtidigt som man ignorerar att det mest sökta ordet i Sverige på Google är ”aftonbladet”).

Men verkligheten visar på en mer nyanserad bild.

Tittar vi på data från vår egen annonsering, rensad och formaterad, så ser vi en mycket liten förskjutning mot de äldre användarna när det gäller de sökningar som vi syns för. Ca 58% av exponeringarna vi har haft i Bing är under 45 år. För Google är ca 66% under 45 år.

När det gäller klick får vi ytterligare nyans till bilden. 66% av alla klick vi har fått från Bing kommer från personer under 45 år. Exakt samma fördelning ser vi på Google, 66% av alla klick från personer under 45 år.

Detta är givetvis inte en tillräckligt heltäckande undersökning för att helt slå hål på den bild som finns gällande Bings användare. Jag vill snarare att du som läsare tar med dig det här som ett exempel i hur vi kan ifrågasätta sanningarna som vi får presenterade för oss.

En annan vinkel jag vill att vi tar med oss är att SEO och sökannonsering snarare är beteendebaserade än attributbaserade marknadsaktiviteter. Det innebär att vi försöker hitta användare som beter sig på ett visst sätt (söker efter vissa specifika saker) snarare än att de ska ha vissa specifika attribut (exempelvis kön, ålder, intressen, inkomstnivå etc).

Investeringspotentialen i Bing

Vår rekommendation är idag i hög utsträckning att investera i en närvaro på Bing i komplement till närvaron man har på Google. Med allt spännande som händer med Microsoft och Bing så finns det skäl för oss att fortsätta med denna rekommendation.

Vad menar vi då med en investering i närvaro? När vi pratar om investeringen i närvaro på Bing, så kan vi se att det finns både en organisk och en betald potential. För organisk närvaro arbetar vi med SEO, för betald närvaro arbetar vi med annonsering.

När det gäller SEO är det inte stora skillnader att optimera mot Bing jämfört med Google. Bing är mer öppna med att de använder användarsignaler som CTR i sin algoritm, och sociala kanaler tas mer öppet med i beräkningarna. Man kan säga att man genom god SEO får effekt i båda sökmotorerna, även om det finns mindre detaljer som man som SEO-specialist behöver ha i åtanke kring optimering.

Annonsering på Bing görs via Microsoft Ads. Gällande annonsering kan Bing vanligtvis erbjuda en lägre kostnad per klick än Google, tack vare mindre konkurrens. Färre budgivare resulterar helt enkelt i lägre priser. När vi ser över vår egen annonsering så finner vi klickpriser ungefär till en tredjedel av priset vi har på Google för samma sökord. CPA-nivåer är ungefär två tredjedelar av det vi ser via Google för vår annonsering.

Det bästa av allt är att det är enkelt att komma i gång. Annonserar du redan på Google idag så går det att kopiera över ditt annonseringskonto direkt till Microsoft Ads och sedan börja optimera kontot självständigt över tid.

För att sammanfatta, kanske det är dags att ompröva våra förutfattade meningar och fördomar mot Bing och börja tänka på Bing som en alltmer relevant sökmotor. Dess koppling till Microsoft och företagets omfattande digitala integrationsmöjligheter, från operativsystem till kommunikationsverktyg, ger Bing en unik position för att matcha framtidens sökbeteende.

Att investera i en närvaro på Bing innebär inte bara att man öppnar upp nya affärsmöjligheter. Utan också att man är förbereder sin digitala marknadsföring inför framtiden och den teknikförändring som AI kommer att medföra genom att diversifiera sin närvaro.

Oavsett om du redan har en etablerad närvaro på Google eller är ny på digital marknadsföring, kan vi på BBO hjälpa dig att navigera genom denna spännande tid av digital förändring. Tveka inte att kontakta oss för att börja utforska hur Bing kan bli en kraftfull tillgång för din digitala strategi och en värdefull kanal för att nå dina marknadsföringsmål. I en värld som blir alltmer digital, är det viktigt att inte bara följa med flödet, utan också att vara beredd på att utnyttja de möjligheter som framtidens teknik ger oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din resa mot framtiden.

Josef Danoiu

Josef har samlat på sig en bred kompetens inom digital marknadsföring. Han kan allt från annonsering till spårning – men är allra bäst på SEO. Utanför jobbet gillar Josef att äta så mögliga ostar som möjligt, spela svåra strategispel och testa nya tech-prylar.