Ett utbrott av coronaviruset i Sverige? Då stänger vi våra kontor

Carl-Gustav Öberg | 2020-02-26 | Hos BBO

Beslut om att stänga kontoren

Med anledning av coronavirusets (SARS-CoV-2) spridning i Italien, Österrike, Spanien och Kroatien, där vi ser det komma allt närmre Sverige. Samt med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade riskbedömning på tisdagen, har vi tagit ett beslut om en handlingsplan vid utbrott av coronaviruset i Sverige – som vi vill delge öppet. BBO har 33 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg, samt kollegor arbetandes i Katrineholm, Peru och Thailand. För att minimera de negativa följderna av ett utbrott av coronaviruset i Sverige, kommer vi – om ett svenskt utbrott kan konstateras – att stänga våra fysiska kontor. Det innebär att vi, så länge utbrottet varar, arbetar helt i digitala miljöer, hemifrån eller på annan egenvald plats. Vi avskaffar det fysiska mötet en tid. I normalläget ser vi ett stort värde i samvaron på våra kontor, och mötena med kollegor, kunder och samarbetspartners, men den trivsamheten, och fördelen med avseende på lagkänsla och samhörighet – får vi då under en tid söka online-alternativ till.

Varför dela det här öppet?

Vi delger det öppet, för vi vill göra vad vi kan för att minimera de negativa effekterna ett utbrott av coronaviruset får på det svenska samhället, den svenska ekonomin och näringslivet. Genom att minimera smittotillfällen för oss som kollegor – åtminstone utifrån vad vi kan påverka i arbetet, och bedriva verksamheten precis som vanligt, men med ett (ännu) större nyttjande av webb- och telefonmöten – så gör vi vad vi kan för att hålla hjulen snurrande. Vår påverkan på den svenska ekonomin är naturligtvis begränsad, men om vi kan påverka fler företag till liknande beslut så kan det få en betydelsefull inverkan. Att människor, kollegor, kunder och samarbetspartners dessutom löper en minskad risk att bli smittade är en viktig ytterligare faktor.

Lösningar för webbaserade möten

För möten använder vi oftast tjänsten Zoom, som möjliggör webbmöten med enkel möjlighet att dela skärm, fjärrstyra deltagares skärmar och dela material. Möten kan spelas in, och deltagare kan ansluta från datorer, telefoner och surfplattor. Det går även att ansluta till möten genom att ringa vanliga telefonsamtal. För snabb kommunikation mellan kollegor och samarbetspartners brukar vi använda Slack, som är en tjänst som möjliggör interna chattrum och direkt kommunikation, med möjlighet till röstsamtal också. Utöver Slack och Zoom händer det även att vi nyttjar Microsoft Teams, Google Hangout och Skype.

Information eller råd från Sveriges myndigheter

Det är förstås möjligt, eller rentav troligt, att Folkhälsomyndigheten kommer att ge råd i en eller annan riktning, och naturligtvis kommer vi att tillgodogöra oss sådant. Det finns dock många företag som är beroende av fysisk aktivitet, fysiska produkter och produktion – och vårt ställningstagande skulle inte passa alla verksamheter. Vi, och många av Sveriges tjänsteföretag, kan gå längre för att skydda oss, och samtidigt bedriva verksamheten som tidigare, varför vi kommer att göra det oavsett om Folkhälsomyndigheten ger sådant råd eller ej.

Låt oss hoppas att vi slipper ett utbrott av coronaviruset i Sverige, och att om så sker, att det blir lindrigt. Vi följer utvecklingen dagligen och om ett utbrott i Sverige kan konstateras så genomför vi detta direkt.

Carl-Gustav Öberg

Carl-Gustav kallas CG eller Calle och är också en av BBO:s grundare. Han brinner för entreprenörskap och har skapat resultat online sedan 2003. CG tenderar att nörda ner sig i det han är intresserad av, som digital marknadsföring, bilsport, skidåkning, matlagning och kombuchabryggning.