Läs om Google SGE, ChatGPT Web Browsing & Topical Authority

Filip Majetic | 2023-05-30 | Digital marknadsföring

I vårt sista nyhetssvep för maj så tar vi bland annat upp vad topical authority-systemet är och vad det innebär för dig som webbplatsägare, kommenterar kring OpenAIs försök att hålla jämna steg med Google Bard och Bing AI och går igenom Googles nya experimentella sökmotor – Search Generative Experience.

Topical authority

Google har som kanske känt otaligt många sätt att bedöma kvalitén på webbplatsers innehåll för att få dem att ranka. Ett av dessa beryktade system har varit det som ofta kallas ”topical authority”, idén om att Google över tid förstår vad för övergripande ämne eller nisch som en webbplats fokuserar på, och bedömer den utefter – oftast genom att göra den särskilt trolig att ranka väl för sökord som webbplatsen i fråga behandlar. På så vis lönar det sig att hänge sig åt ett ämne istället för att gå brett. Praktiskt sett innebär topical authority att Google troligtvis bedömer att webbplatser som specialiserar sig på och skriver om aktier bör ranka högst på sökord gällande aktier, istället för generella webbplatser eller domäner som inte har en demonstrativ djup kunskap inom aktier.

Topical authority som system har med andra ord varit som en del webbplatsägare och framförallt SEO-specialister har utgått har funnits, då det rimmar väl med Googles strävan efter att visa rätt och relevant information till rätt sökning – men det har sedan tidigare inte varit bekräftat att det faktiskt är ett förhållningssätt som Google faktiskt opererar utefter. Men nu har alltså Google definierat topical authority, i alla fall för nyhetssajter, som ett faktiskt system för att vägleda fler webbplatser till att skapa innehåll som är relevant, visar expertis och är trovärdigt.

Hur mäts topical authority för nyhetspublikationer då? Enligt Google finns det tre kärnaspekter:

Hur relevant nyhetskällan är för vad som sker lokalt och/eller ett ämne: Exempel som ges är om man söker efter lokala sportnyheter i exempelvis Mölndal så försöker Google prioritera lokala nyhetspublikationer i stil med Mölndalsposten framför exempelvis Dagens Nyheter.

Inflytande och unik rapportering: Topical Authority-systemet försöker hitta och lyfta fram publikationer som är först med nyheter och artiklar inom ett ämne, eller som är välciterat av andra publikationer som ett mått på dess auktoritet inom ämnet. Det gynnar sig med andra ord att försöka vara först ut med nyheter, och dessutom ha ett så pass gott anseende bland övriga publikationer att andra refererar till en.

Källans ryktbarhet: Om publikationen har en historia av framstående rapportering eller är väl ansedd av andra källor så ökar också chansen för den att lyftas fram.

Något att ha med sig är att medan detta främst är ett system för att hjälpa nyhetssajter och dylika webbplatser så är ovan principer ändå något som man bör ha med sig som webbplatsägare, då det spelar in i Googles övergripande ambitioner om ”helpful content”, eller hjälpsamt innehåll. Att fokusera på att bygga upp sitt innehåll kring ett tydligt ämne och visa djup kunskap inom det, bli välansedd inom sin nisch och konsekvent visa upp antingen unik eller välinformerat innehåll på sin sajt är alla saker som man bör ha med sig när man formar sin innehållsstrategi.

ChatGPT kan nu använda webben i sin innehållsgenerering

OpenAI introducerade för ett tag sedan möjligheten att använda ChatGPT live – via den nya pluginfunktionen ”Web Browsing”. ”Web Browsing” som tillägg till de två språkmodellerna ChatGPT 3.5 och 4 möjliggör för verktyget att kunna ta till sig aktuell information genom att självständigt söka sig till information utifrån de prompts som man ger.

Detta gör det möjligt att använda ChatGPT till att exempelvis referera till eller behandla händelser eller dylikt som skett efter den ursprungliga databasen som var begränsad till aktuella händelser i 2021.

Att chatbotten nu kan surfa på nätet för att lära sig mer om ämnen precis som en människa ses som ett försök att hålla jämnt steg med Bing AI och Google Bard, som kunnat erbjuda denna möjligheten från start. Funktionen är dock endast tillgänglig för ChatGPT Plus-användare än så länge, och är i betastadiet.

Search Generative Experience – Googles sökmotorexperiment

I samband med Googles årliga produktkonferens Google I/O tidigare i maj så presenterades en rad olika nyheter, däribland en spännande ny satsning på en till en början experimentell version av Googles existerande sökmotor, kallad SGE – eller Search Generative Experience.

SGE är bara tillgänglig i en betamiljö för den amerikanska marknaden för tillfället, men det ger ändå en spännande inblick i hur den framtida sökmotorn kommer se ut – och hur vi kan förhålla oss till den.

SGE använder sig av artificiell intelligens och utlovar tre scenarion där den är menad att förhöja upplevelsen i en typisk söksituation för en användare när de letar efter saker i den experimentella sökmotorn:

AI Snapshot: Möjligheten att ge ett unikt och sammanfattande svar på en sökfråga som antingen är väldigt lång och/eller traditionellt för specifik för att den aktuella sökmotorn ska kunna svara på det. Googles egna exempel för att demonstrera detta var exempelvis: ”whats better for a family with kids under 3 and a dog, bryce canyon or arches naitonal parks”. SGE ger då med AI Snapshot-funktionen en jämförande sammanfattning om vilken av de två som är bäst, med möjligheter att kunna ställa följdfrågor – exempelvis ”how long to spend at bryce canyon with kids”. AI Snapshots kommer inte visas i speciella sammanhang, exempelvis om det finns för lite information om ämnet, eller om det handlar om något viktigt – exempelvis finansfrågor eller hälsofrågor.

Conversational mode: Möjligheten att kunna ställa uppföljningsfrågor om det ursprungliga ämnet utan att förlora den ursprungliga kontexten för sökningen. I exemplet ovan från AI Snapshot ges man med andra ord möjligheten att kunna klicka på uppföljningsfrågor, exempelvis att rakt av få en uppföljning, hur länge man ska spendera tid i antingen Bryce Canyon eller Arches National Park, och så vidare.

Vertical Experiences: Med ”Vertical experiences” så åsyftas det som vi vanligtvis är bekanta vid genom att söka lokalt efter exempelvis en rörmokare (där vi får local packs, så kallade ”snack packs” med tre alternativ på lokala rörmokare utöver de vanliga sökresultaten) och jämförelsetabeller när man jämför olika produkter. Exemplet som gavs handlade om att sökaren letade efter en cykel att köpa, men inte vilken cykel som helst – specifikt en cykel för långa resor med mycket backar. SGE ger därpå en inledande informativ summering av vad man bör tänka på när man letar efter en cykel för just det här ändamålet, och presenterar sedan de cyklar som bäst passar för sökfrågan. I övrigt integrerar vertical experiences konversationsläget genom att man kan ställa uppföljningsfrågor om ämnet.

Inledande farhågor inkluderar bland annat att det är oklart hur man ska kunna optimera sitt organiska innehåll för att synas i SGE-resultat, och att risken att annonsering blir herren på täppan om SGE rullas ut i sin nuvarande form längre fram i skarpt läge. Annonserna har exempelvis en klar fördel i att de i vissa fall kan uppta hela sökresultatet above the fold, till och med före AI Snapshot, vilket förstås får det organiska/AI-genererade innehållet att lida. Det verkar dessutom inte som att det finns något klart sätt att ”opta ut” ur annonser i SGE.

Är du intresserad av att labba med SGE eller är nyfiken på hur det ser ut så kan du förbereda dig inför den förmodligen oundvikliga expansionen av SGE-betan i Sverige genom att signa upp dig på Search labs och gå med i väntelistan för SGE. Spännande tider framöver!

Filip Majetic

Filip har arbetat inom digital marknadsföring sedan 2015, framförallt med sökmotoroptimering och copywriting. När han inte är på jobbet spelar Filip gärna rollspel, recenserar spel, umgås med vänner eller reser bort, helst till varmare breddgrader.