ChatGPT – 10 smarta tips och hur du undviker ett fiasko

nadia.anneborg | 2023-02-02 | Digital marknadsföring

När ChatGPT lanserades den 30 november 2022 tog verktyget marknadsföringsbranschen med storm – men det har samtidigt väckt många frågor. Hur fungerar ChatGPT, hur kan du dra nytta av det i din marknadsföring och vilka fallgropar ska du akta dig för? Här ger vi dig tips och råd för hur du använder det revolutionerande verktyget till din gagn. 

Vad är ChatGPT? 

ChatGPT är en avancerad chattrobot byggd för textgenerering, utvecklad av OpenAI. Målet med chattroboten är att erbjuda en AI-modell som kan generera naturligt skrivna och relevanta svar på frågor och förfrågningar, samt kunna hantera dialoger och chatt-baserade interaktioner. 

Syftet är att göra det möjligt för utvecklare att skapa mer interaktiva och användarvänliga program, tjänster och applikationer. Chattroboten kan även användas inom flera områden som kundsupport, virtuella assistenter, chattbotar, automatiska samtal, och mycket mer.

ChatGPT är en fortsättning på och vidareutveckling av modellen GPT (Generative Pre-training Transformer) som också utvecklades av OpenAI. GPT-modellen tränades på en stor mängd textdata från internet för att lära sig att generera naturliga och relevanta svar på frågor och förfrågningar.

Detta är OpenAI – ChatGPTs skapare

OpenAI är en forskningsorganisation som fokuserar på artificiell intelligens, eller AI. Dess mål är att främja och utveckla AI på ett sätt som är säkert och gynnsamt för människor, så kallad ”vänlig AI”. Organisationen grundades 2015 av ett antal kända teknikentreprenörer och filantroper, inklusive Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman och många fler, och har också samarbetat med en rad olika företag och organisationer inom olika branscher. OpenAI är en icke-vinstdrivande organisation.

Hur många användare har ChatGPT?

Efter att ChatGPT lanserades i december 2022 så blev chatroboten viral nästan omedelbart, och fick en exempellös tillväxt från mer eller mindre ingenstans – vid årsskiftet kunde ChatGPT stoltsera med 57 miljoner registrerade användare, och efter två månader nådde verktyget 100 miljoner. Tillväxten gör ChatGPT historisk – ingen annan konsumentapp har växt så fort. För att jämföra – för Tiktok, också en av de snabbast växande konsumentapparna någonsin, tog det nio månader att nå 100 miljoner användare, och för Instagram tog det 30 månader.

ChatGPTplus

ChatGPT har sedan dess release inte kostat någonting, och har varit gratis att använda – det enda som har behövts är ett betakonto för att få tillgång till verktyget, som inledningsvis hade en väntelista. OpenAI har efter den initiala framgången dock gått ut med att de kommer att lansera en plus-version av ChatGPT för $20/månad. I plus-versionen får du tillgång till verktyget även under högtrafik, då en gratisanvändare annars behöver vänta. OpenAI säger att du som plus-användare kommer att få snabbare responstid och prioriterad tillgång till nya funktioner och förbättringar. Det är först och främst användare i USA som kommer att bli inbjudna till ChatGPTplus, men de kommer att utöka utbyggnaden successivt för att ge andra länder tillgång i framtiden.

Kan ChatGPT skriva på svenska? 

ChatGPT kan både förstå och producera texter på svenska. I skrivande stund kan ChatGPT hantera och generera text på 40 olika språk, bland annat engelska, spanska, franska, tyska, arabiska, ryska, japanska och koreanska.

Eftersom att svenska är ett relativt svårt och komplext språk, med många grammatiska regler och undantag, kan det vara svårt för en AI-modell som ChatGPT att helt förstå och producera felfri text. Men generellt sätt har ChatGPT visat sig ha relativt hög förståelse för det svenska språket och kan producera användbar text. 

10 sätt att använda ChatGPT

ChatGPT kan hjälpa till att effektivisera ditt arbete eller ge dig idéer när du känner dig kreativt uttömd. Här ger vi dig 10 tips på uppgifter som chattroboten kan assistera dig i.  

1. Skriva titeltaggar och metabeskrivningar

ChatGPT kan hjälpa dig att skapa intresseväckande metabeskrivningar och titeltaggar till din webbplats.

2. Skapa rubrikstrukturer för artiklar

Med ChatGPT kan du få hjälp med att skapa inspirerande och lättlästa rubrikstrukturer för bloggartiklar eller landningssidor som till exempel produkt och tjänstesidor. 

3. Skriva ingresser och hela artiklar

Förse ChatGPT med information om ett ämne och uppmana chattroboten att skriva en artikel åt dig. ChatGPT ger dig inspiration och hjälper dig att organisera dina tankar för att utveckla din idé. Du kan få hjälp med att skapa en röd tråd i din artikel samt med att skapa intressanta och informativa stycken i texten. 

4. Omformulera befintliga texter

Du kan använda dig av ChatGPT för att omformulera en befintlig text. Chattroboten kan ändra ordval, byta ut synonymer och använda olika fraser för att skapa en ny, helt unik text med samma innebörd som ditt ursprungliga material.

5. Hitta relevanta FAQ

ChatGPT kan hjälpa dig att finna relevanta frågor och svar (FAQ) relaterade till ett specifikt ämne. Du kan också få hjälp med att sammanställa och organisera informationen för att skapa en lista med vanliga frågor och svar. 

6. Översättningar 

I ChatGPT kan du översätta från ett språk till ett annat, förutsatt att roboten tränats på det språk som är aktuellt för din översättning. Kom ihåg att maskinöversättningar, även av avancerade modeller som ChatGPT, inte är lika exakta och naturliga som översättningar gjorda av professionella översättare.


7. Skapa innehåll för sociala medier

Skapa texter, bildtexter, hashtags, rubriker och annat innehåll som är lämpligt för olika sociala medieplattformar. I ChatGPT kan du även få hjälp med att skapa innehåll som är anpassat för specifika målgrupper, branscher och ämnen men även innehåll som är lämpligt för olika typer av inlägg, som till exempel nyheter, annonser, kampanjer och event. 

8. Kodgenerering

ChatGPT kan hjälpa dig med att skapa kod i ett antal programmeringsspråk, till exempel Python, Java, C#, JavaScript med mera. Men kom ihåg att förmågan är begränsad till de språk och ramverk som finns i databasen. Det innebär att du kan få hjälp med att skapa kod för en viss uppgift, men det kan krävas viss förståelse för kodning och justering av koden från din sida, för att säkerställa att den är korrekt och fungerar enligt dina krav.

9. Sökordsanalyser 

ChatGPT kan hjälpa dig att identifiera relevanta sökord och fraser som är relaterade till din verksamhet och/eller produkt eller tjänst.

10. Skriva mail och svara på förfrågningar

ChatGPT kan assistera dig när du ska svara på mail och förfrågningar. ChatGPT kan till exempel bistå med en mall för ditt svar, svara på vanliga frågor, eller utgå från information som du gett roboten tidigare. Det är viktigt att du ger ChatGPT all information som behövs för att du ska få ett så bra svar som möjligt. 

Disclaimer! ChatGPT är inte perfekt 

Bara för att ChatGPT är en avancerad maskininlärningsmodell betyder det inte att den är perfekt. Det är viktigt att du har en förståelse för de risker och begränsningar som finns för att använda verktyget på rätt sätt och i rätt kontext. 

Risk för partiskhet och fördomar: 

ChatGPT är tränad på en stor mängd textdata, vilket gör att den kan återanvända och befästa de eventuella fördomar som finns i databasen. Användningen av ChatGPT och AI i allmänhet kan skapa etiska frågor om ansvarighet, övervakning och integritet. 

Saknar faktakontroll: 

ChatGPT gör ingen granskning av källorna som informationen plockas ifrån.
Det kan leda till felaktiga eller missledande svar på frågor, speciellt om det inte finns tillräckligt med information i databasen. Kontrollera alltid att svaret du får du får från ChatGPT är korrekt.

En robot är inte en människa: 

ChatGPT kombinerar ord på flera olika sätt för att efterlikna mänskligt skrivande. Modellen är utvecklad för att förstå mänskligt språk, men det är fortfarande svårt att få den att förstå alla kontextuella nyanser och subtiliteter. 

Avsaknad av realtidsdata: 

ChatGPT är helt begränsad att ge svar baserat på sin träningsdata, i och med att roboten inte är direktansluten till internet. Att hitta ny information om ett ämne är något som roboten är dålig på, vilket medföljer att vissa svar kan bli helt felaktiga.

Blackout-periods:

Blackout periods är tider då OpenAIs GPT-3 teknologi inte är tillgänglig för användning eller svarar med fördröjningar. Dessa perioder kan till exempel vara planerade för underhållsarbeten eller orsakade av tekniska problem. Under en “blackout period” kan det vara svårt eller rentav omöjligt för dig som användare att få tillgång till chattroboten. Du som gratisanvändare tar därmed en stor risk om du väljer att förlita dig helt på ChatGPT för din contentproduktion. 

Du får det du ber om:

Svaren du får från ChattGPT är inte bara beroende av den intränade datan, utan även av informationen du ger. Det är viktigt att du är tydlig och ger chattroboten detaljerade direktiv för att säkerställa ett så tillfredsställande svar som möjligt.

Håll dig uppdaterad inom digital marknadsföring – signa upp på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev får du värdefulla tips på hur du maximerar din digitala närvaro för att bli bättre online. Vi lyfter även viktiga nyheter och trender som håller dig uppdaterad inom branschen. Signa upp på nyhetsbrev här.