Amesto stod inför en tillväxtresa – då agerade BBO bollplank och satte riktningen framåt för deras digitala marknadsföring

Efter att Anna Hammarkvist, VD på Amesto AccountHouse, följt oss på sociala medier länge och varit på en av våra BBO-frukostar i Stockholm, föll det sig naturligt att det var digitala marknadsföringsbyrån BBO som skulle bli Amesto AccountHouse nya byråpartner. 

“Efter några samtal med er så blev det som på Tinder, båda svajpade höger.”

När vi kom i kontakt med Amesto AccountHouse var de mitt uppe i en tillväxtresa och hade stora planer framåt. De hade en utmaning med att de internt inte hade den kompetens som krävdes för att ta marknadsföringen till nästa nivå i alla kanaler där de ville synas. De hade inte heller möjlighet att anställa ytterligare en medarbetare till marknadsteamet vid tidpunkten. Det var här som vi på BBO kom in i bilden. 

“Vi hittade ett marknadsföringsteam i er på BBO. Ni har hjälpt oss med allt från sociala medier, att skapa content i form av text, Google Ads, spårning och SEO. Framförallt har ni varit ett bollplank som kommit med proaktiva lösningar för att förbättra vår marknadsföring och för att kunna mäta effekten av den.” 

Innan vi inledde samarbetet var Amesto förhållandevis återhållsamma när det gällde deras marknadsföring, och det var just det de önskade förändra. Redan från start agerade vi ett strategiskt bollplank och stöttade Amesto i deras digitala resa.

Vårt första steg var att genomföra en omstrukturering av deras webbplats samt att bygga upp deras kanaler på nytt. Tidigare genererade webbplatsen inte tillräckligt med trafik eller förfrågningar, så vi fokuserade på att förbättra dessa områden för att även öka konverteringarna.

Lösning

Enligt Anna är en viktig faktor hos en samarbetspartner att det finns ett äkta intresse för deras affär som kund.

“När det kommer till detta har ni varit helt fantastiska.”
”Ni har lärt känna oss, vår tjänst och hur vårt årshjul ser ut. Detta gjorde att vi kunde starta igång arbetet tillsammans med er fort!”

Anna Hammarkvist, CEO på Amesto AccountHouse.

Vi inledde genom att se till att den övergripande funktionella målspårningen på webbplatsen var ordentligt genomförd. Vi upptäckte till exempel att GA4 inte hade implementerats. Genom att få detta på plats kunde vi sedan påbörja korrekt mätning av resultaten kring våra insatser. Detta gav oss nu möjlighet att på ett datadrivet sätt påbörja analyser och skapa hypoteser om vad vi kan förbättra framåt.

”Ni har vågat ta taktpinnen i projektet och hela tiden varit proaktiva och gett förslag på hur vi kan förbättra vår digitala närvaro. Ni har med det sagt sett till att vi har ett tydligt syfte med vår marknadsföring så vi syns på rätt sätt och dessutom mäter rätt saker.”

Vi hade även en tät dialog med kunden kring vilka tjänsteområden i deras portfölj som hade störst potential att växa och utifrån det satte vi tillsammans en plan för hur vi skulle skapa innehåll och distribuera vår annonsering. Vi ville helt enkelt vikta annonseringen mot de områden som Amesto AccountHouse hade stor utvecklingspotential inom. Ovanpå detta handlade det även mycket om att stärka Amesto AccountHouse som varumärke. I och med att de är en del av en stor koncern, där mycket innehåll har producerats centralt, var det av vikt att satsa på deras egna brand. Därför skapade vi tillsammans med kunden innehåll till bland annat deras display annonsering för att öka den generella varumärkeskännedomen kopplat till Amesto AccountHouse. 

Under hela samarbetet har vi haft en nära dialog med kunden – vilket gjort att vi kunnat identifiera problem snabbt och varit snabba på bollen att lösa dem.

“Det som utmärkt samarbetet med er, utöver de fina resultaten, är er snabba respons, proaktiviteten och tryggheten, att ni alltid finns där. Det känns som att ni verkligen är en del av vårt marknadsteam. Det spelar ingen roll vem man pratar med i ert team, alla är fullt insatta i projektet och är väldigt kunniga inom sitt område.”

Under resans gång har Amesto exempelvis haft tekniska problem med deras webbplats och inte kunnat få ut rätt mängd data, i samband med implementering av en ny cookie-lösning. Men detta har vi löst och kunnat förutspå innan det blivit ett faktiskt problem. Genom att analysera deras landningssidor identifierade vi även förbättringspotential som genererade i fler kvalitativa leads.

Resultat

Anna upplever att problemen och utmaningarna de hade initialt i samarbetet inte är lika stora längre och att vi har gett henne ett utifrånperspektiv av deras verksamhet. Att vi helt enkelt hållit dem ajour med de senaste trenderna och vad som händer i vår bransch och utefter det gett förslag på vad de bör satsa på för att få bäst effekt. 

Vår lösning i form av förbättringar i spårningen, copy på webbplatsen, optimeringen av annonsering på Google och sociala medier samt insatser inom SEO har gjort att sessionerna till webbplatsen har ökat. Detta i kombination med att vi varit ett bollplank och bidragit med kunskap till marknadsteamet på Amesto har gjort att de kan fokusera på det de är bäst på och vi kan bidra med det som vi är experter inom. På så sätt har de kunnat lägga ner tid på prioriterade insatser som de har kunskap kring internt,som att ta fram content till både sociala medier och nyhetsbrev. 

“Ni har agerat bollplank och överfört mycket kunskap till vårt marknadsföringsteam här på Amesto. Vi har inte den breda och uppdaterade kunskapsnivån som ni har inom branschen. Det har gjort att vi kunnat springa på egna bollar – vilket för vår verksamhet framåt. Vi har även sparat mycket tid och energi och fått ut det bästa av vår personal på plats.” 

Tittar man på exempelvis generella konverteringar så har ifyllda kontaktformulär ökat kraftigt från projektets start, mer än fem gånger fler skarpa konverteringar än innan. Även trafiken till Amesto AccountHouses webbplats har skjutit i taket och har sedan samarbetets start ökat med över 650%. 

“Sedan dag ett har vi sett effekt av de insatser ni på BBO genomfört och föreslagit. Vi ser en enorm ökning av sessioner till vår webbplats, vilket genererat många förfrågningar och affärer för oss. Jag skulle varmt rekommendera er som byråpartner, det gör jag redan! “