Konkret strategi gav Kakservice effektivt arbetssätt

Som leverantör av knäckesticks, kakor och andra godsaker till försäljning gör Kakservice det möjligt för föreningar, idrottslag och skolklasser att samla in pengar till bland annat skolresor och cuper. När det här företaget ville sätta en ny struktur för den digitala marknadsföringen över flera nordiska marknader vände de sig till oss. Läs vidare så berättar vi hur det gick sen!

Utmaning

Kakservice riktar sig till flera nordiska marknader och samarbetar med flera byråer för att uppnå bästa resultat. Utmaningen var att hitta en struktur och processer för att styra allas arbete mot gemensamma affärsmål. För marknadskonsulten Helen Nuevik var den här strukturen en förutsättning för att man skulle lyckas.

– När jag fick i uppdrag att ta hand om den digitala marknadsföringen på Kakservice så var det tydligt att det behövdes en övergripande strategi för att stötta affärsmålen. Förutom det behövdes även ett nytt arbetsätt med tydliga ansvarsområden för de olika kanalerna och marknaderna. Då såg jag ett behov av att ta in ytterligare en part som kunde vara med och leda projektet i hamn.

Lösning

Det var i det här läget som Helen hörde av sig till oss på Be Better Online.

– Jag hade jobbat med BBO tidigare och gått på ett frukostseminarium som ni hade. Det var på det seminariet som jag kände ”äntligen en bra beskrivning på hur man kan arbeta med sin digitala marknadsföring, både med struktur och uppföljning”.

Det första steget i vårt samarbete blev att ta fram en nulägesanalys. Kakservice listade sedan sina mål och utmaningar. Utifrån dem formade vi frågeställningar att besvara kring den digitala närvaron. Bland annat om hur de ska arbeta för att stödja tillväxtmålen, hitta nya målgrupper, öka sin räckvidd och skapa effektiva samarbeten och arbetssätt.

– Det var bra att se över vad vi behöver jobba med och att sätta en strategi för det. Men även se till att vi hade rätt leverantör för de olika marknaderna.

Utifrån frågeställningarna formade vi en omfattande strategi och ett nytt arbetssätt. I den ingick konkreta rekommendationer och åtgärdsförslag med tydlig förankring i affärsmålen.

– BBO:s konsult Veronica jobbade väldigt strukturerat och intensivt under en komprimerad period med att driva det här projektet och komma igenom det. Hon höll uppe tempot på projektet och såg till att det blev gjort i tid för att leverera till deadline.

Resultat

Idag upplever Helen att Kakservice har fått en bättre struktur på sitt arbete.

– Vi äger siffror och insatser själva nu på ett annat sätt. Vi sitter inte i händerna på någon annan längre, utan kan kravställa och styra arbetet. Det är ju så lätt annars att man begränsar sig och lämnar mycket upp till leverantörerna.

Det bästa med samarbetet kring analys och strategi tycker Helen har varit helheten och att få bättre översikt.

– Idag har Kakservice mycket mer kontroll själva, i och med den nya strukturen och arbetsprocessen för det digitala. Och vi har fått KPI:er för att mäta resultaten på ett bra sätt. BBO som marknadsföringsbyrå har hållit en hög kvalitet på arbetet.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Tveka inte på att kontakta oss!
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.