Moberg Bil behövde en kartläsare som kunde ta deras digitala marknadsföring till nästa nivå

Utmaning

Trots att försäljningen gick som på räls och Moberg Bil inte hade problem med att sälja prisvärda bilar, kände Tobias Moberg (VD), att bilbranschen släpar efter när det kommer till hur man som bilhandlare marknadsför sig. Där växte idén om att ta in en kartläsare i framsätet som kunde vägleda dem in i den digitala världen och tillsammans ta företaget till nya höjder. Genom rekommendationer hörde de därefter av sig till oss på BBO och strax därefter inledde vi ett samarbete som steg för steg utvecklades.

Lösning

Innan BBO klev in i bilden hade Moberg Bil flera annonsplattformar de var aktiva på. Men eftersom de inte mätte utfallet tillräckligt var det svårt att analysera vad annonsprestationen gav dem i rena intäkter. Det var i detta läget som BBO klev in och började jämföra olika insatser för att på så sätt kunna kostnadsbespara och se vad de faktiskt fick för mätbart resultat. Det mynnade ut i en kanalstrategi som visade var de bör synas och varför. Med små steg gick Moberg Bil från att endast befinna sig på klassiska annonsplattformar inom bilbranschen, såsom Blocket och Tidningsprint med flera, till att nu synas via betald marknadsföring på både sociala medier men även genom sökannonsering. Det här var ett helt nytt fenomen som ökade trafikmängden till deras webbplats markant. De blev ganska snart en bilhandlare som helt enkelt gick i bräschen för att jobba mer datadrivet. 

“Vi valde er för de goda rekommendationerna vi fått och har sedan dess haft ett stort förtroende för BBO. Ni har hela tiden mätt resultatet och analyserat det, både utfallet av annonser och hur målgruppen rör sig på hemsidan. Det har resulterat i att vi numera tar beslut baserat på fakta och inte på känsla. Detta har i sin tur lett till att vi syns på rätt ställe vid rätt tidpunkt mot rätt målgrupp. Ni har med det sagt varit en viktig del i kugghjulet till vår framgång under de senaste åren”, säger Tobias Moberg.

Steg för steg skalades uppdraget upp från att i startskedet varit ett copyuppdrag till att idag manövrera flertalet digitala kanaler, producera material och se till att all spårning är på plats. Tillsammans med Tobias som VD och Oliver som marknadsansvarig, har samarbetet gått väldigt bra. Vi har tillsammans drivit deras affär framåt, med olika erfarenheter och kunskaper.

“Fördelen med ert koncept är att vi får tillgång till ett stort team varje månad med olika spetskompetenser – både annonsering, spårning, projektledning, copy och SEO. Ni är är väldigt transparenta och baserar inte arvodet på hur annonserna presterar, utan det är ett fast pris man utgår ifrån. Med detta sparar vi både tid och pengar då vi annars hade behövt anställa flera personer med dessa kompetenser” säger Moberg.

Resultat

Samarbetet har kommit att bli en riktigt bra kombo – då alla i projektet har olika spetskompetenser och infallsvinklar. Moberg Bil har ovärderlig erfarenhet inom bilbranschen medan vi på BBO har kunskapen om vilka plattformar de bör investera tid och pengar på och på vilket sätt de bör synas. Denna kombination har gjort att Moberg Bil vågade investera i insatser som på sikt gav återbäring och positionerade dem bättre i den digitala världen. Denna satsning har gjort att de hörs och syns i många kanaler, vilket gjort att många fått upp ögonen för dem. Utan dessa insatser hade de inte kunnat köpa in så många bilar och i sin tur inte heller sålt lika många. Så detta är ett praktexemplar på hur viktigt det är att tänka långsiktigt när det kommer till marknadsföring. 

De hade inledningsvis en tanke om vem som var deras målgrupp och var den befann sig, vilket till stor del hade fungerat bra men de visste ju inte om deras känsla var sann. Med spårning på plats och analys av deras närvaro kunde vi konstatera att det fanns en otroligt stor potential att annonsera på fler plattformar, såsom Facebook och Google sök, för att nå deras målgrupp och få bästa möjliga resultat. 

Något som är unikt för just detta samarbetet är att vi fått vara delaktiga i många delar av marknadsföringen. Vi har dels tagit fram en brand book med visuella element för Mobergs interna och externa kommunikation, en kanalstrategi och en budgetstrategi som gett en översikt över hela deras marknadsföring. Vi har även gjort en sökordsanalys för att förstå hur sökbeteendet såg ut kopplat till deras produkt. Och därefter jobbat mycket med seo-copy för att kunna driva trafik organiskt och öka synlighet på viktiga sökord för dem. Sökannonsering, display och annonsering på sociala medier har också varit en stor del av projektet. 

Tobias Moberg och Oliver Hernheimer.

“Ni på BBO har hela tiden varit väldigt transparenta med allt ni gör och hur ni arbetar, vilket har möjliggjort att alla på Moberg som arbetar med den digitala närvaron nu har ett BBO-tänk. Det vill säga fokusera på insatser som blir bäst ur ett SEO-perspektiv, vilket kan vara allt från hur formulär på sidan är uppbyggda, positioneringar av bilder på hemsidan till att texter ska vara SEO-anpassade, menar Oliver Hernheimer.”

Under hela projektets gång har CRO:n varit en central del – vi har analyserat och utvärderat varenda insats vi gjort och sett vad som fungerar bra och mindre bra. Vilket verkligen är viktigt under tider som dessa, när företag vrider och vänder på varenda krona. Moberg Bil är en av de som verkligen har satsat på digital marknadsföring under lågkonjunkturen – och det har verkligen visat sig på resultatet. Tack vare att de har haft en närvaro på flertalet kanaler – både betald och organisk men även satsat på långsiktig SEO och innehåll – har de ökat deras intäkter avsevärt.  De har sedan vårt samarbete inleddes varit på en tillväxtresa och dubblat deras omsättning – men det tåls att säga att BBO:s insatser givetvis är en del av hela det stora maskineriet.  

Det har varit väldigt enkelt att arbeta tillsammans med er, för vi har haft projektledare som både styrt upp projektet och varit väldigt engagerade i vår affär. Ni har visat att ni vill se att de pengar som vi lägger på samarbetet verkligen ska ge oss värde. Ni har gett oss rekommendationer om insatser som bör göras, vissa har till och med legat utanför scoopet, vilket visar på att ni tänker utanför boxen och vill att det ska finnas ett syfte med varje insats. Det har skapat ett stort förtroende för er och det vinner ni på i längden” avslutar Moberg.