Den som vågar vinner – satsningen gav +85%

Shopping4net är ett märkesvaruhus på nätet i snabb utveckling. Idag finns de i 11 europeiska länder men har ett primärt fokus på sina webbplatser i de nordiska länderna. I deras stora sortiment finns bland annat skönhet, hälsa och inredning. För den här sortens företag kan digital annonsering bli en kostnadseffektiv och lönsam marknadsföringskanal. Och för några år sedan var Shopping4net redo för att satsa på just på det. Och den satsningen skulle visa sig vara ett bra drag. Läs vidare för att se de mätbara resultaten!

Utmaning

När vi kom i kontakt med Shopping4net hade de redan börjat nosa på Google Ads igen, efter blandade erfarenheter med tidigare leverantörer. Som mjukstart hade de tagit hjälp av en småskalig leverantör som hade fått igång en lönsam annonsering. I och med det steg modet hos Shopping4net. Nu ville de satsa på digital annonsering, med en aktör som hade större möjligheter att leverera resultat utöver det vanliga. Mikael Brekh är sälj- och marknadschef, tillika övergripande ansvarig för varumärket Shopping4net. Han minns hur funderingarna gick.

– Vi hade börjat få igång lönsamhet med annonseringen, men ville skala upp vår investering. Och då ha en partner med större resurser i form av kunskap och processer för att hantera annonseringskontot, säger Mikael.

Som partner i den här satsningen valde Shopping4net oss på Be Better Online. Redan från början handlade målen för annonseringen om försäljning.

– Vi ville växa och var beredda att flytta marknadsinvesteringar till Google för att börja den resan, och kände oss trygga att göra det med digitala marknadsföringsbyrån BBO, säger Mikael.

Ett viktigt nyckeltal var ROAS (return on ad spend). Det jämför intäkterna med pengarna som läggs på annonsering. Målet är vanliga fall att öka intäkterna och minimera annonskostnaderna. En högre ROAS är alltså ett bra tecken på att annonseringen är kostnadseffektiv.

Lösning

Som många e-handlar är försäljningen hos Shopping4net inte jämnt fördelad under året. Under vissa perioder är det extra viktigt att annonseringen ses efter med täta mellanrum och att budgeten detaljstyrs för att utgången ska vara så kostnadseffektiv och lönsam som möjligt.

Ju närmare stora försäljningsperioderna vi kommer, desto viktigare blir detaljerna. BBO:s specialist har därför gjort sig extra tillgänglig och arbetat intensivt med snabba taktiska förändringar under de här tiderna, medan det har varit lugnare under andra perioder.

– Inför intensiva perioder har vi haft tätare kontakt med vår annonseringsspecialist som till och med har justerat budgivning på dagsnivå. Och så har vi gått in med en större investering vissa månader. Vi är beroende av BBO:s kunskap, för vi har inga specialister på Google Ads inhouse. Då är det viktigt med en partner man har förtroende för och kan lita på.

Resultat

Shopping4nets svenska webbplats 2017 jämfört med 2019. Siffrorna är hämtade från analysverktyget Google Analytics, som kan följa vad användarna gör på webbplatser efter att ha klickat på länkar i sökresultaten.

 

Under samarbetet har vi kunnat ge Shopping4net påtagliga resultat. Intäkterna via annonsplattformen Google Ads har ökat med 85,89 procent på den svenska marknaden. Att även ROAS har ökat markant visar att annonseringen är kostnadseffektiv.

ROAS står för return on ad spend, ungefär avkastning på annonskostnader på svenska. Det här nyckeltalet jämför dina intäkter med annonskostnaderna. Ovanstående siffrorna gäller för Shopping4nets svenska webbplats. Siffrorna är hämtade från annonsverktyget Google Ads, som kan följa vad användarna gör på webbplatser efter att ha klickat på länkar i sökresultaten.

 

I och med den positiva utvecklingen har Shopping4net gett oss på BBO ansvar för flera nordiska marknader, utöver den svenska. Vi har även arbetat med andra sorters digitala annonsformer som komplement till Google Ads, bland annat bannerannonsering. Företaget har efterhand flyttat större delen av sin annonsering till Google Shopping, den del av Google Ads som visar produkter i en bläddringsbar karusell högst upp på sökresultatsidorna.

– BBO driver vårt annonseringskonto på riktigt och kommer med kreativa förslag på nya saker att pröva. Under resan så har vi också blivit bättre beställare, i takt med att vi har lärt oss mer. Om man inte vet så mycket om hur något fungerar är det svårare att ställa konkreta frågor. Men kan man mer så är det lättare att vara mer involverad.

Utöver de mätbara resultaten tycker Mikael att kontakten med BBO har varit det bästa under samarbetet.

– I den öppna och rättframma dialogen har det varit lätt att säga vad vi tycker. Om vi skickar frågor så får vi snabba svar.

Den här öppenheten upplevde Mikael att han kände redan under de första mötena med BBO.

– Att vi valde BBO över andra byråer handlade mycket om personkemi. Ni har varit öppna och ärliga om vilka förväntningar vi kan ha och vad ni kan göra för oss. Ni hade en väldigt tydlig, öppen och ärlig införsäljning där det gjordes tydligt att ni inte skulle ”hålla fast” oss om vi inte var nöjda. Inte alls lika krängigt och kaxigt som vi har upplevt det hos andra.

Vill du ha hjälp med din digitala annonsering? Låt oss hjälpa till!












    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.