Vad betyder CPA?

CPA är engelska och en förkortning för ”Cost per Acquisition” eller ”Cost per Action” eller översatt till svenska ”kostnad per förvärv”. För att få fram siffran delar du kostnaden för aktiviteten på hur många ”förvärv” eller ”aktions” du fått. Ett förvärv kan enkelt innebära en nya kund, men kan också innefatta och syfta till andra typer av digitala mätpunkter. Vilken som är just din digitala ”action” eller ”förvärv” skiljer sig mycket åt. Inte minst beroende på vilken typ av företag du är, om du driver en e-handel eller om du har en helt annan affärsmodell där köpen sker utanför webben.

Då olika kampanjer har olika målsättningar bör du för att få fram ett rättvisande CPA redan i förväg bestämma syftet med kampanjer eller annonsen. Om syftet är att få nya personer att registrera sig för ditt nyhetsbrev är det denna handling eller ”aktion” som du skall mäta. Om din kampanj kostade 1000 kronor och du fick 40 nya prenumeranter är din CPA 25 kr (1000/40). Detta innebär att CPA för olika kampanjer kan betyda olika saker och inte alltid kan jämföras rakt av. Vill man ha en mer jämförbar siffra bör man istället utvärdera utifrån samma parametrar och med samma ”aktion” eller handling i fokus. Då bör du satsa på mätpunkt som är så nära ert slutgiltiga digitala mål som möjligt, förslagsvis inskickade leadsformulär eller faktiska köp i e-handeln.

CPA är inte bara ett mått på ett resultat

Det kan också vara ett sätt att sätta ett tak för en kampanj eller aktivitet i förväg. Genom att sätta ett CPA-tak på din sökannonsering till exempel kan du bestämma vad du maximalt är beredde att betala för att få någon att göra det du vill, och på så sätt visas bara annonsen om dessa parametrar uppnås.