Hur lång får en meta-beskrivning vara?

Meta-beskrivningar kan vara av valfri längd, och det är sedan några år tillbaka inte längre ett visst antal tecken som avgör – utan hur stor yta som tas upp av tecknena. En meta-beskrivning som innehåller mycket tecken som inte tar upp mycket bredd tillåter alltså fler tecken jämfört med en med många breda tecken.

På datorer begränsar Google meta-beskrivningen till cirka 920 pixlar, och 680 pixlar på mobila enheter. Bing och Yahoo avgränsar beskrivningen till cirka 980 pixlar.

Generellt begränsar Google därmed meta-beskrivningar till ungefär 155-160 tecken. I och med att det är en viktig möjlighet att framhäva konkurrensfördelar, bör man se till att nyttja så mycket som möjligt av ytan. I de allra flesta fall är det därmed en god idé att försöka komma så nära 155 tecken som möjligt.