Lärarledd Google Analytics kurs?

Vi har under åren fått många förfrågningar från samarbetspartners och kunder om vi kan anordna kurser och utbildningar inom Google Analytics. Vi har vid dessa tillfällen ofta skräddarsytt kurserna och hållit dem ute hos kunden eller samarbetspartnern. En av fördelarna med detta upplägg är att vi får komma ut och möta kunden medan en av nackdelarna är att upplägget ofta tar tid vilket gör att kostnaden för kunden ökar.  

Lärarledda kurser i Stockholm och Göteborg

Baserat på detta har vi länge diskuterat möjligheterna till att skapa regelbundna lärarledda kurser i syfte att tillgängliggöra vår kunskap för fler till en lägre kostnad. Under 2019 började vi arbeta strukturerat för att få till regelbundna kurser i Stockholm och Göteborg, närmare bestämt i vår lokal i Gamla stan i Stockholm och på Stigbergsliden i Göteborg.  Under våren 2020 genomförde vi våra första kurser. Nu håller vi kurserna löpande, både på grundläggande och avancerad nivå.

Välkomna att läsa mer om våra lärarledda kurser här.