SEM – vad är det egentligen?

SEM är en förkortning av ”Search Engine Marketing”, och översatt till svenska blir det sökmotormarknadsföring. Det kan ju tolkas som att det handlar om all form av marknadsföring i sökmotorer, men där är det lätt att gå bet.

Faktum är att med SEM menar man enbart den betalda sökmotormarknadsföringen, så som Google Ads och Bing Ads – alltså när man betalar sökmotorn per klick för att få synas i sökresultatet. Detta skiljer sig då alltså ifrån SEO, som handlar om att synas i den organiska träfflistan – vilket inte kostar något till sökmotorn (men arbetet som krävs för att lyckas bra med det kostar om man inte gör det själv).

SEM kallas även ibland för SEA, ”Search Engine Advertising” – en förkortning som kan upplevas vara bättre eftersom den då tydligare anspelar på köpt utrymme (Advertising = typiskt sett köpt annonsering) – men i Sverige är begreppet SEA inte särskilt vanligt, SEM är mycket vanligare.