Vad är en sökmotor?

En sökmotor är ett webbaserat verktyg som hjälper besökaren att lokalisera information på internet. Den första sökmotorn hette Archi och lanserades 1980. Idag är det Google som är den största sökmotorn, efterföljt av Bing, Yahoo, Baidu och Yandex.

Dessa sökmotorer använder så kallade sökrobotar för att hitta, samla in och indexera (katalogisera ord) information åt sökaren. För att sedan ranka och visa upp de sidor i sökresultatet som sökmotorn ser ger mest relevans, bland annat beroende på sökord eller sökterm som användaren valt att använda.