Vad är CPC?

Är en förkortning av uttrycket Cost-Per-Click, kostnad per klick, och är ett sätt att prissätta och betala digitala annonser på, uttrycket innebär att du betalar per klick på din annons.  Det förklarar hur mycket det kostar för dig som annonsör varje gång någon klickar på annonsen. Begreppet är snarlikt PPC, som står för Pay-Per-Click och är ett annat ord för betalningsmodellen. Vill du läsa mer om PPC och hur du kan arbeta för att göra annonseringen så kostnadseffektiv som möjligt hittar du i vårt blogginlägg om PPC.

Betalsättet CPC används som en standard på annonsplatser för Google Adwords, Bing, Amazon Advertising och i sociala medier som Facebook och LinkedIn.

Själva priset på klicket varierar beroende på flertal variabler, exempelvis annonsen kvalitet, hemsidans innehåll och hur hög konkurrens det är på sökorden/söktermerna tillhörande annonsen.

Andra betalningsvarianter är CPM där du istället betalar för antal 1000 visningar, CPV där du betalar för antal visningar eller CPA där du betalar per handling.