Vad är en CTA / Call To Action?

CTA eller ”Call To Action” som den engelska förkortningen står för, hänvisar till att läsaren av en text på en hemsida eller i ett nyhetsbrev, ska utföra en viss händelse. Det kan vara allt ifrån att: klicka på en bild med texten ¨köp nu¨, fylla i ett formulär eller att börja prenumerera ett nyhetsbrev.

Ett exempel på en CTA

Detta är ett exempel på en CTA, där ”Klicka här” är själva CTA:n.

För att ta del av fler frågor och svar, samt lära dig andra förkortningar –> KLICKA HÄR