Vad är CTR eller klickfrekvens?

CTR är en förkortning av engelskans ”Click Trough Rate”. Översatt till svenska blir det klickfrekvens och är ett mått på hur stor andel av de som sett en annons eller inlägg och som sedan klickar på det och kommer vidare till exempelvis din webbplats. Måttet visas alltid i procent och används för att visa hur lyckosam din kampanj är, samt för att kunna jämföra olika kampanjer mot varandra på ett rättvist sätt. Om din annons visas för 100 personer och 10 klickar på den har du en klickfrevkens på 1%. Det innebär att desto högre klickfrekvens du har, desto bättre. Formeln du använder är: antal klick dividerat med antalet exponeringar.