Vad är en bra avvisningsfrekvens (bouncerate)?

Avvisningsfrekvensen är ett nyckeltal som visar på huruvida en användare som besöker en webbplats väljer att interagera med webbplatsens innehåll eller inte. En session eller webbplatsbesök där användaren väljer att lämna sidan utan att ha interagerat med innehållet räknas som en avvisning (bounce). Nyckeltalet används som en engagemangsparameter för att ge en förståelse i vilken utsträckning som användaren finner det innehållet som visas vid webbplatsbesöket som engagerande.

Vad är då en bra avvisningsfrekvens?

Det beror helt på innehållet och målbilden. Att en användare väljer att lämna webbplatsen utan att ha interagerat ytterligare med webbplatsen kan exempelvis betyda att användaren hittade informationen som efterfrågades direkt på den sidan som besöktes eller att användaren inte bedömer innehållet som relevant och bedömer att webbplatsen inte matchar förväntningarna vid klick. Detta betyder därmed att en sida som har som direkt syfte att ge användaren kort information inte nödvändigtvis bör bedömas som sämre presterande om den har en hög avvisningsfrekvens. Har vi däremot en sida som uppmanar till interaktion kan vi använda oss av avvisningsfrekvensen som en av flera nyckeltal för att bedöma relevansen och kvalitet på sidan. Åter till frågan, vad är en bra avvisningsfrekvens? Som med så många andra nyckeltal så beror det helt enkelt på.