Vad är en landningssida?

En landningssida är den sida som en webbplatsbesökare landar på när den besöker din webbsida. Eller med andra ord, den första sidan på en webbplats som besökaren ser. Vanligtvis, det skiljer så klart mellan webbplats och webbplats, är bara knappt bara hälften som vid sitt besök först möts av din förstasida. Majoriteten landar på någon annan sida som sitt första möte. En webbplats har med andra ord flera olika landningssidor.

Vad som styr vilken landningssida som blir aktuell och visas för besökaren styrs av hur besökaren hittar till webbplatsen. Om personen skriver in din webbadress direkt i adressfönstret kommer de till din förstasida, eller även högst troligt om de söker på ditt företagsnamn på en sökmotor. Men kanske delar ni en länk om ett blogginlägg på sociala medier – eller hänvisar till en produkt i en annons. Vid ett klick på dessa blir blogginlägget eller produktsidan personens landningssida. För att ge ytterligare ett exempel, kanske känner den blivande webbplatsbesökaren inte till ert företag – men söker via en sökmotor på en produkt eller tjänst som ni erbjuder och på så sätt hittar just till er – men högst troligen till en produktsida eller en annan landningssida än startsidan.

Du kan med hjälp av Google Analytics se vilka sidor på din webbplats som oftast agerar som landningssidor och på så sätt välja ut och optimera dessa så att de blir en så bra förstaupplevelse som möjligt för besökaren, samt skapa möjligheter för konvertering eller vidare läsning. Många företag lägger mycket tid och tankar bakom sin startsida, men kanske desto mindre på de sidor som för majoriteten, eller i alla fall många av, besökarna faktiskt är de första mötet. Hur ser det ut för dig och din webbplats? Vilka sidor är de vanligaste landningssidorna?