Vad är ett MCC?

MCC för Google Ads-konton – vad innebär det? Förkortningen MCC står för Multi Client Center och är ett förvaltarkonto som används för flera Google ads-konton. Med andra ord är ett MCC ett paraplykonto där du kommer åt alla de Google ads-konton som är kopplade dit. Faktum är att du inte bara kan länka enstaka Google ads-konton utan även andra MCC-konton.

Vilka kan ha ett MCC-konto?

Alla som har flera Google ads-konton kan hantera dessa via ett MCC. Har du enbart ett Google ads-konto finns det ingen anledning att ha ett MCC.

Fördelar med ett MCC?

En uppenbar fördel är att du bara behöver ett konto med ett login för att komma åt alla dina eller dina kunders Google ads-konton. En annan fördel i det fall du driver en större organisation eller byrå med flera kunder är att man t.ex. kan låta respektive verksamhetschef eller kund ha kontroll på och äga sitt eget konto. Kunder behöver t.ex. inte lämna ut login till hela Google-kontot, utan kan istället godkänna åtkomst via MCCt.