Vad är KPI och vilka är viktiga i digital marknadsföring?

KPI står för uttrycket ”Key Performance Indicator” och översätts vanligtvis till det svenska ordet nyckeltal. Det är ett sätt att mäta hur ett företag fungerar och hur bra affärerna går. Genom att använda sig av KPI:er kan ett företag får en övergripande överblick för om de utvecklas i relation till sina uppsatta mål.

Nyckeltal används på olika delar av ett företag och självklart även för att mäta effektiviteten i den digitala marknadsföringen och för att styra ditt marknadsföringsteam både strategiskt och taktiskt. Vilka KPI:er du vill använda i ditt företag och på er digitala marknadsföring är givetvis helt beroende på vilken bransch du är, samt vilka tillvägagångssätt och verktyg som används för att uppnå företagets mål.

Det är alltid viktigt att ha tydlig uppsatta mål och tydliga indikatorer på om arbetet som läggs ner går i rätt riktning eller inte, inte minst när det kommer till digitala marknadsinsatser. Fördelen med den digitala delen av ett företag är att det oftast är väldigt mätbart och på så sätt kan man få fram mycket underlag för att hålla koll på utvecklingen. En utmaning när det kommer till den digitala marknadsföringen kan snarare vara att välja ut ett fåtal KPI:er att fokusera på. När möjligheterna är många kan det lätt bli för spretigt om man använder sig av allt för många nyckeltal, vilket snarare kan göra utvärderingen svårare.

Några av de vanligaste digitala nyckeltalen vi på BBO använder tillsammans med våra kunder är:

  • Trafik till webbplats
  • Antal konverteringar efter uppsatta mål
  • ROI – return on investment/avkastning på investeringar
  • ROAS – return on ad-spend/avkastning på annonskostnad
  • CPC – cost per click/kostnad per klick
  • CPA – cost per action eller cost per acquisition/kostnad per aktivitet eller kostnad per lead
  • Räckvidd/exponeringar
  • Interaktioner (kommentarer, reaktioner, videovisningar, delningar och klick)
  • Visningsfrekvens
  • Med flera.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt sätt att styra din digitala marknadsföring och välja ut passande nyckeltal? Du alltid välkommen att kontakta oss på Be Better Online.