Vad är skillnaden mellan ROAS och ROI?

ROAS står för Return On Ad Spend och är ett nyckeltal som används för att visa på relationen mellan annonseringens intäkter och kostnader. Nyckeltalet får inte blandas ihop med nyckeltalet ROI (Return On Investment) då ROAS inte tar hänsyn till någon annan kostnad än annonseringens kostnad. ROAS = Intäkterna från annonsering / kostnaden för annonsering. ROI = investeringens totala intäkter – investeringens totala kostnader / investeringens totala kostnader. Anledningen till att man använder ROAS framför ROI som nyckeltal går främst att härleda till informationen som krävs för att kunna räkna ut ROI. För att med god precision få ROI som nyckeltal så krävs det en god insikt i verksamhetens kostnadskalkyler vilket leder till att det är en mer avancerad kalkyl. Den informationen är i regel okänd för annonseringsplattformarna vilket leder till att ROAS blir en god kompromiss gällande nyckeltal för mätning av avkastning.