Vad betyder CPM?

CPM är engelska och en förkortning av ”Cost per mille” eller ”Cost per thousand” och blir på svenska kostnad per tusen. Vad man menar är kostnaden för tusen visningar. Dvs. hur mycket det kostar för en kampanj, en annons eller ett inlägg att nå ut till 1000 personer. CPM kan både användas som en kostnadsmodell, där man i förväg sätter ett tak eller ett bud på hur mycket man är beredd att betala för att nå ut med sin kampanj. Men kan också användas som ett mått på ett resultat i efterhand. Vad kostnaden blev för att nå 1000 personer. Genom detta mått kan man jämföra olika kampanjer mot varandra även om de haft olika stor budget eller varit aktiva olika lång tid.