5 fördelar med kundsegmentering

Lisa Nilsson | 2020-08-18 | Strategi

Att arbeta med kundsegmentering innebär att du delar upp dina potentiella kunder i grupper som delar vissa egenskaper. Säljer du yoghurt är kanske både hälsomedvetna och föräldrar potentiella kunder, men de kan delas upp i var sitt segment. Genom kundsegmentering kan du få flera fördelar, men vilka är dem? Läs vidare så berättar vi om 5 vinster med kundsegmentering.

1. Du kan nå ut med rätt budskap till rätt person

När du delar upp dina potentiella kunder i olika segment kan du bli mer träffsäker med din marknadsföring. Utefter den mer specifika målgruppen i segmentet kan du finjustera tonalitet och budskap. När du frångår att försöka göra alla nöjda på en gång får du större möjlighet att forma marknadsföring som känns vältajmad och tilltalar mottagarna. Du kan få målgruppen att stanna upp och överträffa deras förväntningar på ett helt nytt sätt.

Som en brasklapp: det här gäller alltså kundsegmentering som görs på rätt sätt. Det gäller att inte vara för specifik, för då uppfattas det som lite läskigt. Om du till exempel driver en resebyrå som ska rikta annonsering mot fjolårets kunder är det ingen bra idé att skriva ”Hur var semestern med oss i fjol?”. Det upplevs som lite närgånget och mottagarna kan undra varför du vet så mycket om dem.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Vill du ha hjälp med din digitala näravro?

Kontakta oss idag!

2. Du kan segmentera på mer än ett sätt

Kanske vet du redan att du kan dela in mottagare i segment efter demografiska parametrar som ålder, geografi och kön på flera digitala plattformar. Men du kan även göra din kundsegmentering efter andra parametrar. Till exempel efter beteende online. Hur ofta de besöker din webbplats, vad de gör där, vilka sidor de har besökt, vad de har laddat ner och vad de har köpt hos dig. På LinkedIn kan du segmentera efter vilka som jobbar inom en viss bransch, har en viss befattning, jobbar på ett företag av viss storlek och så vidare. Perfekt för B2B!

3. Du får ut mer av din budget

När du använder kundsegmentering för att få till träffsäkrare marknadsföring kan du konvertera fler till kunder. Och lägga mindre pengar på marknadsföring mot personer som inte går vidare med köp. Det innebär att du använder din budget på ett mer effektivt sätt. Oavsett om det gäller sociala medier, annonsering eller något annat kommer investeringen i din marknadsföring att ge bättre utfall när du har en större förståelse för dina olika målgrupper och arbetar fokuserat för att nå dem på deras villkor.

4. Genom personas lär du känna kunderna

Genom personas ger du varje segment ett namn och en personlighet, vilket många upplever gör det enklare att arbeta med kundsegmentering av marknadsföringen. Du bygger personas utifrån vad du vet om de olika kundsegmenten. En persona skulle kunna heta Emma och vare en HR-chef i 30-årsåldern som är intresserad av ledarskap och personalfrågor, och vill lära sig mer för att testa nya saker i sitt arbete.

Genom att ta fram mer eller mindre avancerade personas kommer du närmare kunderna. Du behöver inte fundera på om alla kommer gilla en annons eller ett blogginlägg. Du kan istället fråga dig om Emma skulle gilla den.

Det finns en viss nivå av generalisering i personas. Somliga i Emmas kundsegment skiljer sig nog ganska mycket från henne, även om de har vissa saker gemensamt. Men personas kan ändå ge en bra fingervisning och skapa förståelse för det generella kundsegmentet.

5. Genom att mäta de olika segmenten får du djupgående data

Det är en fördel att skapa kundsegment efter faktorer som är mätbara. På så sätt kan du mäta resultaten av marknadsföringen mot varje segment för sig. I och med det får du större möjligheter att djupdyka i data om dina potentiella kunder och hur väl du anpassar din marknadsföring mot dem. Tidigare kanske du visste hur du presterade överlag. Men nu kan du gå mer på djupet med mätning och analys.

Hur kommer man igång med kundsegmentering?

Kundsegmentering är alltså toppen, men i vilken ände ska du börja? Om du inte har utrymme i budgeten för att ta in hjälp just nu, börja med att mindmappa dina existerande kunder. Du kommer förmodligen snart märka att det finns ett par mer eller mindre distinkta grupper. Det är inte baserat på mätbara data, men det är något.

Om du redan jobbar med en digital marknadsföringsbyrå kan du fråga dina specialister hur ni jobbar med segmentering idag och fråga om det är något du kan bidra med för att göra det bättre.

Om du vill få en gedigen analys att forma din kundsegmentering efter så rekommenderar vi vår målgruppsanalys. I och med den kartlägger vi dina målgrupper på ett rättvisande och mätbart sätt. Det uppnår vi genom att en digital analytiker utvärderar data om användares beteende online. Hör gärna av dig så diskuterar vi en lösning för just dig!

Lisa Nilsson

Lisa har arbetat med projektledning och digital kommunikation sedan 2014. Hon har erfarenhet från ett brett spektrum av branscher och kandidatexamen som webbredaktör från Högskolan i Borås. Lisa spenderar gärna fritiden med att laga mat, yoga och hänga i naturen nära havet.

Relaterade tjänster

Strategi

Hur möter dina kunder dig på nätet? Vi gör det möjligt att bättre överblicka, förstå och navigera på den digitala spelplanen, oavsett vad det innebär för just din verksamhet.
Läs mer

Målgruppsanalys

Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? Att känna din målgrupp är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Mycket styrs av just dina kunders beteenden och då är det extra viktigt att förstå dem.
Läs mer

Innehållsstrategi

Tanken med en innehållsstrategi är att skapa en mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll. Med en tydlig plan blir det enklare att leverera relevant content, som tjänar ett syfte för din målgrupp - både tilll befintliga och potentiella kunder.
Läs mer

Kontakta oss idag!
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.