Målgruppsanalys

Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? En målgruppsanalys är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Många verktyg styrs nämligen av användarnas beteende, därför är det viktigt att veta vad som engagerar dem. Men hur gör man en målgruppsanalys för att underlätta en digital kundresa?

Vanliga frågor om målgruppsanalys

Vad är en målgruppsanalys?

En målgruppsanalys går ut på att lära känna dina potentiella kunder. Delvis handlar det om grundläggande fakta som ålder, kön, hemort och yrke. Men en målgruppsanalys kan även gå på djupet för att ta reda på vilka intressen dina potentiella kunder har, vilken livsstil de lever, hur deras vanor ser ut och vilka behov och utmaningar de står inför. På så sätt kan du forma ditt arbete och kommunikation därefter, för mer effektiva resultat.


Vilken typ av målgruppsanalys gör Be Better Online?

Vi drar nytta av de enorma mängder data som finns om internetanvändare, för att göra djupgående och matnyttiga målgruppsanalyser. Fokus ligger på den digitala marknaden. Vi passar med andra ord dig som får (eller vill få) in många affärer eller leads online.


När ska jag göra en målgruppsanalys?

Vi rekommenderar en målgruppsanalys när du vill förfina din marknadsföring och kommunikation för att bli mer träffsäker och relevant. Helt enkelt: alla situationer när du vill lära känna din målgrupp bättre – för att få bättre resultat!

Målgruppsanalys för ökad insikt om dina kunder

Människor är komplexa varelser och det samma gäller för målgrupper. Hur gamla är dina kunder, var bor de, vilken utbildning har dem och vad jobbar de med? Vilken tid på dygnet är de mest redo att ta emot ditt budskap? Vad är de intresserade av? Vilka nätverk och medier följer de och vad söker de efter på nätet? De här frågeställningarna och många fler tas upp när man gör en målgruppsanalys.

Med en ökad förståelse för vilka som ingår i din målgrupp och hur de beter sig online är det lättare att nå ut till dem på ett bra sätt. Det ger en fingervisning om vilken typ av innehåll du bör producera för att hjälpa dem vidare på sin digitala kundresa. En målgruppsanalys underlättar även framtagandet av medie- och innehållsplaner.

Vi utför en kundundersökning och gör research i digitala källor. Vi vill veta vad målgruppen säger om ditt företag och varumärke på nätet. Målet är att samla insikter om dina kunder och var du kan nå dem i det digitala landskapet. Hör av dig till oss, så diskuterar vi målgruppsanalyser!

Läs mer om målgruppsanalys

Kontakta oss om du vill veta mer!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.