Datavisualisering

Vill du få bättre koll på hur du ligger till digitalt idag och vart du är på väg? Med vår datavisualisering samlar vi all information som är relevant för just ditt företag på en och samma plats. Med lättöverskådlig visualisering av data blir det enkelt att ta in det du behöver för att fatta välunderbyggda beslut.

Frågor och svar om datavisualisering

Vad är datavisualisering?

Med datavisualisering visas relevant data upp på ett lättöverskådligt sätt. Vi på Be Better Online jobbar med datavisualisering som berör digital marknadsföring. Perfekt när du utvärderar resultat och vill presentera dem för andra på ett enkelt sätt – utan att behöva sätta ihop en rapport själv.


Vad får jag ut av er datavisualisering?

Din data visas på ett lättolkat sätt, utan att du har behövt samla informationen själv. Med datavisualisering blir det enkelt att visa på en tydlig utveckling och att förstå vad du borde göra mer och mindre av. I och med det förkortas tiden mellan att datan samlas in och att du kan använda den för att fatta beslut. Du får chansen att agera snabbare!

Visualisering av data – med ordning och reda

Att navigera bland data som rör digital marknadsföring kan vara en mardröm för den som inte har erfarenhet eller tid till det. Verktygen är många och informationen de visar är svindlande i sin omfattning. Det är svårt att avgränsa sig till det som har en koppling till dina affärsmål utan att missa vitala delar.

Vi sköter din datavisualisering utifrån dina affärsmål och förutsättningar. För att sålla fram relevant information utgår vi från hur du jobbar med digital marknadsföring idag och vad du har för mål med det arbetet. Sedan skapar vi en datavisualisering som är enkel att förstå och presentera för andra. Är du intresserad av datavisualisering som det faktiskt går att greppa? Hör av dig till oss för rapporter att se fram emot.

Läs mer om datavisualisering

Hör av dig så berättar vi gärna mer!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.