Vad är Google Analytics 4? Alla svar du har sökt om GA4

Linnea | 2022-12-13 | Analys

Google Analytics har länge varit branschstandarden bland statistikplattformar inom digital marknadsföring. Plattformen är i princip en förutsättning för att du ska kunna arbeta datadrivet och mätbart med marknadsinsatser på nätet. Så när nya Google Analytics 4 (GA4) släpptes i oktober 2020 blev det ett stort skifte. 

Men vad är Google Analytics? Och hur ser jämförelsen Google Analytics 4 vs föregångaren Universal Analytics ut? Här får du alla svaren du sökt, om Google Analytics 4.

Vad borde jag göra nu?

Google har gått ut med att ”gamla” Analytics (Universal Analytics), nu ibland kallat Google Analytics 3 (även om det aldrig kallades så innan Google Analytics 4), kommer sluta att behandla ny data efter 1 juli 2023. Med andra ord kommer du inte kunna samla in nya data till den gamla plattformen därefter. 

När den dagen kommer är det en fördel för dig att redan ha insamlad historisk data om dina besökare i den nya plattformen. 

Inget hindrar dig från att ha konton på både ”nya” och ”gamla” Analytics parallellt. Du kan alltså skapa ett GA4-konto för att samla data och börja lära dig använda det, medan du fortsätter att använda ”gamla” Analytics som du är van vid.

Så vår rekommendation är att sätta upp GA4 för att börja samla in data, så snart som möjligt.  Idealiskt hade varit att sätta upp det innan 1 juli 2022, för att möjliggöra att hela tiden kunna jämföra datan för föregående månad med samma månad föregående år (vilket ofta är värdefullt ur analysperspektiv).

Därför bör du alltså omgående sätta upp Google Analytics 4, om du inte redan gjort det. Det bör aktören som stöttar dig med webbanalys kunna lösa. Du kan till exempel kontakta oss på BBO.

Vill du ha hjälp med att implementera GA4 alternativt boka en utbildning?

Kontakta oss här!

Vad är Google Analytics 4?

Google Analytics 4 är nästa generation av Google Analytics. Det är en ny statistikplattform för marknadsförare och företagare, inte bara en uppdatering av ”gamla” Universal Analytics.

En poäng med den nya versionen är bland annat att ta hjälp av AI och maskininlärning, för att identifiera trender och hur dina marknadsinsatser presterar och hur exempelvis olika trafikkällor samverkar till konverteringar.

En stor skillnad mot Universal Analytics är att man särskiljer inte längre på sidvisningar och händelser, i datastrukturen. En sidvisning är en s.k. händelse (event), precis som ett inskickat kontaktformulär eller en startad chattsession. Till händelser kan parametrar skickas med, både fördefinierade för vanliga händelser och egna anpassade parametrar. Man kan beskriva det som att Google Analytics 4 har en flexiblare datastruktur som möjliggör att spåra mer och flexiblare bygga upp sin rapportering.

GA4 har också en bättre integrering med Google Ads. Och det finns förbättrade datakontroller för att säkerställa att du följer dataskyddsregler som GDPR.

Vilken data baseras siffrorna i Google Analytics 4 på?

Google Analytics visar data som har samlats in via ”spårning”. Spårningen sker genom att du implementerar en kodsnutt, i källkoden för varje sida på din webbplats. Den här spårningskoden samlar in data varje gång någon besöker de olika sidorna. Denna data skickas till Google Analytics. 

I Analytics paketeras datan på ett sätt som är lättare att ta till sig och visar på mönster i användarbeteende. Till exempel om de flesta besöker webbplatsen med mobil eller dator. Eller om besökare på en sida tenderar att klicka sig vidare till andra delar av webbplatsen. 

Du kan justera datainsamlingen för att göra statistiken mer rättvisande. Till exempel genom att tagga upp den interna trafiken från dig och dina kollegor som “intern”. Du kan även sätta upp spårning av en lång rad olika typer av händelser som användare genomför på webbplatsen.

Vad är Google Analytics?

Google Analytics är sökjätten Googles egen plattform för webbanalys, som är kostnadsfritt för alla som har en webbplats, blogg eller liknande och vill veta mer om användarbeteendet. 

På en ytlig nivå kan Google Analytics ge dig allmän information. Exempelvis hur många som besöker olika sidor på din webbplats varje månad. Eller varifrån de här besökarna kommer, som Facebook eller Googles sökresultat. 

Vid en djupdykning kan du få information om det mesta som berör användarnas beteende.  

Inom digital marknadsföring ligger mycket fokus på att man vill mäta resultaten av marknadsinsatserna, och ständigt förbättra dem. Mätbarheten låter inköpare av marknadsföringstjänster (som våra kunder) följa upp vad de får för sina investeringar. Mätbarheten låter också byråer, marknadsavdelningar och konsulter att visa direkt värde från sitt arbete gentemot uppdragsgivare och företagsledning. 

Både för att arbeta mätbart och datadrivet har Google Analytics en central (om inte avgörande) roll. 

Vad är Universal Analytics?

Den gamla versionen av Google Analytics heter officiellt Universal Analytics. Den var branschstandard för webbanalys i över ett decennium.

Google Analytics 4 vs Universal Analytics

Vilka skillnader ser vi för Google Analytics 4 vs Universal Analytics? Det är naturligtvis flera, men här har vi listat de som sticker ut för oss.

Automatiskt genererade insikter och prognoser

De nya funktionerna som nyttjar AI och maskininlärning sticker ut som en stor skillnad med analytics 4. 

Att få automatiskt genererade insikter och prognoser utifrån den data som samlas in är nog en dröm för många. 

Du får även möjlighet att förutse användarnas framtida beteende med prediktiva mätvärden. Till exempel intäktsprognos.

Tydligare bild av hela kundresan

Den nya plattformen ger dig en tydligare bild av hela kundresan, eftersom Analytics 4 samlar data från både webbplats och app. 

Till exempel genom att inkludera konverteringar från YouTube, Google Ads, Google Sök, sociala medier, e-post och så vidare. 

Det ska ge bättre förståelse för vilken effekt dina marknadsinsatser ger. 

Gamla nyckeltal får ny innebörd

Om du har jobbat med Universal Analytics tidigare är det lätt att tro att nyckeltalen och termerna du är van vid skulle betyda samma sak i GA4. 

Så är det dock inte alltid. Google har själva satt ihop en guide till skillnaden mellan nyckeltalen

Det finns många exempel på termer som fått ny betydelse. Ett är bounce rate (avvisningsfrekvens). 

Häng med nu, för det kommer bli lite tekniskt. 

I UA visade bounce rate hur många procent av sessionerna med besök på en sida som inte innehöll en interaktion. En besökare kunde därför besöka ett blogginlägg och lusläsa det i 5 minuter, men det räknades ändå som en bounce om användaren inte gjorde något som räknades som ett event/händelse. 

I GA4 visar bounce rate hur många procent av sessionerna som inte är ”engagerade”. Till exempel räknas en session som oengagerad (och blir en bounce) om besökaren inte ser innehållet längre än 10 sekunder och sedan lämnar sidan utan att trigga några händelser eller besöka andra sidor eller skärmar.

Ny uppdelning i rapporterna

Jämfört med Universal Analytics har GA4 betydligt färre standardrapporter. Tanken är istället att du ska skapa dina egna rapporter för mer detaljerad och skräddarsydd analys.

I menyn finns avdelningarna User, Events, Life Cycle, Explore och Configure.

Under User/Användare finns rapporter med fokus på användare. 

Under event/händelser finns rapporter med fokus på händelser. Just fokuset på ”events” är ett genomgående tema i övergången till Google Analytics 4. Allt en besökare gör på din webbplats eller app kan ställas in att följas upp som en händelse. Det finns vissa saker som mäts som händelse per standard. Allt annat kan du själv välja om det ska spåras som en händelse och dyka upp i GA4.

Under Life cycle finns rapporter med fokus på kundresan.

Explore ger dig möjlighet att djupdyka i data på många sätt.

Configure gör det möjligt att skapa skräddarsydda rapporter. 

Varför GA4?

Frågan ”varför GA4?” kan besvaras på flera sätt beroende på hur man tolkar den. Jämför man med Universal Analytics, andra statistikverktyg eller att strunta i statistikverktyg över huvud taget? 

Här gör vi i alla fall ett försök att ta ett ordentligt omtag på frågan ur flera perspektiv, genom att titta på fördelar och nackdelar med nya Google Analytics. 

Fördelar

Jämfört med Universal Analytics: 

 • Kommer att existera längre i framtiden
 • Möjliggör mer detaljerade analyser och rapporter
 • Bättre möjligheter att följa kundresan utifrån hur den ser ut hos just ditt företag
 • Möjlighet att följa användare mellan olika enheter
 • Du kan följa upp interaktioner i stil med nedladdningar av dokument
 • Du kan radera felaktigt insamlade data
 • Du får relativt bra prognoser för trender i framtida användarbeteende, genom maskininlärning och AI

Jämfört med konkurrenter:

 • Universal Analytics har varit branschstandard länge, och det ser ut som att Google Analytics 4 tar över den rollen
 • Välbeprövade verktyg innebär lättare samarbete med byråer och konsulter, som redan är vana vid verktyget
 • Med datainsamling i Googles ekosystem blir kopplingen till exempelvis Google Ads mycket användbar, och det möjliggör därmed flexiblare optimering av annonseringen och inriktning mot målgrupper av användare som kan identifieras och skapas i Google Analytics 4

Jämfört med att inte ha en webbanalysplattform alls:

 • Du får ut mer för din marknadsbudget om du arbetar datadrivet och mätbart
 • Möjlighet att följa upp vilka marknadsinsatser som ger vilket resultat
 • Möjlighet att förbättra marknadsinsatser som presterar sämre, utifrån insikter från insatser som fungerar bättre
 • Möjlighet att ta med lärdomar från statistiken när du formar nya marknadsinsatser och strategier
 • Möjlighet att lära känna dina användare och målgrupp bättre
 • Möjlighet att förbättra användarnas upplevelse av ditt varumärke på webben, utan att de ska behöva bli så missnöjda att de klagar till dig först (du upptäcker bristerna i datan)

Nackdelar

Jämfört med Universal Analytics:

 • Det nya gränssnittet/menysystemet kan upplevas komplexare än Universal Analytics, åtminstone i början
 • Färre standardrapporter än Universal Analytics
 • Maskininlärning och AI fungerar generellt bäst på stora mängder data, så för webbplatser med ett mindre besökarantal blir viss funktionalitet inte lika träffsäker 
 • All din data från Universal Analytics kommer inte att kunna flyttas över hit (vilket gör jämförelser bakåt i tiden svårare)

Jämfört med att inte ha en webbanalysplattform alls:

 • Tidsinsatsen som krävs för att sätta sig in i webbanalys och Google Analytics  – men vi lovar, det är värt det!
 • Kostnaden för eventuell konsult (dock kommer det betala tillbaka sig självt i och med att din marknadsföring blir mer lönsam).
 • Risken finns att du stirrar dig blind på fel mätvärden, eller feltolkar datan. Därför kan det vara bra att ta in en konsult som hjälper dig att förstå och kommunicera insikterna till andra på företaget. 

Hur använder jag Google Analytics 4?

Som sagt kommer du gå igenom en inlärningsperiod när du börjar använda den nya plattformen, oavsett om du har varit inne i ”gamla” Analytics tidigare eller inte. Men det finns också gott om resurser. Inte minst:

Hur ”installerar” jag GA4?

Google har formulerat en guide kring hur du sätter upp en ”property” på plattformen. 

Har du några frågor kring hur du kommer igång (eller vill snacka analytics i allmänhet) är du varmt välkommen att höra av dig!

Få hjälp med Google Analytics 4 (GA4)

För att inte drunkna i all data behöver du arbeta effektivt och sortera fram nyckeltal efter rätt parametrar. Du måste också ha koll på vad som kan påverka datan, för att tolka den på ett rättvisande sätt. 

För att komma igång med det här – eller få hjälp löpande – kan du ta in BBO. Läs mer om våra specialister på analys eller kontakta oss direkt. 

FAQ

Vad är en property/egendom i Google Analytics 4?

Det är ett lite abstrakt begrepp, så häng med. 

I sammanhanget Google Analytics representerar en egendom: data för en användarbas, som är tänkt att analyseras tillsammans. 

Du kan skapa flera egendomar om du har flera logiska användarbaser. Om webbplatsen finns i flera språkversioner, eller t ex för en e-handel med olika valutor – så kan det ibland vara logiskt att dela upp spårningen i flera egendomar. Men rent generellt, om användarna rör sig mellan dessa versioner, eller tenderar att ibland hamna på fel plats och via navigering ta sig “rätt” – så är det ofta bra att samla all data i samma egendom (t ex för att inte tappa data om var besökaren ursprungligen kom ifrån)..

Om du vill ha hjälp att strukturera upp ditt konto och egendomar i Google Analytics, hör av dig till oss!

Vad är en användare/user i GA4?

En user är en användare, exempelvis en person som har besökt din webbplats. 

I Google Analytics 4 finns Total Users, New Users – och Active Users. Nytillkomna Active Users är det primära mätvärdet. 

Active Users visar antalet användare som har besökt din webbplats eller app – och visat tecken på engagemang. 

Låt oss jämföra med Universal Analytics. Här fanns Total Users och New Users. Total Users var det primära mätvärdet för användare.

Vad är en konvertering/conversion i GA4?

En konvertering är en handling som du vill att besökarna ska genomföra på webbplatsen. Till exempel att lägga varor i kundkorgen. 

I Universal Analytics bestämde du vad som skulle mätas som en konvertering genom att välja ett mål/goal. 

I GA4 väljer du ett conversion event/konverteringshändelse istället. 

UA mätte bara en konvertering per session för varje mål, medan GA4 mäter varje konvertering för varje konverteringshändelse. Så om ett ifyllt formulär är en konverteringshändelse och någon fyller i formuläret två gånger – då räknas det som två konverteringar i GA4.

Vad är skillnaden mellan user acquisition och traffic acquisition reports?

”User acquisition” handlar om nya besökare, alltså besökare som verktyget inte kan se har besökt din webbplats eller app tidigare. 

”Traffic acquisition” handlar om trafik i form av sessioner, utan att göra skillnad på nya och gamla besökare. 

Båda rapporterna är värdefulla, men de kan användas för olika syften. 

Med ”Traffic acquisition” kan du till exempel få en bättre bild av hur kampanjerna som driver besök till webbplatsen presterar, oavsett om de når nya eller återkommande användare.

Med ”User acquisition” kan du istället se vad som lett till att du nått en ny användare första gången.

Vad behöver jag veta om GA4?

Först och främst bör du veta att Google Analytics 4 är en helt ny webbanalysplattform, som ersätter den gamla branschstandarden Universal Analytics (känt som Google Analytics). Den nya Analytics-plattformen ger nya möjligheter till detaljerad analys, en tydligare bild av användarbeteende över hela ditt företags kundresa och prognoser genom maskininlärning och AI. Det kan i början upplevas lite mindre användarvänligt, med nya nyckeltal, nygamla mätvärden som har fått ny innebörd och färre standardrapporter. Du kommer inte att kunna överföra all din data från Universal Analytics till GA4. Trots det ser GA4 ut att bli den nya branschstandarden. För att få hjälp med att komma igång, hör av dig till oss på BBO.

När lanserades GA4?

Plattformen lanserades i oktober 2020.

När stängs Universal Analytics ner?

Universal Analytics kommer inte behandla nya träffar efter 1 juli 2023.

Vad är nya Google Analytics?

Google har lanserat en ny plattform för Google Analytics, som kallas Google Analytics 4. Från och med 1 juli 2023 kommer ”gamla” analytics inte längre samla in nya data. 

Vi rekommenderar att du kommer igång med nya Google Analytics så snart som möjligt om du vill fortsätta att jobba datadrivet och mätbart med Googles verktyg. Hör av dig om du vill få hjälp.

Vad räknas som ett event/händelse i Google Analytics 4?

Events/händelser mäter specifika saker som besökare gör på din webbplats eller app. 

Till exempel en sidvisning, ett inskickat formulär, en startad chattsession eller ett klick på en länk. 

Det finns vissa events som samlas in automatiskt, men du kan också anpassa och skapa egna events. 

Events fungerar annorlunda i GA4 jämfört med i UA. På den nya plattformen är alla interaktioner spårade som events, med inbyggda fördefinierade parametrar och möjlighet till egna anpassade parametrar.

Hur implementerar jag GA4 via Google Tag Manager (GTM)?

För att samla in data, så att du har något att titta på, måste du lägga till Google-taggar på din webbplats. 

Ett (ofta bra) sätt är att använda Google Tag Manager. Du vill lägga in två taggar: konfigurationstaggar och händelsetaggar. 

Konfigurationstaggen sätter du upp så att den triggas på varje sida på webbplatsen som du vill få in data från till en viss GA4-egendom, gör det innan du lägger in händelsetaggar. 

Händelsetaggar låter dig gå bortom grunderna och samla in data för anpassade händelser. Till exempel för inskickade kontaktformulär.

Finns alternativ till Google Analytics?

Ja, det finns alternativ till Google Analytics. Till exempel Matomo. Tyvärr innebär att inte använda Google Analytics, stora nackdelar beträffande möjligheterna till att effektivt styra annonseringen i Googles ekosystem – varför många ändå väljer att använda Google Analytics.

Håll dig uppdaterad om utvecklingen

Vi tycker att det ska bli spännande att följa utvecklingen med den nya Google Analytics-plattformen, och delar naturligtvis med oss av insikter längs vägen! Följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn för att hänga med!

Manda Johansson

Med bred kunskap inom digital marknadsföring säkrar Manda förbättrade resultat. Konverteringsoptimering, analyser och strategier gillar hon allra bäst. När tonerna av Metallica, Queen eller Nirvana inte spelas hemma hos Manda sitter hon troligen själv med gitarren.