Tibergs Möblers digitala närvaro med BBO: En framgångsrik resa

Tibergs Möbler, ett väletablerat möbel- och inredningsföretag och en destination för inredning med över 100 års erfarenhet, har genomgått en imponerande transformation på den digitala arenan med hjälp av BBO, deras samarbetspartner inom digital marknadsföring.

Företaget, som fram till 2011 främst hade en välkänd fysisk butik i Göteborg, beslutade sig för att stärka sin position online genom att lansera en webbshop. Vid denna tidpunkt fanns redan 24 engagerade medarbetare på Tibergs Möbler inom allt från försäljning och lager till kundservice och marknadsföring. Från start arbetade de med SEO och annonsering på Google inhouse och blev snabbt en aktör online, men efter en tid ökade behovet av spetskompetens inom detta område – det var då BBO kom in i bilden.

Utmaning

Innan samarbetet inleddes hade Tibergs Möbler utmaningar med att stärka sin närvaro online, maximera ROAS och öka synligheten på Google för att möta den hårda konkurrensen. Det behövdes en strategisk och målinriktad marknadsföringsplan, vilket BBO erbjöd i kombination med andra skräddarsydda lösningar.

Utmaningen för Tibergs Möbler låg också i att få nya kunder att upptäcka deras stora utbud i butiken i centrala Göteborg. Här var målet att öka varumärkesmedvetenheten centralt och på sikt också öka försäljningen både online och i butik.

Valet av BBO som Digital Marknadsföringspartner

När Tibergs Möbler sökte en samarbetspartner var det viktigt att hitta en kompetent byrå som värdesatte tydlig kommunikation. Något som också var avgörande var att byrån alltid skulle vara steget före och hålla sig ajour med det senaste inom branschen. BBO stod ut som det självklara valet med sitt breda spektrum av både kompetenser och förmågan att skräddarsy lösningar för att möta Tibergs specifika behov. BBO var redan initialt top of mind för Tibergs Möbler, då de tidigare besökt flera BBO-frukostar, vilket gav en extra trygghet i valet av samarbetspartner.

Lösningen

För att möta den hårda konkurrensen satte BBO upp en långsiktig strategi för hur de skulle arbeta med SEO för att öka synligheten på Google och öka marknadsandelarna. Under hela samarbetet har fokus legat på de långsiktiga målen i att ta mark på SEO och ta bra positioner på Google samt lyckas driva organisk trafik. För att detta långsiktiga arbete skulle bära frukt har BBO även sett till att alla tekniska hygienfaktorer varit på plats.

I samarbetet har vi arbetat tätt ihop med marknadsavdelningen på Tibergs Möber, där Frida Tiberg (marknadschef) och Pernilla Clausen (Web Project Manager) varit våra främsta kontaktpersoner som drivit arbetet framåt internt. Tillsammans har vi utvecklat en strategisk och målinriktad digital marknadsföringsplan.

“BBO har inte bara varit en byrå utan även ett bollplank för tekniska åtgärder och en förstärkning av marknadsavdelningen. Det känns som att arbeta med kollegor och BBO har också utmanat oss på ett positivt sätt”, säger Pernilla på Tibergs Möbler.

Även fast ett stort fokus varit på att stärka Tibergs Möbler organiskt har den digitala annonseringen varit en stor del av uppdraget också.

“BBO:s expertis inom SEO och Google Ads har tillfört mycket i vår expansionsprocess”, säger Frida på Tibergs Möbler.

Steg för steg ökade Tibergs Möbler marknadsandelarna genom att optimera synligheten på Google, både organiskt och via annonser. Med hjälp av BBO kunde de nu skala upp synligheten då de fick tillgång till specialister inom specificerade kunskapsområden som kunde lägga 100% av sin kunskap på Tibergs Möbler.

“Samarbetet har inte bara mött våra utmaningar och behov utan även öppnat nya dörrar för tillväxt och utveckling”, menar Frida.

Pernilla Clausen och Frida Tiberg.

Resultat

Samarbetet har inte varit utan sina initiala utmaningar, men Tibergs Möbler har sett en imponerande framgång. Genom en tydlig strategi har de återtagit marknadsandelar, stärkt sin organiska närvaro och ökat ROAS betydligt. Försäljningen har varit stabil och Tibergs har sett tydliga resultat av det initiala arbetet, och deras SEO-insatser har blivit en framgångsfaktor.

“BBOs skräddarsydda lösningar och proaktiva tillvägagångssätt har varit av stor vikt för att förstärka vårt varumärke”, säger Frida.

Framtiden ser ljus ut och tillsammans kommer Tibergs Möbler och BBO att fortsätta driva deras digitala resa och ytterligare stärka deras position på marknaden.

“Vårt samarbete har gett oss verktyg och insikter vi behöver för att fortsätta växa och utvecklas i en alltmer digital värld. Tack vare BBO:s insatser och kunskap står vårt varumärke starkt både lokalt och online. Detta kommer vi att bygga vidare på – inför framtiden”, menar Frida som avslutande ord.

Tibergs Möbler och BBO har skapat ett framgångsrikt samarbete där digital marknadsföring har blivit en nyckelkomponent för att stärka företagets position online och maximera resultatet.