Projektledning

Ju fler kockar, desto sämre soppa – om det inte finns ett tydligt ledarskap!

När en person får möjlighet att driva på för projektets mål, planering och resultat blir det helt enkelt bättre. Som kund får du tydligare kommunikation kring de övergripande delarna av projektet, eftersom projektledaren har koll på helheten medan specialisterna håller fullt fokus på sina delar. Det är ett upplägg som ger dig mer framgångsrik digital marknadsföring.

Vanliga frågor om projektledning

Vem blir min kontaktperson – projektledaren eller specialisterna?

Hos oss har du möjlighet att kontakta både projektledaren och specialisterna i teamet. Men när du inte vet vilken specialist du ska vända dig till – eller det handlar om den övergripande planen – är projektledaren den självklara personen att fråga.


Hur fungerar det med en projektledare för mig som beställare?

Projektledaren hjälper dig omsätta dina övergripande mål för digital marknadsföring till en handlingsplan med tydliga steg. Och tar sedan rollen att driva på i den riktningen och vidareutveckla planen. Vi planerar 3 månader i taget, för att kunna raffinera arbetet allt eftersom och på så sätt ge dig mer för investeringen. Projektledaren är med på avstämningar och blir bryggan mellan dig och teamet.


Vad menar BBO med en sprint?

En sprint är en avgränsad tidsperiod där man ska utföra vissa uppgifter. I våra digitala projekt har vi en övergripande långsiktig plan och konkreta mätpunkter vi mäter resultaten efter löpande. Men vi gör konkreta handlingsplaner i sprintar på 3 månader i taget. På så sätt läggs resurserna från din investering i BBO där de gör mest affärsnytta för dig. 

Därför behövs en projektledare

I BBO:s projekt ansvarar specialisterna för sina respektive områden. Det kan till exempel vara så att en sköter sökmotoroptimering, en annonsering och så vidare. 

Men vem håller koll på de övergripande affärsmålen och har ett helikopterperspektiv på planen? 

Vi har kommit fram till att en projektledare kan göra det här på bästa sätt. 

Projektledarna är experter på kommunikation mellan kund och byrå – och inom teamet. De ser till att inget faller mellan stolarna planeringsmässigt och säkerställer att alla specialisters arbete ligger i linje med varandra. På så sätt får du optimala förutsättningar att nå dina affärsmål.

Under samarbetet med oss kommer du även ha kontaktvägar till specialisterna. Men när du har en fråga om resultat, generell riktning och andra övergripande delar blir projektledaren den självklara personen att vända dig till. 

Det innebär inte bara bättre resultat – utan även att du får bättre insikt i vad vi gör och varför. Vilket gör oss till en samarbetspartner i verklig mening.

Vad gör BBO:s projektledare?

Du och din projektledare kommer diskutera dina affärsmål och de övergripande målen för din investering i digital marknadsföring. Om du inte är säker på hur det ska formuleras kan projektledaren hjälpa dig.

Sedan diskuterar ni hur de här målen kan uppnås på bästa sätt. Vad som ska stå i fokus den kommande sprinten (3 månader) och det kommande året. Ni kommer även sätta ett antal mätpunkter (KPI:er) som passar för att indikera hur ni ligger till i förhållande till de stora målen. De här mätpunkterna följs sedan upp löpande under projektet.

Projektledaren kommer sedan fördela projektets resurser för att nå så bra resultat som möjligt. Naturligtvis i dialog med dig. 

Under det löpande arbetet är projektledarens uppgift att se till att ditt företag får ut så mycket som möjligt av samarbetet. Till exempel genom att maximera möjligheterna för specialisterna att dra nytta av varandras insatser, för att undvika dubbelarbete. Och genom att hålla ett vaket öga på resultaten du bryr dig om. 

Exempel: inriktningar för våra digitala projekt

Digital marknadsföring är ett löpande arbete. Därför slutar inte projekten nödvändigtvis när ett mål är uppfyllt. Då ska det man har byggt underhållas – och så finns det alltid nya mål att sätta!

Men ofta arbetar våra digitala projektledare med att:

 • Hjälpa företag som är nya på digital marknadsföring att komma igång på ett så effektivt sätt som möjligt
 • Öka antalet inkommande leads eller köp online
 • Nå ökad varumärkeskännedom genom digital marknadsföring
 • Bygga närvaro på nya digitala kanaler – till exempel Google eller sociala medier
 • Säkra den digitala marknadsföringen inför och genom lanseringen av en ny webbplats

Se till att någon håller i rodret på ditt digitala projekt

Oavsett vad du vill uppnå med din digitala marknadsföring så kommer ett tydligt ledarskap för projektet på byrån vara en stor tillgång. 

Är du intresserad av hur det fungerar på en byrå med projektledare – som gör kundkommunikation, tydlig rapportering och dina affärsmål till en prioritet? Kontakta oss på BBO.

Hjälp med projektledning? Hör av dig till oss!  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.