Innehållsstrategi för sociala medier

Varför ska du finnas på sociala medier? Och hur mäter du om företaget lyckas? Det här är två frågor som många inte kan svara på. En innehållsstrategi är viktig. Det är den som hela arbetet ska grunda sig i och utgå från. Allt innehåll bör utgå ifrån din strategi. Har du inte en sådan på plats hjälper vi dig att ta fram en. I strategiarbetet utgår vi från ditt företag, varumärke och affärsmål.

Vanliga frågor

Vad ska ingå i en innehållsstrategi för sociala medier?

Den ska fungera som en lathund när du skapar innehåll. Därför bör den ta upp vilka mål och mätpunkter du vill utgå från, vilka sociala medier som du ska finnas på, vem som har ansvarar, vilken typ av innehåll du ska publicera och hur ofta det ska ske. Bland annat.


Hur tar ni fram innehållsstrategier för sociala medier?

Vi möts upp med dig för en workshop, där vi gemensamt formar en innehållsstrategi åt ditt företag. Till att börja med reder vi ut dina mål och hur du ska mäta arbetet på väg mot dem. Tillsammans tar vi fram olika innehållsteman, som gör det enklare för dig att komma igång och ser till att innehållet följer en röd tråd. Allt sammanställs i ett dokument, som du kan använda som en lathund för att ta fram innehåll direkt och under en lång tid framöver.


Varför behöver jag en innehållsstrategi?

För att kunna skapa värdefullt innehåll på löpande band! Många av våra kunder har många ansvarsområden. Tidsbrist leder till idétorka och den regelbundna innehållsproduktionen blir helt enkelt inte av. Med en innehållsstrategi förändras det! En tydlig strategi ger dig något att utgå från, vilket gör det lättare att hitta på innehållsidéer som ligger i linje med dina mål. Dessutom kommer en strukturerad approach troligen leda till bättre resultat.

Så tar vi fram en innehållsstrategi för sociala medier

Genom att stanna upp, sitta ner och riktigt diskutera och fundera kring målgrupp, målsättningar och mätning av dina insatser blir arbetet med sociala medier både roligare och mer meningsfullt. Framförallt skapar det förutsättningar för bättre resultat. Ett strategiskt arbete kräver att du vågar utmana dig själv och kartlägga ditt varumärke, målgrupp/kund och affärsmål.

Vi lägger upp en innehållsstrategi för sociala medier tillsammans med dig under en workshop. Den pågår i ett par timmar och följer en tydlig struktur. Självklart uppmuntrar vi dig att ta upp det som du tycker är extra viktigt att betona. Målet med workshopen är att ta fram ett ramverk för hur du och vi ska arbeta vidare med dina sociala medier på ett enhetligt och effektivt sätt utifrån din verksamhet. Vi kartlägger vilka målsättningar du har och vilka teman du vill att innehållet ska följa. Vi diskuterar även fram vad vilka KPI:er och mätetal som är relevanta att spåra för att se hur arbetet går. Vi kan även se över olika sätt att engagera dina medarbetare i sociala medier, för att bli ambassadörer för ditt varumärke.

När workshopen är klar levererar vi ett översiktsdokument där vi listar både vad som diskuterades under workshopen och konkreta råd för arbetet framåt. Översiktsdokumentet blir en lathund för din innehållsstrategi, som både du och vi kan återkomma till för att hålla stabil kurs.

Smidig översikt över strategin med contentkalender

Hur ser man till att skapa intresseväckande content regelbundet? Det är en fråga som ofta ställs till oss. För även den duktigaste kommunikatören får idétorka då och då. Kanske är tidsbrist också en faktor, för när tid att skapa innehåll inte schemaläggs är det lätt hänt att något annat prioriteras. Med en contentkalender blir det enklare att planera tid till content-skapande och att samla alla dina idéer på en plats. Vi hjälper dig skapa ett ramverk där du definierar bland annat innehållskategorier och hur ofta publiceringar ska ske.

Låter en innehållsstrategi som ett bra sätt att förbättra din närvaro och mäta prestationen på sociala medier? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om innehållsstrategi för sociala medier

Kontakta oss så hjälper vi dig med innehållsstrategi!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.