Socialrapporten

I vår Socialrapport samlar vi hur det går på de sociala plattformarna, både tillsammans och nedbrutet per kanal, med tydligt visualiserade KPI:er och indikatorer på om det går bra eller dåligt. Den visar totalen baserat både på de resultat ni får organiskt och det ni fått ut av er annonsering – vad har ni fått betala för resultaten? Hur utvecklar sig kostnadsbilden under tid? Hur väl presterar ert innehåll? Via koppling till ert konto i Google Analytics visar rapporten inte bara vad som händer på plattformarna, utan kanske minst lika viktigt, vad som händer på er webbsida, hur många som besöker den och väl där hur många som konverterar.

Vanliga frågor om socialrapporten

Vad är Socialrapporten?

Det är vår snygga, lättlästa och matnyttiga rapport som visar vad ditt arbete på sociala medier ger. Den visar vad dina mottagare gör på själva plattformarna, och vad de gör när de klickar sig vidare till din webbplats. Du kan se vilka inlägg som presterar bäst och får beslutsunderlag för framtiden. Allt i en lättsmält rapport som ger maximalt värde. Du kan prenumerera på Socialrapporten månadsvis eller kvartalsvis.


Är rapporten lätt att förstå?

Ja! Att läsa Socialrapporten är en helt annan upplevelse än att försöka tyda siffrorna i analysverktygen. Vi har handplockat just den information som många marknadsförare är intresserade av (och har mest nytta av att bevaka). Självklart har vi sett till att inga förkortningar eller branschtermer används utan att först förklaras.


Vad ger Socialrapporten mig?

Du får en samlad bild av resultaten som dina sociala medier har skapat under den senaste perioden, med data från sociala plattformar och Google Analytics. I och med att informationen serveras på ett lättöverskådligt sätt kan du utvärdera på ett rättvisande sätt och få bättre beslutsunderlag för arbetet framöver. Dessutom slipper du sammanställa informationen själv.


Vilka kanaler fungerar rapporten för?

I dagsläget täcker rapporten Facebook, Instagram och LinkedIn. För LinkedIn får vi bara fram resultat kopplat till den betalda annonseringen för vissa nyckeltal p.g.a att LinkedIn inte släpper den informationen utanför sin plattform. För Facebook och Instagram syns både betalt och organiskt.

Ovan ser ni ett exempel på KPI:er kopplat till Instagram och närvaron på denna kanal.

Rapporten är uppbyggd med en övergripande del och sedan mer detaljerat innehåll per kanal för att kunna fungera som underlag till olika personer i bolaget. Baserat på var ni tittar i rapporten kan den ge er svar på olika frågor, som till exempel:

”Hur många konverteringar har vi fått senaste månaden från sociala medier?”
”Hur många indirekta konverteringar bidrar LinkedIn?”
”Vad för räckvidd har vi totalt över alla plattformarna under månaden?”
”Vilket inlägg gick bäst organiskt på Instagram?”
”Vilket inlägg interagera våra befintliga fans med på Facebook?”
”Vilken av köpresefaserna (SEE, THINK, DO, CARE) är vi starka i och vad behöver ni fylla med för kommunikation inför nästa månad?”

Men framför allt kan du i vår rapport, en sida tydligt se hur månaden har presterat jämfört med föregående månad – och på efterföljande sidor förstå hur dessa månader står sig mot tidigare tolv månader och föregående år. Varje kanal finns sedan nedbruten separat med för kanalen typiska nyckeltal samt bäst presterande inlägg – både organiskt och betalt.

Det bästa av allt – den blir din för bara 3 950 kr i månaden eller per kvartal. Rapporten skickas till dig en gång i månaden, eller en gång per kvartal, och du får den direkt till din inkorg.

Nyfiken på en Socialrapport Kontakta oss idag!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.