Annonsera på YouTube

YouTube är världens största webbplats för delade videoklipp och lockar hundratals miljoner unika besökare varje månad. En genomarbetad kampanj som förmedlar ett starkt budskap och sticker ut i bruset kan bli otroligt värdefull för ditt företag. Med attraktiva betalningsmodeller och Google Ads möjligheter till målgruppsanpassning är det absolut något du borde pröva på.

Frågor och svar om Youtube-annonsering

Vad är YouTube?

YouTube är en social plattform där användare kan lägga upp och titta på videor. De kan även kommunicera med varandra. Företag kan använda YouTube för videomarknadsföring och annonsering.


Vilka målgrupper använder Youtube?

YouTube är störst bland unga, men ungefär hälften av svenska internetanvändare överlag ser på YouTube varje vecka eller dagligen (51 procent). Det visar undersökningen Svenskarna och internet 2018. Bland internetanvändare i åldrarna 46–55 är motsvarande siffra 40 procent. Fortfarande högt! Med smart målgruppsanpassning kan du säkerställa att du enbart når personer i din målgrupp vad gäller bland annat ålder, intressen och om de har besökt din webbplats tidigare. På så sätt lägger du budgeten på rätt visningar.

Hela 87 procent av svenska internetanvändare använder YouTube för att titta på videor, 32 procent gör det dagligen. Bland svenska internetanvändare på mellan 12-45 år använder minst 95 procent YouTube. Bland männen använder 39 procent YouTube dagligen, medan samma siffra för kvinnor är 23 procent. Källa: Svenskarna och Internet 2019.


Vad kostar annonsering på YouTube?

På YouTube betalar du för var tusende visning, varje startad visning eller varje gång någon väljer att titta på minst 30 sekunder av en annons (eller hela annonsen om den inte är 30 sekunder lång). I och med de olika betalningsmodellerna kan du välja att använda din budget på olika sätt beroende på ditt mål och strategi. Du sätter ett budgettak för annonseringen, så kostnaderna kommer inte skena iväg.


Hur ser annonsering på YouTube ut?

Det klassiska formatet är en reklamfilm som visas innan klippen startar. Du kan även annonsera med banners i nederkanten av skärmen eller intill de rekommenderade klippen i högerspalten.


Hur annonserar man på YouTube?

Du hanterar annonseringen via Google Ads, eftersom Google äger YouTube. Här kan du justera budget, målgrupp och många andra parametrar. Du kan betala för antalet tusen visningar, varje startad visning eller varje visning där användaren väljer att se minst 30 sekunder av annonsen (eller hela klippet om det är kortare). Du kan annonsera med videoannonser eller banners.

Så går samarbetet med oss till

Be Better Online hjälper dig göra rätt val för att skapa trafik utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vi utformar dessutom innehållet så att din YouTube-annonsering går i linje med marknadskommunikationen på din webbplats och andra sociala medier. Så här kan ett samarbete se ut:

 • Formulering av syfte och mål. Tillsammans reder vi ut vad du vill med din annonsering på YouTube och hur vi ska hjälpa dig nå dit. Vi diskuterar både budget och strategi.
 • Att hitta din röst. Vi skapar innehåll som engagerar, inspirerar och informerar just de du vill nå.
 • Optimering av kampanjer för din målgrupp. Vi optimerar kampanjerna för att driva bästa möjliga resultat.
 • Mätning av resultat. Tillsammans med dig väljer vi ut viktiga faktorer att mäta, för att se hur väl kampanjerna presterar utifrån dina mål och för att hitta vägar att optimera vidare.

Hur annonsering på YouTube fungerar

Vi hjälper dig att skapa kostnadseffektiv annonsering på YouTube i olika format. Annonser med en reklamvideo kan visas innan klipp och i sökresultaten. Du kan även annonsera med banners i underkant av videorutan eller i högerspalten intill rekommenderade klipp.

När du annonserar med video kan du välja ett par olika upplägg. Vissa längre annonsklipp kan användarna klicka förbi efter fem sekunder om de vill. Bumperannonser är bara sex sekunder långa i sin helhet. Det gäller alltså att fånga mottagarens intresse snabbt, vilket är både utmaningen och styrkan med annonsering på plattformen.

Annonsera för rätt målgrupp på YouTube

Vilka besöker YouTube regelbundet då? Svaret är: runt hälften av svenska internetanvändare! Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2018 tittar 51 procent av internetanvändare på YouTube dagligen eller varje vecka. I de yngre åldrarna tittar majoriteten på YouTube dagligen. Även i åldersgruppen 26–35 år tittar 66 procent på YouTube varje vecka eller oftare. I åldrarna 36–45 är motsvarande siffra 52 procent och 40 procent bland användare på 46–55 år. Siffran är lägre bland äldre, men även bland internetanvändare som är över 76 år gamla ser 8 procent på YouTube varje vecka eller dagligen.

Men, på YouTube har vi möjlighet att inte bara annonsera mot en specifik målgrupp, som bestäms av betydligt fler parametrar än ålder. Du hanterar din annonsering på YouTube via annonsplattformen Google Ads, eftersom Google äger YouTube. I och med det får du många möjligheter att rikta dina annonser utifrån bland annat kön och intressen. Du kan även använda remarketing för att visa annonser för personer som har besökt din webbplats men inte gick vidare med köp.

Genom väl avvägda val avgränsar vi målgruppen för att nå ut till fler som verkligen är intresserade av ditt budskap. På så sätt undviker du att lägga marknadsföringsbudgeten på personer som förmodligen inte kommer bli kunder hos dig i framtiden.

Styr din kostnad för YouTube-annonsering

Priset för att göra reklam på YouTube kan sättas enligt ett par olika betalningsmodeller. Du väljer själv vilken som passar dig. Samtliga går ut på att du bara betalar när någon faktiskt tittar på din annons. Du kan betala per tusen visningar, per startad visning eller för vad som kalla Trueview. Trueview går ut på att du betalar varje gång någon tittar på minst 30 sekunder av din annons, eller hela annonsen om den är kortare.

I och med valmöjligheterna är det enkelt att planera kostnaden för din YouTube-annonsering och så småningom hitta ett upplägg som ger maximal lönsamhet. Det går utmärkt att börja med en mindre annonsbudget på den här plattformen.

Mätbara resultat

Med annonsering på YouTube kan du sätta upp målsättningar och följa hur väl dina kampanjer mötte dem. Din insamlade data kan leda till insikter som blir värdefulla inför nästa kampanj. Till exempel kan du se hur många visningar din video har haft och hur länge mottagarna tittade på den. Genom att koppla YouTubes analysverktyg till Google Analytics kan du se hur många som gick vidare till din webbplats via länken i videon, och vad de gjorde där sedan.

Lyckas med YouTube-annonsering

För att lyckas med annonsering på YouTube krävs innehåll som engagerar, inspirerar, övertygar eller på annat sätt tillför verkligt värde för mottagaren. Minst lika viktigt är det att använda budgeten strategiskt för att nå rätt målgrupp.

Vill du skapa attraktiva annonser redan från början och få hjälp av kunniga specialister att optimera videomarknadsföringen löpande? Hör av dig till oss för att diskutera annonsering på YouTube!

Nyfiken på YouTube? Hör av dig!  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.