Sökordsannonsering

Med sökordsannonsering kan du annonsera i sökmotorernas sökresultat. Annonserna särskiljer sig från de organiska sökresultaten, på Google till exempel med hjälp av ordet Annons i fetstil.

Du väljer vilka sökord du vill synas på och budar sedan om annonsplatserna med andra företag. Sökordsannonsering passar de flesta budgetar och du sätter ett budgettak som aldrig får överstigas.

De flesta som annonserar i sökmotorer fokuserar på Google, och i den är texten kommer vi beskriva hur det går till där. Du kan sökordsannonsera på Bing också, där det går till på nästan exakt samma sätt.

Klickkostnad – price per click (PPC)

För att få annonsplatser budar du på olika sökord med andra företag. Men du betalar inte för varje budgivning där du vinner en plats i resultaten. Du betalar bara när någon klickar på din annons.

För att komma igång sätter du en budget för varje annons, för vad du är villig att spendera per klick. Du sätter även en dagsbudget för hela ditt annonseringskonto, på vad du är villig att spendera under en dag i genomsnitt.

Vi säger i genomsnitt eftersom du faktureras för annonskostnader varje månad, och kostnaderna kan bli högre under vissa dagar. Men, du kommer aldrig behöva betala mer än budgeten som du har satt. Det kallas överleverans, eftersom du får mer annonsering än du betalar för. Ibland kan överleveransen kompenseras under andra dagar i månaden, då du får färre klick och har lägre kostnader.

Det är enkelt att räkna ut din månadsbudget utifrån din dagsbudget, om du vill. Multiplicera bara din dagliga budget med 30,4 (för det genomsnittliga antalet dagar i en månad).

Budgivning och ad rank i sökordsannonsering

En unik budgivning triggas igång varje gång någon söker på det ett sökord. Men budgivningen är inte riktigt lika enkel som på en vanlig auktion. Det går till så att Google räknar ut en ad rank för varje annons som deltar i en budgivning. Den som har högst ad rank får den högsta placeringen i annonsplatserna.

Ad rank sätts inte en gång om dagen eller månaden. Den bestäms för varje enskild sökning, eftersom Google vill anpassa sina resultat efter enskilda användare.

Google menar att fem faktorer påverkar ad rank mest:

 • Om annonsen når minimikraven.
 • Ditt bud
 • Kvaliteten på annonsen och landningssidan som den länkar till.
 • Sammanhanget för sökningen.
 • Hur användaren förväntas reagera på annonsens utformning och annonstillägg.

Google har satt minimikraven eftersom de inte vill frustrera sina användare med annonser som de inte får ut något av. Om du når över trösklarna så är du med i budgivningen, och kan börja konkurrera baserat på de andra faktorerna.

Kvalitet på annons och landningssida är viktig för ad rank. Vad Google ser som hög kvalitet kommer vi ta upp senare i texten, när vi diskuterar quality score.

Budet sätter du utifrån vad du kan tänka dig att betala för varje klick på din annons. Det är inte ovanligt att kostnaden du faktiskt betalar blir lägre än budet, men du behöver aldrig betala mer än ditt bud.

De två sistnämnda faktorerna handlar om hur sökmotorn förväntar sig att annonsen kommer mottas av den enskilda användaren. För att utvärdera sökningens sammanhang ser Google bland annat på användarens geografiska plats, vilken tid på dagen det är, vilka sökord personen har använt, om mobil eller dator används och andra resultat och annonser som kommer visas.

Så till den sista punkten, om hur annonsens utformning förväntas mottas. Har du sett annonser som tar större plats och visar telefonnummer, länkar till fler landningssidor och liknande? Det är annonstillägg, eller ad extensions som det heter på engelska. Du kan lägga till dem när du skapar annonser. I budgivningen utvärderar Google hur de här tilläggen kan väntas påverka hur annonsen presterar. Läs mer om annonstillägg senare i texten.

Kvalitetsresultat – Quality score

Quality score (kvalitetsresultat på svenska) är ett mått på dina annonsers kvalitet, och ges till varje sökord i ditt annonseringskonto. Skalan går mellan 1–10 där 1 är lägst och 10 högst. Annonser med högre kvalitet ger dig generellt lägre kostnad per klick, högre placeringar och mer effektiv annonsering.

Tanken med quality score är att ge annonsörer en bild av hur bra kvalitet deras annonser har. På så sätt fungerar det som ett verktyg i optimeringen. Om dina annonser har högt quality score är de relevanta och syns på sökord som dina potentiella kunder använder, vilket innebär att det är mer troligt att du betalar för klick som leder till köp.

Quality score används inte för att bedöma ad rank (och därmed budgivningarna), men om din quality score är hög innebär det att annonsernas kvalitet är bra vilket kommer påverka budgivningen positivt.

Quality Score bedöms utifrån tre aspekter: förväntad klickfrekvens, hur relevant annonsen är för sökordet och användarupplevelsen på landningssidan som du länkar till. För att bedöma det här ser sökmotorn på data från tidigare budgivningar och prestation.

Du kan se quality score i Google Ads, perfekt om du vill övervaka vilken effekt din optimering av annonserna har. Om du ser att en quality score i Google Ads är ”—” innebär det att det inte finns tillräckligt mycket data bakåt i tiden för att göra en bedömning.

Annonstillägg i sökordsannonsering

Med annonstillägg kan du visa upp mer information tillsammans med din annons. Till exempel företagets adress, telefonnummer, betyg och länkar till flera landningssidor. I och med det tar din annons upp mer plats i sökresultaten och hamnar i användarnas blickfång. I många fall ökar annonstillägg annonsernas klickfrekvens.

Det går till så att du fyller i information som du vill visa, i de annonstillägg som du är intresserad av. Men det räcker inte att bara fylla i informationen. För att annonstillägg ska visas måste ad rank bestämma att det passar för användaren. Bedömningen görs vid varje individuell sökning, baserad på personen som googlar. Det är till exempel mer troligt att det ska bedömas som relevant att visa ett annonstillägg med telefonnummer om personen använder mobilen.

I och med att Google väljer fritt bland de annonstillägg som du har fyllt i, är det bäst att fylla i information för alla annonstillägg som är relevanta för din verksamhet och affärsmål. Turligt nog är vissa annonstillägg automatiserade, du behöver alltså inte fylla i någon information. Andra kräver att du manuellt fyller i informationen.

Fördelar och utmaningar med sökordsannonsering

Det finns stor potential med sökordsannonsering, men det kräver en investering både vad gäller annonsbudget och optimering. Om du inte anlitar en digital marknadsföringsbyrå för att låta experter sköta annonseringskontot måste du göra det själv. Det tar sin tid och är knepigt om du är nybörjare.

Trots utmaningarna väljer många företag att satsa på sökordsannonsering. De stora fördelarna med sökordsannonsering är:

 • Du når intresserade potentiella kunder. Ad rank går ut på att visa användarna vad de är ute efter, och du betalar bara när någon klickar på din annons. Det innebär att du kan optimera för att lägga annonsbudgeten på personer som mer troligen går vidare och blir kunder.
 • Du kan mäta och optimera. Med en korrekt uppsättning av ditt annonseringskonto i Google Ads och koppling till Google Analytics går det att se hur dina annonser och kampanjer presterar. Inte minst kan du se vad användarna gör efter att de går vidare till din webbplats. Du kan optimera för att nå bättre resultat medan kampanjen pågår och dra lärdomar inför framtiden när den avslutas.
 • Du får synlighet fort. Sökmotoroptimering är en långsiktig investering som inte kommer med annonskostnader. Men, det tar tid. Däremot kräver sökordsannonsering inte någon väntetid alls. Dina annonser kan börja visas direkt efter att kampanjen skapas. Vi rekommenderar en kombination av sökordsannonsering och sökmotoroptimering. I bästa fall kommer annons och sökresultat att visas intill varandra så småningom. Det ökar sannolikheten att användare klickar på antingen eller.

Vi hoppas att du har lärt dig något nytt om sökordsannonsering. Om du har några frågor eller vill veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Låt oss hjälpa dig med din sökordsannonsering!  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.