Medieplan

För att uppnå en så lönsam marknadsföring som möjligt är planering A och O. För att lägga upp din medieplan tar vi avstamp i data som visar hur dina befintliga kanaler och mediaköp presterar. Utifrån den här informationen tar vi fram en optimerad strategi, som säkerställer att du gör rätt investeringar i de medier som är mest relevanta och effektiva för dig.

Frågor och svar om medieplaner

Vad är en medieplan?

Medieplanen blir en utgångspunkt för planeringen av din kommunikation framöver. I den tar vi upp grundläggande faktorer som budget, kanaler, innehåll och nyckeltal för utvärdering. Allt för att forma en överblick som effektiviserar dina medieinvesteringar.


Varför ska jag ha en medieplan?

Du får en helhetsbild av hur du ska arbeta med marknadsföring efter ditt företags behov, dina kunders beslutsresa mot köp och annat som är unikt för ditt företag. Poängen med en medieplan är att den skräddarsys för dina mål och förutsättningar. Med det här stödet i arbetet får du bättre förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av din budget.

Balansera dina investeringar

Tillsammans hittar vi en balans mellan investeringar i ditt varumärke och i konvertering. Vi lägger upp en plan som reflekterar dina kunders köpresa, med en tydlig målsättning för varje fas. Ofta identifierar vi även möjligheter att löpande förbättra dina mätpunkter. På så vis får vi tydligare och tydligare insyn i vad som presterar bäst och hur vi kan nå ännu bättre resultat.

Vi kan utgå från din existerande medieplan och analysera oss fram till förbättringar. Ett annat alternativ är att vi tar fram en helt ny och skräddarsydd medieplan. Kontakta oss för att diskutera alla dina möjligheter!

Kontakta oss så berättar vi mer!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.