4 tips för innovativare remarketing

BBO | 2016-01-07 | Digital annonsering

Idag är remarketing en familjär strategi för att nå tidigare webbplatsbesökare igen med annonser – oavsett om besökarna hittade till webbplatsen genom organisk eller betald trafik. En familjär strategi innefattar dock inte alltid att alla vet om remarketings alla möjligheter. I detta inlägg tänkte jag således belysa om hur man kan nå outnyttjad potential avseende remarketing i Google AdWords med kunskap och små medel.

För att inleda så finns det fem typer av remarketing man bör känna till inom AdWords:

  • Remarketing via sök-nätverket
  • Remarketing via display-nätverket
  • Dynamisk remarketing
  • Youtube-remarketing
  • Remarketing för mobilappar

Remarketing går alltså att göra i alla dess former: via textannonser, med banners, video och dynamiskt där visad produkt ändras beroende på vad tidigare besökare har tittat på.

Rent strategiskt kan man fundera över i vilket ”nätverk” man vill att ens annonser ska visas. Generellt sett så är display-nätverket och Youtube billigare per klick/visning, där man kan nå en större synlighet. Sök-nätverket tenderar dock att konvertera i större utsträckning då personen i fråga aktivt har sökt efter någonting.

För att exemplifiera skillnaden så skulle man kunna nyttja remarketing i sök-nätverket enligt nedan modell:

Låt säga att man är ett företag som vill att ens befintliga kunder av telefoni ska bli medvetna om att de får 20 % rabatt om de även köper bredband. En sådan remarketinguppsättning skulle innefatta att man skapar remarketinglista för ens befintliga kunder av telefoni (och exkluderar de som även har köpt bredband) och sätter upp en sök-kampanj med sökord inom bredband. Annonstexten som triggas vid googling efter bredband skulle kunna skrivas såhär:

”20 % på bredband om du är telefonkund hos oss. Passa på att köpa idag!”

Ovan annons skulle alltså endast visas för den exakta målgrupp man vill nå, och när de aktivt är ute efter att köpa tjänsten man saluför. Hade man försökt sig på att göra en liknande strategi med banners i display-nätverket så hade man kunnat nå sin exakta målgrupp, dock inte när de aktivt sökt efter bredband. Display skulle med andra ord bygga medvetenhet hos målgruppen och påminna dessa om bredbandsmöjligheten, men konverteringen kanske ligga längre fram i tiden, när kunden är redo att ”slå till”.

Nackdelen med sök-remarketing är att det kräver minst 1000 besökare i remarketinglistan, vilket förutsätter att man har en sajt med mycket trafik. Display-remarketing har en lägre ingångsbarriär där endast 100 besökare krävs i listan, varmed display ibland är det alternativ man har om remarketinglistan är allt för nischad – med hänsyn till sin sajts trafik. Vidare finns en fördel med display-remarketing om det är så att man vill kunna exkludera att visa annonser för en viss demografi (kön, ålder m.m.), vilket söknätverket inte tillåter. För att summera är ovan alltså en beskrivning av en ”merförsäljningsstrategi” inom remarketing, oavsett om man väljer att göra den via sök eller display-nätverket.

Ytterligare en möjlighet är att använda sök-remarketing som en ”budgivningsstrategi” om konkurrensen är hård inom den bransch man verkar. För att exemplifiera:

Låt säga att man är ”Haglöfs” och inte vill att ens annonser för ryggsäckar ska visas för vem som helst som googlar ”ryggsäck”. Då är en god idé att sätta upp en sök-remarketingkampanj för alla som tidigare har varit inne på Haglöfs landningssidor för ryggsäckar. På så vis kan man nå en målgrupp som troligtvis gillar Haglöfs design och varumärke, istället för att få irrelevanta klick från ”personas” som föredrar ryggsäckar mer i stil med ”Sandqvist”.

En tredje strategi man kan tillta är den ”periodbaserade strategin”. Ponera att man säljer blommor online och vill nå alla personer som köpte blommor på alla hjärtans dag med ett påminnande budskap – Då skulle banners med en annons likt nedan kunna riktas mot denna målgrupp:

Du vet väl att man även kan köpa blommor på andra dagar än alla <3 dag?

För att skapa en sådan kampanj så behöver man tidsbegränsa sin remarketinglista och endast inkludera de personer som köpte blommor på alla hjärtans dag.

Den fjärde strategin innefattar Youtube där möjligheterna är många och många gånger outnyttjade. Här kan man antingen välja att nå tidigare besökare av ens webbplats (som har besökt vissa landningssidor, gjort eller inte gjort någon ”action”) eller nå tidigare besökare som har interagerat med eller sett ens videos på Youtube. Den mest intressanta strategin här (om man har en ordentlig budget och flertalet videos) är ”sekventiell remarketing” för att verkligen hitta sina sanna ”fans”. Man trattar då ner målgruppen stegvis där film 1 visas brett (här är målet att nå så många som möjligt), film 2 visas endast för de som såg första filmen, film 3 visas endast för de som såg andra filmen osv. När alla ens filmer har marknadsförts bör man i slutet ha en gedigen remarketinglista enbart bestående av personer som verkligen uppskattar ens varumärke och de produkter/tjänster man saluför. Denna lista kan man sedan använda i andra sammanhang för att rikta annonser till rätt målgrupp.

Sitter du nu som ett frågetecken, nickar instämmande eller med några aha-upplevelser gällande remarketing och tankar inför 2016? Då är du mer än välkommen att kontakta oss för – strategiförslag, uppsättning, optimering och rapportering.