Stora guiden till Instagram-annonsering

mikaela.stahlen | 2023-04-25 | Digital annonsering

Det är inte helt lätt att hitta enhetlig information kring hur annonsering på Instagram fungerar. Dels ligger den utspridd, dels förutsätts det ofta att du har en viss grundkunskap sedan tidigare.

I den här guiden har jag börjat från början, vilket jag hoppas ska göra den till en matnyttig text för att komma igång. Eller få en del aha-upplevelser om du redan har provat på annonseringen, utan att riktigt känna att du vet vad du håller på med. 

Nu kör vi!

Vill du ha hjälp med din digitala marknadsföring?

Kontakta oss här!

Skillnaden på att boosta inlägg och att skapa en annons på Instagram

Att boosta ett inlägg innebär att du lägger en viss budget på att få ökad spridning av ett inlägg i flödet. Det är en lite snabbare och enklare åtgärd än att skapa en friliggande annons annonsering samt ett väldigt bra sätt att ge ditt organiska innehåll en skjuts! 

Det har blivit allt svårare att nå stor spridning organiskt för företag, därför kan det vara rimligt att lägga en del av budgeten på att boosta sina inlägg så att tiden ni investerat i att skapa inlägg för ert flöde inte går till spillo. Satsa på att marknadsföra inlägg som det redan går bra för, på så sätt vet du att du gör något rätt i innehållet du sprider. 

Oavsett om du ska boosta ett inlägg eller skapa en friliggande annons rekommenderar vi att du använder Meta Ads Manager (Meta äger Instagram). Här kan du skapa annonser med mer detaljerade och träffsäkra inställningar än om du klickar på boosta direkt från Instagram. Det gör det enklare att redigera dina kampanjer medan de är igång, vilket är en viktig del i att jobba ”datadrivet”. 

Med datadrivet menas att du justerar annonsernas inställningar och innehåll allt eftersom – baserat på vad som fungerar – för att få allt bättre och mer kostnadseffektiva resultat. 

Så skapar du Instagram-annonser med Ads Manager

Du kan annonsera på Instagram via ett anslutet Instagram-konto eller en Facebook-sida, som du ansluter till Ads Manager.

Så här gör du för att skapa annonser i Ads Manager när du är redo:

  1. Öppna Ads Manager och välj Skapa.
  2. Välj ett mål som passar för ditt inlägg och din målsättning med annonsering. 
  3. Klicka på fortsätt.
  4. Lägg in information om ditt Ad Set. Här finns en uppsjö av valmöjligheter! 
  5. Välj Manuella Placeringar under placeringsavsnittet. Välj därefter placeringar som är kopplade till Instagram. 
  6. Klicka på Fortsätt och fyll i ytterligare information om annonsen. Här väljer du om du vill skapa en annons eller om du vill använda ett befintligt inlägg. 
  7. Publicera! Annonsen skickas för granskning. När den godkänns kommer den börja visas.

Vad är kampanjer, ad set och annonser?

Dina annonser kan delas upp i tre nivåer: kampanj, ad set och annons. 

  • Kampanj: Här anger du målet för annonsen
  • Ad set: Här sätts strategiska inställningar som målgrupp, budget och schema.
  • Annons: På den här nivån ställer du in det som syns för mottagarna. Bilder och copy till exempel.  

Hur väljer jag annonsmål på Instagram?

Ads Manager har inställningar för mål/målsättning när du skapar en annons. Med mål menas vad du vill uppnå gentemot mottagarna efter just den här annonsen. Med andra ord – även om du i slutändan vill öka försäljningen behöver fler köp inte vara målet för den unika annonsen. Varje marknadsinsats bör ha ett mål, som är anpassat för vad som är rimligt att förvänta sig av mottagarna beroende på var de är i sin digitala köpresa. 

Nedan ger vi exempel på konkreta mål för annonsering på Instagram. 

För dig som har koll på köpresan SEE-THINK-DO-CARE har vi delat upp målen efter faserna inom parentes. Men du behöver inte känna till den här köpresan för att förstå texten. 

Nå nya personer (SEE)

Den här sortens mål passar när du vill nå ut till personer som hör till målgruppen, men inte känner till dig sedan tidigare. 

Välj målsättningen medvetenhet, som går ut på att få fler att känna till ditt bolag, märke eller tjänst/produkt.

Därefter kan du välja ifall det är räckvidd, varumärkesmedvetenhet, videovisningar eller medvetenhet om butiksplats som matchar målet och syftet med ditt inlägg bäst.

Bygg efterfrågan för det du säljer (THINK)

Här vill du nå personer som känner till ditt företag för att bygga en relation till personen i fråga. THINK-fasen kan även fungera för att bygga din målgrupps känsla av ”vill ha” kring din produkt eller tjänst. 

Du kan ha målsättningar som interaktion med dina inlägg eller trafik till en särskild URL där de kan läsa mer om din tjänst eller produkt. 

Stäng affärer (DO)

Den här sortens målsättningar syftar till att nå ut till den del av målgruppen som är ganska redo för affär. Målet är att de ska komma till skott med affären. Till exempel genom att göra ett köp eller ta kontakt med dina säljare. 

Då kan du använda mål som försäljning eller leads och uppmuntra mottagarna att göra något särskilt på din webbplats. Men även målsättningen trafik kan vara relevant här. 

Stärk lojaliteten hos återkommande kunder (CARE)

Du kan annonsera med vissa budskap enbart mot existerande kunder, för att stärka deras lojalitet. Här kan olika målsättningar användas, till exempel de jag har tagit upp ovan. 

Men kom ihåg att forma budskapen med utgångspunkt i att mottagarna redan är kunder. Anpassa även målgruppsinställningarna för annan annonsering med det i åtanke. Det kan till exempel kännas tråkigt för gamla lojala kunder att se erbjudanden för nya kunder i sina flöden. 

Annonsformat på Instagram

Det finns massor av placeringar på Instagram, här nedan presenterar vi dem. 

Men vilken placering ska du välja?

Vi rekommenderar att testa dig fram med en mindre budget och se vad som fungerar bäst. Du kan också utgå från vilka funktioner på Instagram som dina mottagare brukar använda mest. Scrollar de i flödet eller hänger de mest på Stories? Det är även viktigt att tänka på att den placering du väljer passar med din annons, både i utformning och tonalitet. En annons för Reels, där tilltalet ofta är mer lekfullt, bör inte se likadan ut som en annons i flödet. 

Bilder

En bild i flödet med tillhörande caption, som påminner ganska mycket om ett vanligt inlägg. Du kan visa bilder i liggande format, men för att ta upp mer yta i flödet brukar vi rekommendera kvardratiskt eller stående format. För Stories ska du definitivt ha stående format! 

Tips: En bra tumregel är att välja bilder med relativt få element men som ändå är anpassad efter uttrycket på de sociala plattformarna. Det ska vara tydligt vad du vill att mottagaren ska uppfatta. På den här bilden syns till exempel bara den vuxna, barnet, snön och det suddiga stugfönstret i förgrunden. Tydligt och bra!

Videor 

Rörligt innehåll passar både för flödet, Stories och Reels. Även här är det viktigt att anpassa formatet efter den placering du har valt.

Tips: Videoklippet börjar spelas automatiskt i användarnas flöde, där många har ljudet avstängt. Så se till att texta videon eller göra den lättförstådd och intresseväckande även utan ljud. 

Carousel

I det här annonsformatet kan du lägga in flera bilder som mottagaren bläddrar mellan. Till exempel för att visa olika produkter eller för att förklara en process steg för steg. Det kan även vara snyggt att dela upp en bild i flera som i detta exemplet från Hästens. 

Tips: Se till att den första bilden i carousel-annonsen är den som är bäst på att dra blickarna till sig, så att så många som möjligt stannar upp och börjar bläddra. 

Instagram Stories

Här kan du visa annonser med bilder, video eller carousel. Du kan ladda upp en bild eller videoklipp.

Tips: Annonser som visas i Instagram Stories bör vara i vertikalt helskärmsformat, eftersom de smälter in bäst i användarnas upplevelse då. 

Reels

Reels är Instagrams motsvarighet till TikTok. Alltså en plats för inspiration eller underhållning med korta videoinlägg. Tilltalet är lekfullt och snabbt och innehållet är i fokus. 

Tips: Var noga med att anpassa formatet efter placeringens utformning och ta hänsyn till var text, reaktioner och övriga element hamnar så att inget viktigt döljs i din annons. 

Bildstorlek och teckenbegränsning i annonser på Instagram

Teckenbegränsningen på Instagram-annonser är ganska generös. Men vid en viss gräns kan din text brytas av. För captions (eller primär text som Instagram kallar det) göms resten av texten bakom en läs mer-knapp. 

Så se till att den viktigaste delen av din caption inte är längre än 125 tecken. Och placeras i början.

Instagram rekommenderar max 40 tecken i annonsernas rubriker, i de format där en sådan finns.

Om du har funderingar kring bildstorlekar, missa inte guiden till bildstorlekar på sociala medier

Det kan också vara tryggt att veta att du alltid kan förhandsgranska annonserna du skapar i Ads Manager. 

Vad kostar annonsering på Instagram?

I princip är det du som bestämmer det. Du sätter en budget för annonserna som inte får överstigas. 

Men frågan är kanske mer hur mycket det är rimligt att lägga på Instagram. Och där blir det mer svårbestämt. 

Utöver själva annonskostnaderna bör du även räkna med en byråkostnad, om du tar in hjälp med annonseringen.

Vad ska jag tänka på när jag sätter budget?

Särskilt i början är det en bra idé att ha en lägre budget, för att se vilka resultat det ger. I takt med att du får större förståelse för vad din målgrupp svarar bra på och vilka inställningar som fungerar bäst kan du öka på budgeten där det passar. På det här sättet riskerar du mindre summor under uppstartsfasen.

Annonsering med influencers på Instagram

En helt annan sorts annonsering på Instagram kan du göra med influencers. Det är inget du gör genom Ads Manager, utan måste avtalas med influencers eller deras representation. 

Marknadsföringen går i regel ut på att din produkt eller tjänst tas upp i influencerns innehåll på något sätt. 

Vissa varumärken är mer involverade i innehållsskapandet. Andra låter influencern skapa innehållet som de sedan godkänner (eftersom influencern känner sin publik och kan skapa innehåll som känns naturligt i deras flöden).

Fördelen med annonsering via influencers är att du får utrymme i inlägg som visas för en lojal publik (som förhoppningsvis hör till din målgrupp). Man kan säga att ”reklam-skygglapparna” är lagda åt sidan på ett annat sätt än inför vanlig annonsering. 

Du får dessutom en kvalitetsstämpel av influencern du samarbetar med, något som betyder mycket för att övertyga deras publik. 

Till nackdelarna hör att influencer-annonsering är en relativt stor investering som är svårare att optimera än vanlig annonsering. Det finns många variabler att ha i åtanke, vilket kan göra resultaten svåra att mäta. Vissa företag upplever också en utmaning i att välja rätt influencers att samarbeta med. 

Att ta in en byrå för Instagram-annonsering

Om du är intresserad av att börja nosa på Instagram-annonsering – eller vill satsa ordentligt på sociala medier – är det en stor fördel att ta in specialister på ämnet. 

På en digital marknadsföringsbyrå som Be Better Online finns personer som ägnar hela sina arbetsdagar åt att optimera annonsering och innehåll på sociala medier. 

När du tar in våra experter ökar du inte bara dina chanser till bra resultat. Du får dessutom en ökad förståelse för hur plattformarna fungerar, hur en strategi läggs upp och hur resultaten kan utvärderas på bästa sätt. 

Hör av dig till oss om du vill diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

Är du nyfiken på mer om sociala medier? Kika på vad vi har satt ihop om Instagram Stories för marknadsförare. Eller läs mer om att fånga realistiska mål för sociala medier och hur du hanterar kommentarer.

Mikaela Stahlén

Mikaela har bred erfarenhet av allt från SEO till digital analys. Nu fokuserar hon på annonsering i bland annat Google Ads och sociala medier. När Mikaela inte är på jobbet gillar hon att njuta av god mat och vin, måla, pyssla med sina blommor och att gå på skogspromenad med hunden Bonnie.

Läs mer om våra tjänster

Läs mer om våra tjänster!