Hur ser du vad besökarna sökte på? Om (not provided)-problematiken

Carl-Gustav Öberg | 2013-12-12 | Sökmotoroptimering

Googles nya policy för användarintegritet har skapat huvudbry för många Google Analytics-användare. Besökarnas sökfraser döljs och buntas ihop i statistiken vilket har försvårat analysmöjligheterna. Hur hanterar man då den så kallade (not provided)-problematiken?

Sedan i september i år går det inte längre att se majoriteten av sökfraserna som besökarna sökte efter på Google innan de nådde webbplatsen. Det gäller Google Analytics såväl som andra webbanalysverktyg. Istället för att visa hela sökfrasen buntas nu besöken ihop som (not provided) i Google Analytics och som ”Keyword Unavailable” i Adobe SiteCatalyst (tidigare Omniture). Detta gäller för samtliga besökare som kommer från Googles organiska träfflista. Enligt Google själva är krypteringen av sökfraserna ett sätt att förbättra integriteten för deras användare. Sidan notprovidedcount.com ger ett smakprov på hur stor del av den totala trafiken som faktiskt gömmer sig bakom (not provided).

Trafiken från den betalda annonseringen påverkas däremot inte, än så länge. Det går att utnyttja, vilket vi ska komma till lite senare. Sökfraser i trafiken från andra sökmotorer som exempelvis Bing visas visserligen fortfarande, men eftersom Google står för omkring 95 % av söktrafiken i Sverige så är det svårt att använda den informationen som ett tillförlitligt analysunderlag.

Ingen universallösning

De dolda sökfraserna har helt klart skapat problem för många Google Analytics-användare. Den fria tillgången till sökfraserna innebar en mängd fördelar. I och med förändringen har det nu blivit svårare att se sambanden mellan satsningar på att förbättra ranking till faktiska förändringar i trafikflödet. Dessutom är det betydligt krångligare att upptäcka nya och trendande sökord samt att se hur varumärket uppfattas från sändaren.
Flera av våra kunder har hört av sig till oss för att hitta en lösning på problemet. Tyvärr finns ingen given solklar metod utan snarare lite olika typer av knep som man kan ta till.

Landningssidor som utgångspunkt

För en stor del av våra kunder så har utvecklingen lett till att vi fokuserar mer på organisk trafik till olika landningssidor, alltså URLer eller olika grupper av URLer. På så sätt kan man följa utvecklingen för de sökord där man vet att landningssidorna rankar organiskt. Det ger en relativt bra bild över hur de står sig och vilka sökord som drar trafik. I de flesta fall blir mätningen av placeringar på sökorden ännu viktigare än tidigare.

Använd data från AdWords till en egen modell

Det går även att ta fram en egen modell för att få grepp om den ungefärliga trafiken per sökord. Den utgår ifrån en så komplett mätning av placeringar på tänkbara sökord som möjligt, samt vilken URL som rankar på respektive sökord. Genom att dessutom mäta sökvolym genom AdWords-annonsering, eller använda uppskattad sökvolymsdata från Google, så går det att göra en grov uppskattning av mängden trafik från respektive sökord. Vi har experimenterat lite med sådana lösningar, kanske släpper vi en steg för steg-guide eller webbtjänst för detta framöver! I nuläget, är det nog att betrakta som överkurs för de allra flesta behov.

Carl-Gustav Öberg

Carl-Gustav kallas CG eller Calle och är också en av BBO:s grundare. Han brinner för entreprenörskap och har skapat resultat online sedan 2003. CG tenderar att nörda ner sig i det han är intresserad av, som digital marknadsföring, bilsport, skidåkning, matlagning och kombuchabryggning.