Hur skapar du en tonårsanpassad webbplats?

Carl-Gustav Öberg | 2013-02-13 | Sökmotoroptimering

Dagens ungdomar betraktas med all rätta som morgondagens e-handelskonsumenter. Dock förbises ofta att tonåringar redan idag, genom sitt inflytande över föräldrar och familj, ständigt påverkar såväl inköpskanaler som val av varor, både offline och online. Jag anser således att tonåringar bör, och kan, betraktas som indirekta konsumenter. E-handlare som optimerar sin webbplats för denna målgrupp har således mycket att vinna.

Nielsen Norman Group släppte i dagarna rapporten ”Teenage Usability: Designing Teen-Targeted Websites”. I denna undersöks hur just tonåringar använder webbplatser samt hur webbplatser kan ”tonårsanpassas”, det vill säga hur dessa kan och bör designas och utvecklas för att tilltala denna specifika målgrupp. Även om rapporten avser amerikanska och australienska tonåringar så bör slutsatserna även vara applicerbara på svenska tonåringar.

Det finns självfallet många likheter mellan tonåringars och vuxnas preferenser online. Båda grupperna vill att webbsidor ska använda lättlästa typsnitt i större storlek, vara enkla att navigera samt snabbt leda besökaren fram till dennes önskade information eller mål. Dock finns det även skillnader.

Intressant att notera är till exempel att många av våra gängse föreställningar om tonåringar som skickliga internetanvändare inte stämmer. Även om dessa ofta själva lever med en föreställning om att de väl behärskar informationssökning online så misslyckas de påfallande ofta.

Detta beror enligt rapporten främst på tre faktorer:

  • Bristande läsförståelse
  • Ineffektiva strategier för att finna korrekta källor
  • Otåliga – gör ofta misstag och ger snabbt upp

Hur anpassar man då en webbsida utifrån ovanstående faktorer?

Ett par riktlinjer bör följas:

Undvik långa texter

Tonåringar undviker ofta långa texter. Väg därför varje ord som du använder på guldvåg och försök använda dig av korta stycken med mycket luft emellan.

Använd enkla ord

Försök att skriva din text som om du riktade dig till en tolvåring. Undvik avancerade ord och meningsuppbyggnader. Se dock till att inte skriva på ett sätt som kan misstolkas som nedsättande. På detta sätt försäkrar du dig om att en så bred målgrupp som möjligt kan ta del av informationen. Kom ihåg, det är stor skillnad på en nittonåring och en trettonåring.

Större typsnitt är att föredra

Bara för att ungdomar och tonåringar generellt sett har bättre syn än äldre innebär inte detta att de föredrar typsnitt i mindre storlek. Satsa på större typsnitt av tydlig modell.

Undvik om möjligt text

Om du kan undvika text och istället presentera informationen på ett annat sätt så är detta att föredra. Ett par exempel på alternativa lösningar kan vara:

  • Interaktiva spel
  • Formulär för att ställa frågor eller komma med synpunkter
  • Forum för integration med dig och/eller andra besökare

Anpassa din design till mindre skärmar

Tonåringar använder i större utsträckning än vuxna enheter med mindre skärmar, exempelvis smartphones. Mobilanpassa därför din webbplats genom att till exempel göra den responsiv. Ett annat alternativ som uppskattas av såväl äldre som yngre är att släppa en välgjord app som erbjuder din webbplats funktioner på ett än mer mobilanpassat och enkelt sätt.

Erbjud delning via sociala medier

Självfallet så bör du uppmuntra delning av ditt innehåll i sociala medier. Dock så är det viktigt att inte försöka tvinga tonåringar att dela ditt innehåll genom att t.ex. kräva en Facebook-like för att ta del av specifikt material.

Dagens tonåringar lär sig både i skolan och av föräldrar att värna om sina privatliv och att undvika att dela känslig information med okända webbplatser. De är dessutom känsligare än vuxna just gällande vad de delar på sociala nätverk, detta då det finns en rädsla för att särskilja sig ifrån till exempel kompisgäng genom att ”gilla” fel saker.

Om du vill fördjupa dig ytterligare så kan rapporten köpas i digitalt format direkt på Nielsen Norman Groups webbplats (http://www.nngroup.com/reports/teenagers-on-the-web/).

Carl-Gustav Öberg

Carl-Gustav kallas CG eller Calle och är också en av BBO:s grundare. Han brinner för entreprenörskap och har skapat resultat online sedan 2003. CG tenderar att nörda ner sig i det han är intresserad av, som digital marknadsföring, bilsport, skidåkning, matlagning och kombuchabryggning.