RankBrain – En artificiell intelligent Hummingbird!

BBO | 2015-12-08 | Sökmotoroptimering

I början av 2015 släppte Google en ny algoritm som de gav namnet RankBrain. Den har inte påverkat sökresultatet förrän nu, då den behövt några månader för att sakta och stegvis nå sin fulla kapacitet och aktivitet. RankBrain är en del av Google’s stora sökalgoritm Hummingbird som släpptes i slutet av 2013.
Hummingbird uppmärksammar och ser till att varje ord i sökmeningen beaktas, och dessutom, försöker förstå sambandet mellan dem. RankBrain syftar till att agera stöd åt Hummingbird i de okända sökfrågorna Google får in. RankBrain använder då sin kunskap, erfarenhet och sitt logiska tänk för att “gissa” fram ett så bra resultat som möjligt.

Och så föddes Hummingbird med en RankBrain…
Orsaken till varför Hummingbird och RankBrain utvecklats var att utav de 3 miljarder sökningar som sker varje dag på Google varav 20-25% sökfrågor som Google aldrig sett förut. För att kunna ge relevanta svar även på dessa helt unika och främmande sökfrågor utan historik tog Google fram Hummingbird. Precis som tidigare nämnts, försöker Hummingbird förstå sambandet mellan varje ord i sökmeningen. Med uppgraderingen RankBrain förväntas resultatet på sökmeningen förbättras ytterligare eftersom RankBrain utifrån fler faktorer ska kunna avgöra vad du söker på.
RankBrain förstår din sökmening och ser helheten. Tanken är att RankBrain ska förstå dig bättre än vad du preciserar dig. I en lång, diffus och otydlig sökmening, exempelvis “Hur äter vegetarianer istället för gröt och skinka?” ska denna hjärna kunna läsa mellan raderna, se till sammanhang och försöka kompensera för min bristande formulering. Exemplet ovan gav träffar i form av konkreta recept på vegetariska alternativ till julskinka och gröt på julbordet. Vilket ju egentligen var vad jag ville åt, utan att nämna jul en enda gång.
Detta är att jämföra med Google’s “rettstavningfunktion” där alternativet “menade du rättstavning” erbjuds och ger nya sökträffar. Men nu, nu ska alltså RankBrain inte behöva fråga, utan förstå både ordens och meningarnas totala innebörd och i sin sökning exempelvis byta mindre gynnsamma sökord till mer lämpliga synonymer.

En studie från Bloomberg (Länk till studien) visar att denna elektroniska hjärna gissar 14% bättre än vad Google’s egna ingenjörer gör i vilka sidor Google hade rankat vid olika sökfrågor. RankBrain gissade rätt 8 av 10 gånger, jämfört med ingenjörerna som gissade rätt 7 av 10 gånger. Om denna vetskap sprider sig, och dessutom visar sig vara korrekt finns ökad risk att vi blir ännu snabbare på att ta upp vår telefon när frågetecken uppstår. För varför ha en onödig dialog med nya grannen om saker jag undrar över, när jag vet att Google’s hjärna förväntas ge mig 14% bättre svar?

Varför klassas RankBrain som en AI undrar du nu?
Jo, svaret är simpelt: Istället för att en person ska uppdatera algoritmen med jämna mellanrum har Google gjort så maskinen lär och uppdaterar sig på egen hand allt eftersom. Det är det som kallas maskininlärning – när en maskin lär sig att göra saker och ting på egen hand, istället för att bli upplärd av människor eller bli programmerade till att göra en specifik sak.

Vad betyder detta för SEO?
RankBrain sägs vara den tredje viktigaste rankingsignalen, och det går att anta att första- och andraplatsen fortfarande tillhör: innehåll och länkar. Det betyder med andra ord att rikt, relevant innehåll och long-tail fraser fortfarande är en viktig del för framgångsrik SEO. Som många i branschen säger “Content is King”, och RankBrain är ytterligare en faktor till varför det uttrycket stämmer. Trots att vi kan bekräfta det vi redan vet om framgångsrik SEO med RankBrain borde vi ändå gräva lite djupare i varför RankBrain är signifikant. Som tidigare nämnts är en del av syftet med AI-komponenten att förbättra söksvaren löpande för främmande sökfrågor men det är inte allt, i praktiken betyder detta att rankingfaktorer kan förändras snabbare än innan.
Google sägs göra ca 500-600 uppdateringar per år men den siffran kan i och med RankBrain ökas. Det kan resultera i att vad som är en rankingfaktor kan komma att få större eller mindre effekt helt drivet av AI, alltså kan det vara RankBrain som bestämmer hur sökresultatet kommer att se ut framöver. RankBrain kommer ju lära sig och uppdatera sig på egen hand, så hur kan vi då med 100% säkerhet veta hur Google’s algoritm bedömer våra webbplatser? Sannolikt kommer det här med hur stor genomslagskraft RankBrain har i Hummingbird, som helhet, att förändras. Fungerar det här bra får det nog större betydelse och kanske till och med kan komma att ersätta de algoritmfaktorer som tidigare varit manuellt programmerade.

Avslutningsvis är frågan, kommer Google, i sin sammanställning av sökdata, se en procentuell ökning i antalet unika sökordskombinationer och främmande sökmeningar tack vare RankBrain? För om denna algoritm visar sig fungera, då behöver vi inte anstränga oss i våra sökningar utan kan lugnt luta oss tillbaka och förlita oss på att RankBrain sköter tänkandet.

Jag avslutar detta inlägg med en sökning på “Fluga eller mask på festen”. Upp till bevis RankBrain. Vad menar jag, insekter eller accessoarer? Who knows?