Hjälp med sociala medier – coachningupplägg

Du måste inte göra någonting på sociala medier. Många känner en press att de måste finnas på alla plattformar för att ”hänga med”. Men ger det dig ingenting så finns det inte någon poäng med det. Med vårt coachningupplägg får du hjälp med sociala medier, för att få klart för dig vad som är värt din tid. Och med en trygg coach får du stegvis mer mod och kompetens att hitta rätt arbetssätt för just dig och ditt varumärke.

Vanliga frågor

Vad är coachning i sociala medier?

Hos oss går det ut på att du får coachning av en specialist vid regelbundna tillfällen. Ni kan till exempel diskutera nya funktioner, bolla idéer och snacka innehåll. Coachningen formas av vad du vill ha hjälp med. Vi följer även upp och analyserar resultaten av ditt arbete på sociala medier, och skickar skriftliga rapporter med det till dig.


Vad ger coachningen mig?

Du får möjlighet att ta ditt arbete på sociala medier till en ny nivå, samtidigt som du står på egna ben. De regelbundna coachningsamtalen blir värdefulla tillfällen att lära dig av en specialist. Kunskapen du får med dig har du nytta av under lång tid framöver. Många uppskattar även att kunna bolla idéer, och upplever att coachningen har hjälpt dem våga mer på de sociala plattformarna. Det är en framgångsfaktor!


Hur går coachningen till?

Vi börjar med ett uppstartsmöte, där vi bland annat diskuterar vilka mål du har med företagets sociala medier och vad du vill få ut av coachningen. Sedan hörs vi regelbundet på telefon eller videolänk för coachningsamtal. Du får även skriftliga rapporter om resultaten och har tillgång till vår tekniska support. Coachningen finns tillgänglig i två versioner, med rapporter och avstämningar kvartalsvis eller månadsvis.

Löpande hjälp stärker arbetet på sociala medier

När pedagogiska specialister ger dig hjälp med sociala medier kommer frustrationen över obesvarade frågeställningar att tyna bort. Samtidigt ökar din förståelse för hur plattformarna kan användas för att uppnå dina mål. Det du lär dig hjälper dig inte bara idag, utan blir en värdefull tillgång även i framtiden. Till exempel när verksamheten utvecklas. Kanske vill företaget lyfta ett nytt erbjudande eller ett nytt koncept. Då kommer du kunna ta tag i det, utan den där klumpen i maggropen.

Vi har flera coachningupplägg för hjälp med sociala medier, som passar olika förutsättningar och utgångspunkter. Den största skillnaden mellan uppläggen är hur ofta du har avstämningar med din coach (månadsvis eller kvartalsvis). Tätare avstämningar ger dig mer tid för råd och support, medan glesare möten är smidigt för dig som mest behöver ställa någon fråga och få hjälp på traven. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår coachning i sociala medier!

Läs mer om hjälp med sociala medier

Kontakta oss så berättar vi mer om våra coachingupplägg!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.