Mäta sociala medier

Att arbeta med sociala medier är lika delar utmanande och roligt, men det är också krävande. Inte minst behövs resurser i form av tid och pengar för att nå ut med sitt budskap genom sponsring och annonsering. I takt med att vi investerar mer i sociala medier blir det också allt viktigare att besvara frågan: vad ger arbetet egentligen för effekt?

Vanliga frågor

Varför ska jag mäta resultaten i sociala medier?

Som alla marknadsaktiviteter kräver även sociala medier en investering från företaget. För att kunna visa på handfasta resultat som rättfärdigar den investeringen är det viktigt att mäta vad utfallet blir. Resultaten av mätningen kan dessutom fungera som beslutsunderlag för vad du ska göra mer eller mindre av i framtiden. Men, för att göra mäta på ett rättvisande sätt krävs korrekt data som är satt i sitt sammanhang. Vi står gärna till din tjänst!

Lyckas med sociala medier

En nyckel till att lyckas med sociala medier är att regelbundet mäta och följa upp resultaten. Det är inte helt lätt att precisera vad som avgör hur bra det går på sociala medier. Därför är det viktigt att du sätter upp ett syfte med din närvaro, och mäter hur väl du uppfyller det. När du har ett uttalat syfte blir det lättare att mäta för att se om arbetet går framåt utifrån perspektivet som räknas.

Många upplever att det är krångligt och tidskrävande att ta fram underlaget som behövs för en rättvisande utvärdering. Statistiken finns på olika platser och visas på olika sätt, vilket gör det svårt att få en överblick eller ett tydligt svar på hur det egentligen går på de olika kanalerna.

Mät rätt saker och mät dem över tid

För att spegla utvecklingen på ett rättvist sätt är det viktigt att mäta samma siffror under en längre tid. Det är också viktigt att både mäta effekten av de sociala plattformarna och vad som händer när användare klickar sig vidare till din webbplats. Genom att mäta regelbundet kan du upptäcka trender och se vad i ditt arbete som ger vilket resultat. När du vet vilka aktiviteter som ger det önskade resultatet kan du använda din tid mer effektivt.

Socialrapporten – få visualiserade resultat direkt till din inkorg

Med vår Socialrapport får du resultaten samlade och tydligt visualiserade på en och samma plats (läs mer om den och se exempel här). I rapporten kan du se hur det går på de sociala plattformarna, både övergripande och nedbrutet per kanal. Rapporten inkluderar tydligt visualiserade KPI:er och tecken på om det går bra eller dåligt.

Vi hjälper dig gärna att kartlägga vad som ska mätas och hur det ska visualiseras på bästa sätt. Till exempel kan vi rapportera i form av en dashboard som uppdateras i realtid, eller i en mer omfattande rapport som levereras månadsvis. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan mäta och visualisera dina resultat från sociala medier.

Läs mer om att mäta i sociala medier

Kontakta oss så berättar vi mer om mätning och sociala medier!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.