5 vanliga misstag vid byte av hemsida

Filip Majetic | 2018-06-01 | Sökmotoroptimering

Du som läser detta blogginlägg kanske är involverad i arbetet av att ta fram en ny webbplats. Du kanske ska bygga den själv, upphandla tjänsten av en byrå, koordinera ett team av utvecklare, innehållsansvariga, designers, m fl. Kanske är du rent av ansvarig för webbplatsens SEO, uttalat eller ej. I alla dessa fall finns det ett par aspekter du bör känna till för att säkerställa att skiftet från en gammal till en ny webbplats inte medför stora tapp i placeringar och länkkraft. Låt detta blogginlägget guida dig på vägen.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Skall du byta webbplats och vill ha vår hjälp för att undgå misstagen?

Kontakta oss idag!

Risker med att byta webbplats

Er nuvarande webbplats (oavsett vilka brister den har) kanske rankar väldigt bra på vissa specifika sökord. Den kan sedan lanseringen ha fått många externa inkommande länkar från andra domäner vilket kan ha en stor effekt på vilken synlighet er webbplats har i Googles sökresultat. Det finns även en risk då det sker strukturella förändringar i form av ändrat innehåll (informations/produkttext), url-struktur och webbplatsstruktur (förändring av landningssidor)

Konkret kanske du eller en webbdesigner vill banta ner innehållet för att passa en slimmad design, vilket kan medföra att innehållet blir mindre relevant på en sida som Google redan tycker är bra – som i sin tur resulterar i att sökorden rankar sämre.

Det kan även vara så att ni slår ihop tidigare separata sidor som ni anser gå hand i hand. Vilket kan vara bra, men det kan också vara dåligt om relevansen blir för bred (om man mixar för många olikartade nyckelord).

Om du gör det motsatta, det vill säga att du delar upp en sida i fler separata sidor vilket vi allt som oftast rekommenderar då det är bra med nischade landningssidor, finns dock risken att innehållet blir lidande i form av bristande kvalité och att det inte är tillräckligt rikt.

Ett annat scenario som kan inträffa när ni byter domän är att de gamla länkarna slutar fungera då det ofta även sker en strukturförändring på era landningssidors url:er. När detta sker så tappar de sidorna som har fått länkar den länkkraft som sidan har byggt upp sedan starten. Genom att följa vår guide undviker du missarna.

SEO-guiden för ny webbplats innehåller:

 1. Sökordsanalys följt av webbplatsstruktur
 2. Innehåll på landningssidor
 3. Ompekningar från den gamla webbplatsen
 4. Om du ska byta domän
 5. Säkerställ funktionaliteten

Steg 1: Sökordsanalys följt av webbplatsstruktur

Vi har lagt märke till att det finns en generell okunskap bland företag och webbyråer om vad en väl genomförd sökordsanalys kan göra för ens beslut i uppbyggnadsfasen av en ny webbplats. I dagsläget så bygger många företag webbplatser helt utifrån ett estetiskt perspektiv utan att ha en genomtänkt idé om hur man skall driva trafik och trafiken ska konvertera till kunder. Det är vanligt förekommande att det chansas en del med vad för typ av innehåll, menyval och antal landningssidor som webbplatsen bör ha.

Vi rekommenderar starkt att göra en sökordsanalys innan du påbörjar ”bygget” av den nya webbplatsen. På så sätt får du bra data om vilka sökord och termer som potentiella kunder faktiskt söker på. Och när du väl har den datan så kan du även ta väl genomtänkta beslut om vad för typ av landningssidor du bör skapa respektive skippa. Det finns en drös med verktyg du kan nyttja för att ta fram sökord och se potentialen i dem.

Det vanligast förekommande verktyget är Googles egna som heter “Sökordsplaneraren” (Google Keyword Planner), detta är en bra grund att stå på då du får ut data för hur många det är som söker på ordet per/månad. Du ser även den så kallade “svårighetsnivån” (konkurrensen) ordet har om du tänker annonsera på det. Sen är det givetvis upp till dig vad du väljer att göra med den data du får ut. Ett litet tips är att se över sökvolymen för ordet, det kanske har 3000 sökningar/månad vilket är mycket. Men ställ dig själv följande frågor:

 • Ordet har jättemånga sökningar, men är det för brett?
 • Bör jag välja ett mer nischat ord för att fånga rätt målgrupp/besökare?
 • Hur ser konkurrensen på Google ut för ordet, vilka “jättar” kommer jag att konkurrera med? (Gör en sökning på ordet och se vilka företag som ligger på första sidan och dra en slutsats om det är realistiskt att “vinna över dem”)
 • Är det värt att försöka optimera mot ett ord där möjligheten till bra ranking är liten?

När väl sökordsanalysen är genomförd och du har valt ut vilka ord du vill optimera webbplatsen mot så bör du göra en webbplatsstruktur. För att exemplifiera: Husentreprenörer bygger inte fastigheter utifrån en känsla. De påbörjar inte bygget utan att ha en plan för hur slutresultat skall se ut i detalj. En arkitekt har tagit fram en planritning och skiss som byggfirman, elektrikerna, vvs-montörerna följer till punkt och pricka för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

Så varför skall vi göra annorlunda? Vi borde applicera samma tänk i vårt arbete när vi bygger vår webbplats. Vi vill ju att vårt byggprojekt (webbplatsen) skall vara så genomtänkt som möjligt så att besökarna lätt hittar in till oss. Därför måste vi ha en genomtänkt plan (en webbplatsstruktur). Skissa på hur menyn ska se ut, se över vilka kategorier och underkategorier du skall använda och gör om gör rätt tills att du känner dig nöjd med strukturen. Genom att använda data från sökordsanalysen så går du alltså från ”tro” till att faktiskt ”veta” hur din struktur bör se ut för att ge dig själv chansen att ranka bra på de sökord du vill synas på.

Steg 2: Innehåll på landningssidor

En fråga som är vanligt förekommande bland våra kunder är: Vad ska jag skriva för innehåll? Det är svårt att säga exakt vad du skall skriva för att Google skall ”gilla” dig. Men en bra början för att komma igång är att undersöka konkurrensen. Vilka sidor väljer Google att prioritera och hur arbetar era konkurrenter med sina landningssidor? Uppfinn inte hjulet på nytt, ta inspiration av befintliga sidor som gör det bra – men gör det bättre. Här kommer några riktlinjer från oss:

 • Ämne
  Du ska naturligtvis hålla dig till ämnet på dina landningssidor. Sökordsanpassa innehållet med relevanta sökord och relaterade termer, utan att det blir onaturligt. En text ska alltid vara skriven till besökare – uppfyll deras söksyfte.
 • Omfattning
  En mycket god innehållsrikedom är ett bra riktmärke för synlighet. Däremot finns ingen magisk gräns på hur många ord du ska använda för att driva organisk trafik. Textmängden ska aldrig påverka kvalitén.
 • Struktur och läsbarhet
  Ingen användare uppskattar att endast möta en vägg en text efter ett klick i sökresultatet. Strukturera texterna på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig. Sidor med längre innehåll får gärna involvera styckeindelningar, bilder eller funktionalitet som t.ex en expanderbar textruta där besökaren väljer om man vill se all text eller ha den minimerad – för att öka läsbarheten ytterligare.
 • Var unik
  Se till att innehållet är unikt, dvs. kopiera aldrig innehåll från interna eller externa sidor. Detta är speciellt viktigt om man tar inspiration från konkurrerande webbplatser.

 

Steg 3: Ompekningar från den gamla webbplatsen

Det som ofta går hand i hand med nylanseringar är att webbadresser (URL:er) skrivs om samt att strukturen av sidor på webbplatsen förändras. Webbplatsens gamla adresser blir då brutna och meddelandet ”Sidan hittades inte” visas, detta är dåligt av många anledningar.

För det första vet inte Google vart innehållet är flyttat. Besökare kommer alltså mötas av en ”Sidan hittades inte”-sida när de klickar på er i sökresultatet. Risken är hög att användaren backar tillbaka och väljer en annan fungerande sida hos en konkurrent. Webbplatsen kommer börja tappa placeringar snabbt och det kan ta mycket lång tid innan Google börjar ranka den nya strukturen.

För det andra så kommer inkommande länkar från andra webbplatser att länka till döda sidor. Liknande scenario som ovan inträffar. Men förutom detta så kommer även Googles länkalgoritmer att sluta vidarebefordra länkkraft till er sajt. Länkkraft är en betydande rankingsignal, vilket resulterar i ännu större tapp.

Som tur går detta att åtgärda med så kallade ompekningar – där man hänvisar den gamla URL:en till den nya sidan. Ompekningar ska ske med svarskoden 301-redirect, exempelvis från https://www.exempel.se/products/adidas-stansmith (tidigare adress) till https://www.exempel.se/skor/adidas/stan-smith (ny adress).

Detta gör att användare alltid hamnar på rätt sida. Google kommer att förstå vart innehållet är flyttat och även distribuera länkkraften korrekt till den nya sidan.

För att lättast göra ovanstående så rekommenderar vi att du tar fram två listor. En lista med alla sidor från den gamla webbplatsen och en lista med samtliga sidor på den nya webbplatsen. Därefter så parar du ihop de gamla sidorna med närmsta relevanta sida på den nya strukturen och implementerar en ompekning mellan dessa.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Vill du lära dig mer om SEO? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att inte missa matnyttiga tips och tricks inom marknadsföring.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Steg 4: Om du ska byta domän

Om ni står inför ett beslut att byta domännamn så skall ompekningar implementeras från de gamla adresserna av den gamla domänen till de nya – som togs upp i föregående kapitel. Förutom detta bör även adressändringsverktyget i Search Console användas, som gör att Google ännu snabbare förstår bytet av domän.

Men innan ni väljer ni väljer vad för typ av domän ni skall använda er av så bör ni tänka långsiktigt. Finns det en ambition att sälja till länder globalt eller enbart ett land? Detta spelar nämligen stor roll för SEO-arbetet.

 • Vid val av en landsspecifik toppdomän som t.ex en .se-domän kommer Google associera webbplatsen som svensk. Webbplatsen kommer få stora fördelar lokalt på Google.se – däremot så kommer webbplatsen få stora problem att ranka i andra länder.
 • En internationell toppdomän, som t.ex en .com-domän är ”neutral” (icke landsspecifik). Detta medföljer att webbplatsen kan ranka bra i generella sökresultat, men får inte lika stora fördelar i specifika länder.

Om ni endast riktar er till ett språk och planerar att göra det långsiktigt, välj en lokal toppdomän!

Om ni vill rikta er till flera språk står valet mellan att köpa en internationell toppdomän eller flera landsspecifika.

Ett företag som säljer till Skandinavien skulle kunna ha följande webbplatser:

https://www.webbplats.se (Egen webbplats)
https://www.webbplats.dk  (Egen webbplats)
https://www.webbplats.no (Egen webbplats)
https://www.webbplats.fi   (Egen webbplats)

Ett alternativ är en .com-domän och strukturera webbplatsen enligt följande:

https://www.webbplats.com (Egen webbplats)
https://www.webbplats.com/sv (Underliggande språkkatalog)
https://www.webbplats.com/de (Underliggande språkkatalog)
https://www.webbplats.com/no (Underliggande språkkatalog)
https://www.webbplats.com/fi  (Underliggande språkkatalog)

För att ta reda på vad som är optimalt så måste vi här prata om länkkraft återigen. En webbplats behöver länkar för att kunna ranka. Om webbplats.se får en länk så kommer endast den att stärkas och inte de andra lokala. I det här fallet så behöver man alltså aktivt arbeta med att driva länkar till fyra fristående webbplatser, vilket kan vara ett mycket omfattande arbete.

Skillnaden med att hantera alla språk under en .com-domän är att inkommande länkar hjälper till att stärka hela webbplatsen. Ni kommer fortfarande behöva stärka respektive språkkatalog med lokala länkar, men det kommer gå snabbare att bygga upp en stark domän.

Vår rekommendation är att om det finns kapacitet att driva in lokala länkar på de språk ni vill synas på – välj flera lokala domännamn. Men om ni inte är etablerade och är osäkra om hur ni ska få länkar så är det förmodligen bäst att välja ett internationellt domännamn. Speciellt blir detta enklare ju fler språk ni vill satsa på.

Så tänk gärna två, tre gånger extra innan ni tar beslut om vilken typ av domän ni väljer att gå vidare med.

Steg 5 – Säkerställ funktionaliteten

Webbplatshastighet

Sidladdning är en rankingsignal, kort och gott – snabbare webbplats rankar högre. Det finns även flera studier som visar att besökare lämnar sidor som laddar långsamt, vilket direkt har en mycket negativ effekt. Det är därför bra att säkerställa att sidan är så väloptimerad som det bara går mot både desktop och mobiler.

Det finns ett verktyg som heter Page Speed Insights som “scannar” av din sida om det finns potential till förbättring gällande sidans laddningstid. När scanningen är genomförd får du en lista på åtgärdsförslag som kan förbättra sidans laddningshastighet. Många av dessa punkter kan för de oerfarna vara ganska komplexa, vi brukar rekommendera att den utvecklare ser över dessa

Mobilvänlighet

Det är viktigare nu än någonsin tidigare att du har en väl anpassad sida mot mobila enheter som telefoner och tablets. Vi rekommenderar att ni kör ett test i Googles egna Mobilvänlighetstest för att se om det finns tekniska åtgärder som behöver justeras för att webbplatsen skall fungera och vara så bra som möjligt i telefonen och för tablets.

Indexering

Vi har tidigare i inlägget nämnt att det kan finnas risker med att bygga en hemsida utifrån enbart design. Detta kan medföra att de utvecklare som bygger webbplatsen använder teknik och funktioner som kan försvåra indexeringen av hela eller delar av webbplatsen.

Google erbjuder ett verktyg i Search Console, där ni kan hämta en webbsida och se hur Googles egna robot läser en sida i jämförelse mot en användare. Om det är uppenbara skillnader över hur Google respektive en besökare uppfattar sidan så bör ni se över vad det beror på och hur det skall åtgärdas.

Spårning av webbplats

Se till att spårningen överlappar bytet av den gamla och nya sidan så att viktig data inte går förlorad. Det är lätt hänt att man glömmer denna delen när man är uppe i allt annat.

 • Se till att spårningskoden (GA eller GTM) flyttas över korrekt till den nya webbplatsen.
 • Se till att spåra alla relevanta mål (uppdatera gamla eller börja spåra nya).

Nu hoppas jag att du som läser detta har fått en tydlig bild av vilka actions som bör tas under utvecklingen, inför lansering och efter lansering av er nya webbplats. Som beställare av ny webbplats bör du nu har fått en god uppfattning om vilka, om inte krav så, kritiska frågor du bör ställa till din leverantör.

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har några frågor på ämnet.

Filip Majetic

Filip har arbetat inom digital marknadsföring sedan 2015, framförallt med sökmotoroptimering och copywriting. När han inte är på jobbet spelar Filip gärna rollspel, recenserar spel, umgås med vänner eller reser bort, helst till varmare breddgrader.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Relaterade tjänster

  SEO-byrå - Datadriven sökmotoroptimering

  Att nå personer som är intresserade av det du erbjuder, när de är redo att köpa det, kan det bli bättre? SEO handlar om att optimera din hemsida för sökmotorerna.
  Läs mer

  Sökmotoroptimering e-handel

  Få fler att hitta till dig, precis när de är redo för köp! Våra specialister på sökmotoroptimering skapar nya möjligheter för din e-handel genom att driva relevant trafik till din sajt.
  Läs mer

  Texter för SEO

  Investera i texter med bra flyt och information som intresserar! Copywriting för SEO ökar inte bara dina sidors synlighet i sökmotorerna utan blir dessutom det första mötet mellan ditt företag och nya besökare.
  Läs mer
  Rosa sticklingar palettblad, Macbook med BBO klistermärken på

  Kurs i SEO

  Vill du lära dig mer om SEO? För att själv kunna arbeta med din webbplats eller kanske för att bli en bättre beställare? Då är vår SEO-kurs perfekt för dig! Kurserna hålls både i Stockholm och Göteborg.
  Läs mer