Knepen som gör det lekande lätt att hantera nya idéer när strategin redan är spikad

Lisa Nilsson | 2021-06-03 | Strategi

Strategin kan vara spikad och ha fått godkännande av rätt personer. Du kommer troligen ändå få idéer på ändringar och nya saker att testa under arbetet med att genomföra den. 

Det finns ju ingen lag på att strategin ska följas. Och det ska gärna vara möjligt att se över och uppdatera den då och då. Men om du är ansvarig för strategin gäller det att vara öppen för förslag, samtidigt som du utvärderar dem på ett rationellt sätt. 

Här har vi samlat tips för hur du tar emot idéer, sållar fram guldkornen och tackar nej till de andra på ett fint sätt. Låt oss börja!

Vill du snacka marknadsföring med oss?

Kontakta oss här!

 

Ta inte förslag som kritik

Kanske har du lagt ner mycket tid och energi på en strategi. Då kan det kännas frustrerande när någon kommer med ett mindre hjälpsamt förslag när den redan är spikad. 

Men långt ifrån alla förslag är menade som kritik på arbetet som har gjorts dittills. 

Om du går in i arbetet med att utföra den färdiga strategin med inställningen att det nog kommer feedback och förslag längs resans gång, så kan du bemöta det utan lika mycket affekt. 

Sätt ett ramverk för ändringsförslag i förväg

Att utvärdera förslag och genomföra ändringar i strategin kan lätt bli rörigt. Därför är det bra att sätta ett ramverk för det samtidigt som du sätter strategin (eller i efterhand om du missade det). 

Presentera gärna processen för ändringsförslag i samband med att du presenterar strategin. På så sätt är den mer förankrad i organisationen. Och om någon glömmer bort hur det var tänkt kan du bara påminna och peka på den nedskrivna processen. 

Ett sätt är att ha ett Google Sheets-blad där medarbetare kan lämna förslag på ett strukturerat sätt, till exempel med kolumner där de får utveckla kring hur deras idéer kan kopplas till de utvalda målen och KPI:erna.  

Red också ut vem som ska godkänna ändringar innan de genomförs.

Ställ följdfrågor för att förstå 

Det är svårt att bemöta otydliga förslag. Kanske skrev chefen ihop ett snabbt mail med en lös tanke. Kanske blev du överraskad med en idé när du satt i godan ro med en kanelbulle i handen på fikarasten. 

Det kan låta självklart men tåls att repeteras: ställ följdfrågor när det känns som att förslagen är tagna ur luften. Eller om du inte hänger med på hur personen menar.

Det kan vara så att du inte förstod vilken fantastisk idé det var. Eller så förstår personen inte vad du försöker uppnå med strategin. 

Fråga till exempel hur idéen går ihop med strategins mål och KPI:er, och företagets målgrupp. Du kan också hänvisa till ditt ramverk för ändringsförslag (för att ge idémakaren en chans att vidareutveckla vad som menas i lugn och ro). 

Undvik att ge ett hårt nej

En anledning så god som någon att undvika ett hårt ”nej” och istället använda ett mjukt ”nja”: ett ”nja” är lättare att leverera och ta emot. 

Men ett bra ”nja” ger dig också tillfälle att utvärdera förslagen. Och efter att ha levererat ett par nja:n har du förmodligen hittat kärnan i vad som faktiskt är viktigt att stå upp för i strategin och hur du kan resonera om resurser.

Till exempel kan du säga att:

  • Vi kan absolut inkludera det i arbetet, men då behöver vi en utökad budget. Ett alternativ är att vi ser över möjligheten om några månader igen eller att vi prioriterar bort något annat?
  • Jag är osäker på om jag håller med om att den idén rimmar med vår målgrupp, men det finns kanske något vi skulle kunna spinna vidare på här. Om du vill brainstormar jag gärna nya vinklar på idéen med dig!
  • Ett projekt med det omfånget låter svårt att få med i planeringen med den nuvarande budgeten, men ditt förslag kanske kan slimmas ner på något sätt?

Påminn om ditt ansvar och kunskap

Det är bra att få feedback från olika perspektiv och man behöver inte vara expert på ett ämne för att komma med relevant feedback. Men ibland är det viktigt att du som är expert sätter ner foten och förklarar att ett förslag inte ligger i linje med din kunskap.

Till exempel kan du peka på att du har jobbat med området länge, och att din erfarenhet inte pekar på att förslaget är en bra idé. Du kan ta upp att du har fått ansvaret för att utföra strategin, och att du inte ser förslaget som ett effektivt sätt att nå målen. 

Lycka till med strategin!

Hoppas att du har fått inspiration av det här blogginlägget! 

Om du är intresserad av mer tips och råd från oss – följ oss på Facebook, LinkedIn och Instagram

Lisa Nilsson

Lisa har arbetat med projektledning och digital kommunikation sedan 2014. Hon har erfarenhet från ett brett spektrum av branscher och kandidatexamen som webbredaktör från Högskolan i Borås. Lisa spenderar gärna fritiden med att laga mat, yoga och hänga i naturen nära havet.

Kontakta oss
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.