Målgruppsanalys – stora och små sätt att lära känna din målgrupp online

Lisa Nilsson | 2021-08-20 | Strategi

Det är en viktig fråga för i princip all marknadsföring, digital som traditionell. Att ta reda på vilka som hör till målgruppen. Var de finns. Vad de bryr sig om. Och vad som driver dem. 

Det finns säkert tusentals frågor om din målgrupp som du skulle vinna på att besvara. Och du kan inrikta en målgruppsanalys för att ta reda på det mesta. 

Men hur gör man en målgruppsanalys? Läs vidare så berättar jag mer. 

Hur gör jag en målgruppsanalys?

Att göra en målgruppsanalys handlar om att identifiera vilka som ingår i din målgrupp. Men också vad som driver de här människorna. Vad har de för utmaningar och drömmar i förhållande till ditt erbjudande. Vad kan du göra för dem och hur ska du kommunicera det? 

Det kan naturligtvis gå till på olika sätt beroende på resurser och vad du vill uppnå. Men ofta följer arbetet med analysen ett mönster som liknar det här:

 1. En hypotes kring hur målgruppen ser ut formas (eller finns med sedan tidigare)
 2. Information samlas in kring dina kunder genom olika metoder.
 3. Informationen analyseras för att få nya insikter.
 4. En slutsats dras om hur din målgrupp ser ut just nu.

Behöver du hjälp med din digitala marknadsföring?

Kontakta oss här!

Metoder för målgruppsanalys

Okej, men vilka konkreta metoder kan du använda för att samla in material att analysera då? Låt oss gå igenom några stycken.

Enkäter

Enkäter eller frågeformulär är värdefulla sätt att samla in information till målgruppsanalysen. Du kan till exempel skicka enkäter till existerande kunder eller fråga besökare om feedback via webbplatsen. 

Hur får du folk att vilja delta? En metod är en monetär morot i form av en rabattkod. Ett annat är att erbjuda något annat gratis som är värdefullt för mottagaren, till exempel ett grymt white paper.

Fördelar:

 • Deltagarna kan ta så lång tid de vill på sig att svara
 • Deltagarna har oftast samma frågealternativ, vilket gör det lättare att dra slutsatser.
 • Deltagaren riskerar inte att påverkas av en intervjuare eller andra deltagare. 
 • Kräver relativt liten arbetsinsats från din sida, jämfört med exempelvis djupintervjuer.

Nackdelar:

 • Deltagarna kan tröttna. Därför bör du begränsa antalet frågor.
 • Det finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor om något är oklart. 
 • Om frågor feltolkas kan det inte fångas upp av en intervjuare.
 • Enkäter kan exkludera personer som har svårt att läsa och skriva, eller funktionsvariationer som testet inte är format för.
 • Personer kan genomföra enkäten bara för att få belöningen, vilket kan leda till att de fyller i svar slumpmässigt och ger dig missvisande data.

Djupintervjuer

Djupintervju går ut på att ett antal deltagare intervjuas på djupet var för sig. Metoden kan vara särskilt passande för ämnen som kan vara känsliga att diskutera i grupp. 

Intervjuaren kan följa en särskild lista med ämnen som ska täckas i varje intervju, eller låta samtalet flyta mer fritt. Mindre struktur gör det dock svårare att analysera det samlade materialet senare. 

Fördelar:

 • Kan ge insikter om hur målgruppen verkligen tänker, resonerar och känner i detalj.
 • Jämfört med i fokusgrupper finns mer tid och möjlighet att lägga på varje intervjuperson.

Nackdelar:

 • Kan ge olika resultat beroende på hur väl intervjupersoner och intervjuare ”klickar”. 
 • Kräver kompetens från intervjuaren, som ska göra personer bekväma att svara ärligt och ställa rätt följdfrågor.
 • Metoden är tidskrävande.
 • Det är svårt att generalisera om en hel målgrupp från intervjuer med ett fåtal personer.

Fokusgrupp

I fokusgrupper får ett gäng deltagare från målgruppen, kanske tidigare eller nuvarande kunder, diskutera tillsammans med en person som modererar samtalet. Moderatorn ska styra diskussionen så att den blir konstruktiv men flyter på. 

Fördelar:

 • Du kan se hur personer i målgruppen pratar med varandra, vad som tas upp och hur de formulerar sig. Och hur de reagerar på varandras åsikter. 
 • En mindre tidskrävande metod än djupintervjuer. 
 • Det kan vara lättare för deltagare att reflektera när de har bollplank i form av andra deltagare.

Nackdelar:

 • Kan vara svårt att komma till den djupa nivå i en gruppdiskussion som en djupintervju innebär.
 • Det flytande samtalet innebär att vissa kanske kommer till tals mer än andra, och att vissa tankar aldrig tas upp.
 • Kräver en kompetent moderator som kan hålla god stämning medan alla får komma till tals.

Så kan du få reda på mer om målgruppen med data du kanske redan har

Att göra en målgruppsanalys kan kännas som en stor och otäck uppgift, som måste leda fram till ett monumentalt och slutgiltigt svar om vilka dina kunder är. 

Men så behöver det inte vara. 

Visst, det går att sätta sig ner och göra en stor, genomarbetad målgruppsanalys. Det är i många fall en bra investering. 

Men samtidigt kommer inte företagets kundkrets alltid att se likadan ut. Kanske släpper ni en ny produkt eller tjänst som ändrar erbjudandet i grunden. Kanske händer något på marknaden som leder till ett skifte.

Hur som helst – om du inte har resurser för att göra en färsk, maffig målgruppsanalys kan du ändå få nya och välbehövda insikter om vem du faktiskt bör rikta dig till. Genom att låta arbetet bli lite mer löpande kan du också se hur saker och ting utvecklar sig över tid. Men var letar man information då? 

Data om webbplatsbesökare

Via webbanalysverktyg som Google Analytics kan du göra löpande analyser av de som besöker din webbplats och gör vissa saker där. Till exempel vad som förenar de som genomför köp eller skickar in kontaktformulär. 

Du kan till exempel få information om:

 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk plats
 • Vilken enhet de använder
 • Hur de hittade din webbplats

Och mycket, mycket mer. Google Analytics är ett analysverktyg som kan samla hur mycket spännande data som helst. 

Målgrupper för annonsering – vilka presterar?

Om du annonserar med Google Ads eller liknande kan resultaten från de här insatserna bära på spännande information om din målgrupp. Inte minst om vilka målgruppsinställningar som är effektivast och driver bäst resultat.

För om personer svarar bra på din Google-annonsering innebär det att du erbjuder vad de söker efter.

På detaljnivå kan du gå in och titta på vilket innehåll i annonserna som ger bäst resultat. Det kan ge insikter om hur målgruppen vill bli tilltalad. 

Statistik från sociala medier

Sociala medier samlar massor av statistik kring användarna. Inte minst vad de visar intresse för. Från Facebook kan du till exempel få statistik om användarna som har engagerat sig i ditt innehåll eller följer dig. Bland annat vad gäller:

 • Språk och land
 • Intressen
 • Sidor de gillar eller följer
 • Videor de tittar på

Sökordsanalys

Det hörs ju på namnet att det här inte är en målgruppsanalys i sig – det är en sökordsanalys. Här undersöker en SEO-specialist vilka sökfraser som används relativt ofta och är relevanta för ditt företag. 

Generellt görs den här analysen inför att en webbplats ska SEO-optimeras med nytt innehåll. Men den ger också riktigt värdefulla insikter om målgruppen. 

Om du ser bortom sökorden och till drivkrafterna som ledde till sökningarna kan du lära dig en hel del. 

Du får reda på vad de är intresserade av och vad de vill veta. Kanske kan du också hitta ledtrådar om deras utmaningar, frågor och liknande i analysen. 

Läs också: Få grepp om sökintention – bli bättre på att möta din målgrupp!

Fördelar och nackdelar med att utgå från tillgänglig statistik

Det är hur bra som helst för dig som marknadsförare att all den här datan finns online. Den är relativt lättillgänglig i framförallt kostnadsfria verktyg.

En annan fördel är att du inte behöver ordna deltagare för en undersökning, utan kan göra analysen av tillgängliga data när det passar dig eller den konsult du kanske tar in.

Mängder av information finns alltså tillgänglig – men analysen som behövs för att dra slutsatser gör det inte. 

Faktum är att informationen i Google Analytics kan vara svårtolkad, eftersom siffror inte berättar hela historien om hur det blev som det blev. Om siffrorna feltolkas riskerar de att leda till trubbiga slutsatser som inte är rotade i verkligheten, vilket inte blir ett särskilt bra beslutsunderlag. Så för att tolka din data på rätt sätt är det en stor fördel att ta hjälp av en specialist.

Det är också viktigt att tänka utanför boxen och försöka se till möjliga målgrupper, inte bara de som kommer i kontakt med ditt varumärke online idag. 

Möjligheten finns ju att du inte når ut till hela din målgrupp i nuläget. 

Så stirra dig inte blind på exempelvis de som följer dig på Facebook eller Instagram, eftersom hela målgruppen kanske inte finns på de här plattformarna eller följer dig.

Ut och hitta din målgrupp!

Hoppas att du har kunnat lära dig något nytt i den här läsningen. Om du är sugen på fler tips kring digital marknadsföring – följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn.

Lisa Nilsson

Lisa har arbetat med projektledning och digital kommunikation sedan 2014. Hon har erfarenhet från ett brett spektrum av branscher och kandidatexamen som webbredaktör från Högskolan i Borås. Lisa spenderar gärna fritiden med att laga mat, yoga och hänga i naturen nära havet.

Kontakta oss
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.