Sökordsanalys anno 2014 – del 1

BBO | 2014-04-16 | Sökmotoroptimering

Hur man än väljer att se på de många uppdateringar, koncept och funktioner som Google lanserat genom åren så finns det ett centralt begrepp där vår syn på hur man ska arbeta inte förändrats nämnvärt, sökordet. Hur Google själv valt att tyda sökord och sökresultat, från short-tail till long-tail har dock förändrats på flera sätt. Närmast genom uppdatering av algoritmen så som Hummingbird och mer direkta ingrepp i vilken information vi som marknadsförare har tillgängliga, (Not Provided).

(Not Provided) är de flesta säkerligen familjära med vid det här laget, men Hummingbird har inte fått samma genomslagskraft hos gemene man. För att fräscha upp minnet så är nedan (om än något daterad) en mycket bra presentation av Matt Cutts där han talar om effekten av några av de koncept som presenterats det senaste året.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Tittar man på ovan klipp så är, i vår mening, sökordet fortsatt i fokus även om Googles fokus flyttats från enskilda, exakta sökord (och sidor) till vad för koncept som åsyftas och varför användaren söker som den faktiskt gör.

Med det i åtanke så tänker vi ändå ta ett steg tillbaka, till sökordet. Back to basics! Hur identifierar vi sökord egentligen? I en serie av inlägg så kommer vi därför gå igenom olika koncept som alla knyter an till sökordsanalys och hur vi på Be Better Online jobbar med sökord.

Steg 1 är självfallet hur vi kan hitta sökord som vi kan jobba med. Vi går därför igenom några av de källor som man kan använda för att skapa oss en bild av sökord relevanta för en given produkt, tjänst eller industri, oaktat sökvolym och konkurrens.

Google Analytics

Google Analytics är en bra källa till sökord även om dess glansdagar för just detta ändamålet på sätt och vis är över. Men än finns det viss funktionalitet kvar som är relevant i arbetet. 3 vanliga platser för att identifiera sökord i Google Analytics är:

Landningssidor

Landningssidor ger inte några direkta sökord men genom möjligheten att okulärbesiktiga landningssidor som drivit organisk trafik kan vi extrapolera vilka sökord dessa sidor eventuellt drivit trafik för och hur vi kan optimera dessa sidor för givna sökord i större utsträckning.

Landingpage

Organiska sökord

En rapport som definitivt sett sina glansdagar är sökordsrapporten för organisk trafik. Men, har man turen att äga en webbplats (och kanske en större sådan) så finns det alltid historisk data att tillgå som en utgångspunkt i sökordsanalysen.

Organic

Intern sökning

Har man en sökfunktion som används mycket på sin webbplats så kan det vara en guldgruva för att identifiera sökord där användaren har problem att finna en.

Internal Search

Google AdWords

Använder man Google AdWords så är det också möjligt att extrahera sökord från rapporten ”Search terms report” i AdWords kontrollpanel. Genom att driva en kampanj för ett givet sökord med bred matchning så kommer vi få uppslag på hur människor söker med variationer på det primära sökordet. Vi kan således över tid bygga upp statistik över vilka sökord vi vill addera till vår organiska strategi och sökordsanalys.

AdWords

Google Webmaster Tools

I Google Webmaster Tools så finns det en rapport, Search Queries, som återger information om vilka sökord du har synlighet för idag, genomsnittliga placeringar, visningar och dylikt. Här kommer du visserligen inte hitta sökord som du idag inte rankar för, men du kommer få en möjlighet att bygga ut ditt sökmoln ytterligare Och, bara för att du redan rankar för ett sökord betyder det inte att det finns möjlighet att arbeta med det i framtiden.

GWT

Google Keyword Planner

Vilken artikel om sökord skulle inte vara fulländad utan Google Keyword Planner (fd.  Keyword Tool)? Google Keyword planner är en grundbult vid sökordsanalys och är för många det första steget vid en sökordsanalys.

Google Keyword Planner

Google Suggestions

Google Suggest är något som vi alla använder (eller i alla fall ser varje dag). Vad alla inte vet är att det också är en bra källa till sökord. För sökordet jackor så ser exempelvis förslagen ut som nedan:

Suggest

Men vad händer om vi lägger till ett andra tecken? Ett plus i det här fallet. Vi får än fler sökord!

Google Suggest

Så här kan vi göra med samtliga sökord och bokstäver (och tecken) om vi vill! Men varför inte automatisera det hela? Ubersuggest gör just det! Snabbt och enkelt så får vi ut en lista på hela 260 unika sökord. Alla med rapporterad volym (+10) i Google Keyword Tool! En guldgruva!

Google Suggest

Relaterade sökord

Direkt i Google kan vi också få ett mindre antal föreslagna sökord direkt om vi gör en sökning. Nedan är vad jag för presenterat om jag gör en sökning på ”jackor” i Google.se. På ett fåtal sökningar relevanta för sökordsanalysen kan man enkelt identifiera ytterligare ett antal sökord.

relaterade sökningar

Google Trends

Även Google Trends kan ge oss uppslag på sökord relevanta för oss. Genom att använda flera termer/sökordsgrupper (upp till 5) vid sökning så kan vi få fram upp till 35 sökord för de sökord/sökordsgrupper vi vill expandera. Nedan ser ni sökorden som presenteras. Viktigt att klicka sig igenom de utmärkta sökorden nedan för att få föreslagna sökord för respektive sökning.

Google Trends

Kombination av sökord

Många sökord, speciellt inom e-handel går att kombinera i många olika versioner. Exempelvis sökordet ’jacka’ som enskilt har en viss sökvolym. Självklart så söker inte alla på ett givet sökord som jacka, utan kombinationer är så klart vanligt. Vanliga kombinationer att addera till vårt urval är varumärken, färg och storlek. Därför är vår sista rekommendation kombinationer av sökord. Google Keyword Planner erbjuder ett verktyg för att kombinera i flera nivåer men det finns även externa verktyg som ger oss en lista direkt.

Kombinera

Nu bör vi ha en omfattande lista med sökord för vårt projekt. Nästa steg är att välja sökord och hur vi kan anpassa användningen av våra sökord till just Hummingbird och Google idag.