Hur fungerar strukturen på ett Google Ads-konto?

Linn | 2021-04-27 | Digital annonsering

Det är inte helt lätt att hänga med i strukturen på ett Google Ads-konto – om du inte har fått en tydlig förklaring. Därför har vi skapat den här guiden som tar det från början och förklarar det hela steg för steg. Nu kör vi! 

Sammanfattning: Strukturen på ett Google Ads-konto

Strukturen för ett Google Ads-konto ser i korthet ut så här:

 • Kampanjer: i ett annonskonto kan du skapa kampanjer (här gör du övergripande strategiska inställningar och sätter budget) 
 1. Annonsgrupper: varje kampanj har annonsgrupper (här lägger man in sökorden och annonserna)
 • Sökord: i varje annonsgrupp finns sökord 
 • Annonser: i varje annonsgrupp finns annonser (här formar du annonsernas innehåll) 

När det pratas om kampanjnivå, annonsgruppsnivå, sökordsnivå och annonsnivå – menar man vad som görs i de olika delarna av kontot. Låt oss gå igenom kampanjer, annonsgrupper, sökord och annonser var för sig!

 

Vill du ha hjälp med din annonsering?

Här kan du läsa mer!

Vad är kampanjer?

I våra kunders Google Ads-konton sätter våra specialister upp flera kampanjer som körs parallellt. På kampanjnivå ställer du bland annat in:

 • Maximal budget för varje kampanj
 • Språk och geografisk inriktning 
 • Var i Googles nätverk som kampanjerna ska visas – till exempel sökresultaten eller displaynätverket

Du kan tänka på kampanjnivån som den där du gör majoriteten av dina strategiska inställningar. 

Kampanjer kan till exempel delas upp efter målgrupper med olika språk eller geografisk plats – komplett med olika budgetar. 

Om du till exempel vill fokusera på annonsering i Skåne, men annonsera lite mindre intensivt i Stockholm, kan du skapa olika kampanjer för regionerna och justera deras budgetar var för sig. 

Tips för kampanjer!

Var noga med hur du ger kampanjerna namn. En tydlig mall för namngivning gör det lättare att få överblick på inställningarna för dem. Det blir även lättare att justera kampanjerna för att ge ännu bättre resultat i takt med att du ser hur annonseringen går. 

Till exempel kan du namnge kampanjerna så här: 

Språk | Produkt- eller tjänstekategori/Tema | Kampanj

Vad är annonsgrupper?

Varje kampanj har en eller flera annonsgrupper. Hur många annonsgrupper du bör ha beror på. Så länge alla annonsgrupper är relevanta för sin kampanj kan du ha hur många som helst. 

På annonsgruppsnivå: 

 • Lägger du in sökord och bestämmer sökordsmatchning: om annonserna bara ska visas i sökresultat för exakt de sökfraser du har valt eller även matchas med liknande sökfraser (till exempel när någon googlar synonymer eller andra ord i samband med sökordet)
 • Maximala bud (för hela annonsgruppen eller enskilda sökord) om man kör en manuell eller delvis manuell budgivningsstrategi. 
 • Skapas annonserna – men innehållet för annonserna formas på annonsnivå

Vad är skillnaden på annonsgrupper och kampanjer? 

Kort sagt kan man säga att kampanjnivån är mer övergripande och strategisk. 

Kampanjer delas ofta upp efter produkt- och tjänstekategorier eller geografiska områden. 

Annonsgrupper delas oftast upp efter grupper av sökord eller underkategorier som passar för kampanjens inställningar och huvudkategori. 

Tips för annonsgrupper!

Testa och optimera allt eftersom. En bred sökordsmatchning kan vara bra till att börja med för att få grepp om hur det tas emot. Sedan kan du justera för att nå ut mer specifikt till rätt personer utifrån vad du lär dig. 

Vad är sökord/sökfraser?

Sökord och sökfraser är i princip synonymer.

Om du skriver in ”digital marknadsföring” i Google och klickar på sök är ”digital marknadsföring” ditt sökord. När du annonserar på Google väljer du vilka sökord du är intresserad av att synas på. 

För enskilda sökord, på sökordsnivå, ställer du in:

 • Maximala bud (för manuell eller delvis manuell budgivningsstrategi): Vad du är villig att betala som mest för att synas med annonser på enskilda sökord (sätts antingen här per sökord, eller på annonsgruppsnivå för alla sökord i annonsgruppen)

Tips för sökord!

För att annonserna ska vara relevanta för sökningarna är det viktigt att inte ha för många sökord per annonsgrupp. Så försök att ge varje annonsgrupp få och liknande sökord. 

Vad är annonser?

I en annonsgrupp finns minst en annons, men man brukar rekommendera 2–3 annonser per annonsgrupp. 

Google väljer nämligen vilken annons som visas efter den unika sökningen. Så med fler alternativ är det mer sannolikt att annonserna som visas passar mottagarna. 

Med flera annonser i samma annonsgrupp kan du dessutom testa vilken annons som presterar bäst. Det kan du dra lärdomar av inför framtida annonsering.

Det här ställer du in på annonsnivå:

 • Landningssidas url: Länken besökaren tas till vid klick
 • Rubriker och beskrivningar: Själva innehållet i annonsen

Vad är skillnaden på annonsgrupp och annons?

På annonsgruppsnivån lägger du in sökorden du vill använda och skapar annonser per annonsgrupp. 

Annonsnivån står för just annonserna i sig – det som syns utåt för mottagarna på Google. 

Tips för annonser!

Utgå från vad mottagaren är ute efter och forma annonserna därefter. I sökorden finns ledtrådar om vad de troligen är intresserade av. 

Verkar de till exempel vilja få svar på en fråga eller hitta adressen till en butik? 

Använd innehåll för att möta mottagarnas önskemål. Länka dem även till en relevant landningssida.

Vad är skillnaden på kampanjbudget och budgivning?

Kampanjbudgeten som du sätter för varje kampanj sträcker sig över hela den tidsperiod som kampanjen körs eller per dag, beroende på vad du väljer. 

Du kan sätta budgetar för enskilda kampanjer. Eller delad budget för flera kampanjer. 

Det pratas även om bud och budgivning. Då menas budgivningen som startar varje gång någon användare söker på något som matchar sökorden du har valt att lägga in i dina annonsgrupper. 

Om du använder den vanligaste betalningsmodellen (pris per klick) handlar budgivningarna om summan du är villig att betala om annonsen blir klickad på.

För att göra det så tydligt som möjligt:

 • Kampanjbudget: Budgeten för en enskild kampanj under hela tiden du kör kampanjen eller per dag (ställs in på kampanjnivå)
 • Budgivning/bud: Vad du är villig att betala varje gång någon klickar på en av dina annonser. Budgivningar sker vid varje enskild sökning (ställs som oftast in på sökordsnivå)

Om du vill ta reda på mer om hur budgivning och budget fungerar, läs på om sökordsannonsering.

Överväldigad? Börja med en enkel mindmap

Är du nyfiken på Google Ads, men har ingen byrå idag och vet inte vilken ände du ska börja i?

Till att börja med kan du helt enkelt fundera över vilken sorts annonsering du vill göra. Ta papper och penna, eller ett Excelark, och stolpa upp vad du tänker dig. Vad vill du att det ska vara lätt för dina potentiella kunder att hitta? Kanske:

 • Varumärken och företagsnamn (till exempel ”Be Better Online”, ”Google Ads”)
 • Produkter, tjänster och kategorier (till exempel ”digital annonsering”, ”skidglasögon”)
 • Frågeställningar potentiella kunder har (till exempel ”hur fungerar google home”)

Specifika sökord är det bäst att ta fram med en sökordsanalys, som till exempel vi på BBO kan göra. Men redan innan dess kan du börja stolpa upp vilka kategorier av tjänster eller produkter företaget erbjuder och så vidare. 

Du kan även fundera på vad du vill uppnå med annonseringen. Till exempel fler köp eller leads, ökad varumärkeskännedom eller något annat. Kanske en blandning. 

Du kan även klura på:

 • Vilka marknader vill du synas för? (till exempel Sverige eller Storbritannien)
 • Vill du ha annonser på olika språk? 
 • Har du flera målgrupper – hur kan de delas upp utifrån vad de söker efter? (till exempel företag som vill rekrytera personal och arbetssökande kandidater som vill bli rekryterade)

Underlaget som kommer fram av dina funderingar blir bra diskussionsmaterial med en annonseringsspecialist. Utifrån det kan specialisten göra en bra sökordsanalys. Sedan kan ni tillsammans diskutera hur dina tankar och ambitioner kan omsättas i konkreta kampanjer, annonsgrupper och annonser. 

Hur får jag till kostnadseffektiv annonsering på Google Ads?

Vi hoppas att blogginlägget var till hjälp för dig. Om du vill lära dig mer kring sökordsannonsering och hur du får till en så kostnadseffektiv uppsättning som möjligt, missa inte Nils blogginlägg ”Därför är PPC otroligt kostnadseffektivt”. PPC står för pay per click, den vanligaste betalningsmodellen för Google Ads. 

Linn Kristensen

Linn trivs i sin breda roll där hon får jobba med alla delar av digital marknadsföring. Men hon brinner lite extra för annonsering. Hon har även talat på BBOFRUKOST och driver interna projekt. Linn pratar svenska, norska och danska. På fritiden gillar Linn att yoga, för att stärka kropp och sinne.